1992 – WASZE WYZWOLENIE JEST BLISKIE

Rubbio (Vicenza), 1.01.1992, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

464 Wasze wyzwolenie jest bliskie

a Zapraszam was dziś do zwrócenia oczu na Mnie, najmilsi synowie, bo wasze wyzwolenie jest bliskie. Wchodzicie w czasy decydujące, które doprowadzą was do tryumfu Mego Niepokalanego Serca w świecie.

b Wydarzenia szybko następują po sobie i nowy rok, który dziś zaczynacie, przyniesie spełnienie tego, co objawiłam wam w Moich tajemnicach.

c Mój przeciwnik działa coraz mocniej, by osiągnąć panowanie nad całą ludzkością. Przez to zwiększy się wszędzie zło i grzech, przemoc i nienawiść, nikczemność i niewiara. Wojny rozszerzą się, ogarniając nowe ludy i narody. Wiele Moich biednych dzieci będzie musiało nieść dotkliwy ciężar krwawego krzyża. Pomimo to – ufajcie.

d Podnieście oczy ku Mnie, Matce Boga i waszej prawdziwej Mamie. Ogłaszam wam dziś, że wasze wyzwolenie jest bliskie.

e Na Kościół zstąpi jeszcze gęstsza ciemność i zdoła wszystko ogarnąć. Błędy rozszerzą się bardziej i wielu oddali się od prawdziwej wiary. Odstępstwo rozszerzy się jak epidemia. Zostaną nim dotknięci Pasterze i powierzone im stada. Kościół – Moje biedne, ukrzyżowane i umierające Dziecko – będzie musiał wiele wycierpieć na całej ziemi Kościół.

f Kontestacja przeciwko Papieżowi stanie się mocniejsza: teologowie, Biskupi, Kapłani i wierni przeciwstawią się otwarcie jego Urzędowi Nauczycielskiemu. Mój Papież będzie się czuł coraz bardziej osamotniony, gdy zobaczy, jak jest opuszczony, krytykowany i wyszydzany przez wielu.

g Miejcie jednak wielką ufność i cierpliwość. Bądźcie mocni w wierze i nadziei. Podnieście oczy ku Mnie, Matce Boga i waszej prawdziwej Mamie. Dziś ogłaszam wam, że wasze wyzwolenie jest bliskie.

h Wyjdźcie z ukrycia, umiłowani synowie, i idźcie wszędzie, aby oświetlić ziemię Światłem Chrystusa. Nadeszły wasze czasy. Nie obawiajcie się, chociaż świat was ignoruje, chociaż wami pogardzają, odsuwają na bok i prześladują. Jestem zawsze z wami. Ukażcie się wszystkim jako Moi najmilsi synowie, Mnie poświęceni, jako apostołowie tych ostatnich czasów, których już od dwudziestu lat formuję przy pomocy Moich orędzi, dawanych za pośrednictwem najmniejszego z Moich synów.

i Idźcie drogą pogardy dla świata i samych siebie, drogą pokory i małości, miłości i czystości. Staniecie się w ten sposób dobrymi Samarytanami dla dzisiejszego bardzo cierpiącego Kościoła. Kochajcie zawsze i nikogo nie sądźcie. Kochajcie wszystkich waszą kapłańską, pełną tkliwości miłością.

j Bądźcie zjednoczeni z Papieżem, aby pomagać mu nieść na Kalwarię jego wielki krzyż.

k Idźcie na wszystkie drogi świata szukać Moich biednych zagubionych dzieci. Weźcie w ramiona Kapłanów, ubogich, chorych, zrozpaczonych, porzuconych, przybitych, przytłoczonych, wszystkie niezliczone ofiary przemocy, nienawiści i wojen. Zanieście wszystkich do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.

l Podnieście oczy w tych mrocznych czasach, w których żyjecie. Nie bójcie się, że szatan uznany jest teraz za władcę świata i pana całej ludzkości. Jego królestwo zostanie szybko zamienione w stertę gruzu, a jego władza – zniszczona. Ja sama bowiem zwiążę go łańcuchem i zamknę w jego jeziorze ognia wiecznego i śmierci, skąd nie będzie już mógł wyjść.

m Jezus Chrystus, Król wiecznej chwały, zakróluje nad całym odnowionym światem i rozpocznie nowe czasy, które stoją już u waszych drzwi.

n Dlatego powtarzam wam na początku tego nowego roku: Ufajcie. Przeżywajcie każdy dzień w wierze i w wielkiej nadziei. Podnieście oczy ku Mnie, Matce Jezusa i waszej prawdziwej Mamie. Dziś ogłaszam wam, że wasze wyzwolenie jest bliskie.

San Salvador (Salwador), 2.02.1992, Święto Ofiarowania Pańskiego

465 Na spotkanie przychodzącego Pana

a Najmilsi synowie, chodźcie ze Mną, waszą Mamą Niebieską, na spotkanie przychodzącego Pana.

b Pozwólcie się nieść w Moich matczynych ramionach, które – z miłością i w ogromnym szczęściu – niosły Dziecię Jezus do Jerozolimskiej Świątyni. Przeżywacie dziś ponownie tę tajemnicę w czasie celebrowania Eucharystii.

c Mój mały synu, organizujesz dziś Wieczerniki w tym kraju od wielu lat podzielonym, zranionym, dotkniętym krwawą i okrutną wojną domową. Właśnie dziś dałam mu drogocenne dobro pokoju.

d Chodźcie ze Mną na spotkanie Pana, który przychodzi w pokoju. Jezus jest waszym pokojem. On was prowadzi do jedności z Ojcem Niebieskim, w Duchu Miłości, i daje wam to samo życie Boże, które wysłużył wam na Kalwarii przez Ofiarę Odkupienia.

e Ten świat nie zna pokoju, ponieważ nie przyjmuje Jezusa. Dlatego Moja matczyna rola polega na otwieraniu serc wszystkich Moich dzieci, aby przyjęły przychodzącego Pana. Dopiero wtedy pokój – tak wzywany i oczekiwany – będzie mógł przyjść na świat.

f Chodźcie ze Mną na spotkanie Pana, który przychodzi w miłości. Ludzkość jest przytłoczona ciężkim jarzmem przemocy, nienawiści, niepohamowanego egoizmu, podziału i wojny. Jakże cierpi, jak jest deptana, uciskana! Ileż zabójstw każdego dnia z powodu wielkiego braku miłości! Świat stał się wielką pustynią. Serca ludzkie stały się zimne, twarde, nieczułe i zamknięte na troski małych, biednych i potrzebujących.

g Ten świat nie potrafi kochać, ponieważ nie przyjmuje Jezusa. Jezus jest Miłością. Jezus, który przychodzi, doprowadzi was wszystkich do doskonałej Miłości. Wtedy świat stanie się nowym ogrodem życia i piękna, będzie jedną rodziną, zjednoczoną słodką więzią Bożej miłości.

h Chodźcie ze Mną na spotkanie Pana, który przychodzi w radości. Tylko Jezus może otworzyć wasze serca na wspaniałe przeżycie szczęścia i radości.

i Zapomnijcie o krwawej przeszłości. Niech zamkną się głębokie rany tych bolesnych czasów oczyszczenia i wielkiego ucisku, ponieważ wasze wybawienie jest bliskie.

j Oto dlaczego dzisiaj – gdy kontemplujecie Mnie w tajemnicy Ofiarowania Dzieciątka Jezus w Świątyni – zapraszam was, byście pozwolili się nieść w Moich ramionach do duchowej świątyni Mojego Niepokalanego Serca. Tam chcę was ofiarować na chwałę Najświętszej Trójcy i wprowadzić w nowe, czekające was czasy.

Martiagua (Nikaragua), 11.02.1992 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

466 Wyzwalam was z Niewoli

a Jestem Niepokalanym Poczęciem. Tymi słowami objawiłam się Mojej małej córce Bernadecie, ukazując się jej w grocie w Lourdes. Jestem przyczyną waszej radości.

b Dzisiaj, Mój mały synu, znajdujesz się w kraju Ameryki Centralnej, w którym należące do Mnie dzieci szczególnie Mnie kochają, wzywają i uwielbiają. Słyszałeś, jak często powtarzają ten okrzyk, wyraz ich wiary i miłości:

– Co jest przyczyną naszej wielkiej radości?

– Niepokalane Poczęcie Maryi.

c W ostatnich czasach Kościół został tu szczególnie doświadczony i dotknięty. Moje dzieci musiały nieść ciężar dotkliwej niewoli, narzucony przez system ateistyczny i komunistyczny. Przyjęłam jednak ich modlitwę, spojrzałam na ich dotkliwe cierpienie i zadziałałam osobiście, aby ich wybawić z tej niewoli.

d Teraz przyrzekam udzielić wielkiego daru Pokoju temu ludowi należącemu do Mnie, Mnie poświęconemu i tej ziemi Mnie powierzonej.

e Podążajcie słodkim śladem waszej Niepokalanej Mamy, a również zostaniecie wyzwoleni z jarzma wszelkiego zniewolenia.

f Wyzwalam was z niewoli grzechu, który trzyma was w mocy szatana, i prowadzę każdego dnia do życia wolnością dzieci Bożych.

g Wyzwalam was z niewoli nieuporządkowanych namiętności, szczególnie z nieczystości, aby pozwolić wam kroczyć drogą świętości i czystości.

h Wyzwalam was z niewoli egoizmu i nienawiści, aby umożliwić wam życie w miłości i jedności ze wszystkimi.

i Wyzwalam was z niewoli systemów politycznych – zbudowanych na negacji Boga, na głoszonym i szerzonym ateizmie – abyście byli przygotowani do życia jako nowy lud Boży, otwarty na doskonały kult dla Jego chwały.

j Wyzwalam was z niewoli złych czasów, w których żyjecie, aby was przygotować do wejścia w nowe, nadchodzące czasy. Zapraszam was dziś do podążania słodkim śladem Niepokalanej Mamy, abyście szybko dotarli do bezpiecznego portu waszego wybawienia.

k Błogosławię z miłością tę nikaraguańską ziemię i wszystkich Moich synów, którzy Mnie tu czczą i wzywają z tak wielką ufnością i nadzieją.

Quito (Ekwador), 27.02.1992, Rekolekcje w formie Wieczernika z Biskupami i Kapłanami należącymi do K. R. M. w Ameryce Łacińskiej

467 Matka Drugiej Ewangelizacji

a Tak bardzo jestem zadowolona, najmilsi synowie, z tego Wieczernika modlitwy i braterstwa, który przeżywacie dziś ze Mną, waszą Niebieską Mamą. Jestem zawsze z wami. Przyłączam się do waszej modlitwy i umacniam więzy waszego braterstwa.

b W tym roku świętujecie pięćsetlecie ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Wezwałam was do tego Wieczernika, gdyż pragnę przekazać wam miłość, troski i plany Mojego Niepokalanego Serca, odnoszące się do tej błogosławionej przeze Mnie ziemi – tak atakowanej i uderzanej przez Mojego przeciwnika.

c Przede wszystkim wyrażam wam Moją największą radość z powodu tego, że czuję tu miłość do Mnie ze strony Moich dzieci – szczególnie tych małych, ubogich, prostych, chorych i grzeszników. To dlatego kocham was miłością szczególną i pełną miłosierdzia. Jestem zawsze przy was jako Mama czuła i zatroskana, prowadzę was drogą pokoju, świętości, czystości i miłości.

d Dzielę się z wami również troskami i cierpieniami Mojego Serca, spowodowanymi bolesną sytuacją, w jakiej znajdują się tu narody i Mój Kościół, powołany do szerzenia światła Chrystusa i Jego Ewangelii. Pokojowi zagraża szerząca się przemoc, ciągle niebezpieczna niesprawiedliwość społeczna, podziały, stawianie własnych spraw ponad dobro wspólne, życie wielkiej liczby Moich biednych dzieci w warunkach nieludzkiej nędzy. Oprócz tego coraz bardziej szerzy się zło zagrażające nieskazitelności moralnej narodów, takie jak nieczystość, pornografia, narkomania, rozwody, uciekanie się do wszelkich sposobów przeszkadzających życiu i przeklęta aborcja, wołająca o pomstę do Boga.

e Kościołowi, który żyje i cierpi na tym kontynencie, zagraża wewnętrzny podział. Jest on wywoływany przez odłączanie się od Papieża i przez opozycję niektórych Biskupów, teologów, Kapłanów i wiernych wobec Jego nauczania. Mój przeciwnik chciał ugodzić Kościół wyjątkowo podstępną zasadzką teologii wyzwolenia, będącą prawdziwą zdradą Chrystusa i Ewangelii. Dlatego też Moje Serce jeszcze dziś przeszyte jest mieczem boleści.

f Chcę wam wyjawić plany łaski i miłosierdzia, jakie ma wobec was wasza Niebieska Mama. Patrzę na tę ziemię jak na drogocenną część Mojej własności. Chciałam, by w pięćsetną rocznicę jej ewangelizacji cała została poświęcona Memu Niepokalanemu Sercu. Wysyłałam Mojego małego syna do wszystkich części świata, by wezwać Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych do tego poświęcenia się. Pragnę go i bardzo o nie proszę na czasy, w których żyjecie.

g Ocalę Amerykę Łacińską.

h Jestem Matką drugiej ewangelizacji. Jak gwiazda prowadzę was po jasnej drodze wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Powinniście ponownie uwierzyć Ewangelii Jezusa. Macie z mocą i w całości ogłaszać ją wszystkim. Głoście ją tak jasno, jak czynił to Mój Syn Jezus.

i Moim matczynym obowiązkiem jest formowanie was na apostołów drugiej ewangelizacji. Zapraszam was, synowie najmilsi, do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, abym mogła was formować i prowadzić w tej ważnej misji. Pobudzeni mocą Ducha Świętego – jaką otrzymuje dla was wasza Niebieska Mama – idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu: «Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

j Wyjdźcie z tego Wieczernika w pokoju i radości. Jestem zawsze z wami. Błogosławię was wszystkich i dusze Mi poświęcone w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Sao Paulo (Brazylia), 27.03.1992 Wieczernik z odpowiedzialnymi za K. R. M. z całej Brazylii

468 Idźcie i ewangelizujcie

a Otaczacie dziś chwałą Moje Niepokalane Serce w tym stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa, w którym się znajdujecie wy, odpowiedzialni za Kapłański Ruch Maryjny, przybyli z całej Brazylii. Jestem z wami. Łączę się z waszą modlitwą o otrzymanie daru Ducha Świętego, przekształcającego was w apostołów tych ostatnich czasów.

b Nadeszła chwila dawania przez was publicznego świadectwa. Niech wszyscy zobaczą, że jesteście Moimi małymi dziećmi, apostołami, których ukształtowałam do wielkiego czekającego was zadania nowej ewangelizacji.

c Jak w Jerozolimskim Wieczerniku otwarłam drzwi, aby Apostołowie szli głosić Ewangelię – dając początek pierwszej ewangelizacji – tak w waszym Wieczerniku wzywam was do stania się apostołami drugiej ewangelizacji.

d Gdy kończy się ten nadzwyczajny Wieczernik, daję każdemu z was Moje macierzyńskie polecenie: idźcie i ewangelizujcie.

e Idźcie we wszystkie strony waszego wielkiego narodu.

f Idźcie do wszystkich miejsc, nawet do tych najbardziej oddalonych i zagubionych.

g Idźcie do wszystkich Moich dzieci, szczególnie do najbardziej oddalonych, do grzeszników, biednych, do tych, którzy są ofiarami zła, wad, egoizmu, nienawiści i nieczystości.

h Z udzieloną wam, pochodzącą ode Mnie mocą idźcie do wszystkich stworzeń.

i Idźcie jako apostołowie drugiej ewangelizacji, do której wzywa was z mocą Mój pierwszy umiłowany syn, Papież Jan Paweł II.

j Idźcie i ewangelizujcie.

k Ewangelizujcie tę biedną ludzkość, która – po prawie dwóch tysiącach lat od pierwszego głoszenia Ewangelii – stała się znowu pogańska. Ewangelizujcie ją, głosząc pilną potrzebę nawrócenia i powrotu do Pana. Niech zostaną zniszczone bożki, które ludzkość wzniosła własnymi rękoma: przyjemność, pieniądz, pycha, nieczystość, ateizm, niepohamowany egoizm, nienawiść i przemoc. Niech powróci do Boga drogą pokuty, odrzucenia szatana i jego pokus, grzechu i wszelkiego rodzaju zła. Wtedy na drodze ludzkości zakwitnie łaska i świętość, czystość i miłość, zgoda i pokój.

l Ewangelizujcie Kościół, cierpiący i podzielony, ogarnięty oparami szatana, zagrożony utratą wiary i odstępstwem. Niech Kościół na nowo uwierzy w ewangelię jezusa. Niech Ewangelia Jezusa – głoszona i wprowadzana w życie dosłownie – będzie jedynym światłem prowadzącym Kościół po ziemskiej drodze. Wtedy stanie się on ponownie pokorny, święty, piękny, ubogi, ewangeliczny, bez skaz i zmarszczek, podobny do Niebieskiej Mamy, która prowadzi go każdego dnia ku największej odnowie.

m Ewangelizujcie wszystkich ludzi głosząc, że bliskie jest Królestwo Boże. Zbliża się moment drugiego przyjścia Jezusa, powrotu Chrystusa w chwale dla odbudowania wśród was Królestwa łaski, świętości, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ogłaszajcie wszystkim Jego powrót w chwale, aby na świecie zakwitła nadzieja i aby serca ludzkie otwarły się na przyjęcie Go.

n Otwórzcie drzwi przychodzącemu Jezusowi. W tym celu głoście konieczność modlitwy i pokuty, odważnego praktykowania wszystkich cnót, powrotu do doskonałego kultu opartego na miłości, adoracji i wynagradzaniu Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Twórzcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które prosiłam: wśród dzieci, młodzieży, Kapłanów, wiernych. Szerzcie wszędzie zwłaszcza Wieczerniki rodzinne. Proszę o nie, o ten silny środek, który ocali chrześcijańskie rodziny od wielkich zagrażających im nieszczęść.

o Wyjdźcie z tego Wieczernika jako apostołowie drugiej ewangelizacji. Nie lękajcie się.

p Jestem zawsze z wami i prowadzę was po świetlistej drodze. Błogosławię was i tych, którzy są wam drodzy, oraz dusze wam powierzone w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Rubbio (Vicenza), 16.04.1992, Wielki Czwartek

469 Będziecie Kapłanami wiernymi

a Najmilsi synowie, jestem szczególnie blisko was w tym dniu Wielkiego Czwartku. To wasz dzień. To wasza Pascha.

b Jezus umiłowawszy Swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. Jesteście zrodzeni w kolebce miłości. Wasze kapłaństwo ma swój początek w tajemnicy nieskończonej miłości Boskiego Serca Jezusa.

c I wy byliście obecni z Apostołami w Wieczerniku Jerozolimskim. Byli tam Biskupi i Kapłani wszystkich czasów aż do skończenia świata, ponieważ tamto miejsce i ów dzień znajduje się poza czasem i historią. To dzień nowego Kapłaństwa i nowej Ofiary, która składana jest we wszystkich częściach ziemi za życie świata.

d Wejdźcie do Serca Jezusa, waszego Brata, wejdźcie ze Mną do Getsemani Jego miłości i Jego bólu. Pozwólcie się zanurzyć w nieskończonym morzu Jego Boskiej Miłości, a staniecie się Kapłanami wiernymi.

e Jest to również dzień zdrady: «Zaprawdę powiadam wam, jeden z was Mnie zdradzi». Jezus wzruszył się głęboko. Jego Serce przeszyły głębokie rany, kiedy poczuł się zdradzony przez Swoich: «Jeden z was Mnie zdradzi».

f To również chwila ludzkiej słabości i opuszczenia. Piotr zapiera się Jezusa trzy razy. Apostołowie uciekają w obawie i opuszczają Go.

g Pozostaje młody Jan Apostoł, który kocha, wierny przyjaciel, Mój pierwszy umiłowany syn. Pozostaje ze Mną, Matką zbolałą i ukrzyżowaną.

h Ta Pascha powtarza się w czasie. Owa tajemnica Bożej miłości i braku ludzkiej odpowiedzi odnawia się każdego dnia.

i Iluż dziś uczestniczy w Jego Kapłaństwie, stanowi część Jego dziedzictwa, a na tyle sposobów Go zdradza!

j Zdradzają Go, ponieważ nie wierzą już w Jego Boskie Słowo. Rozprzestrzenia się brak wiary. Odstępstwo coraz bardziej rozszerza się w Kościele.

k Zdradzają Go, ponieważ bardziej od Niego wolą trzydzieści srebrników wygody i przyjemności, nieczystości i pychy, poszukiwania dobrobytu i własnego zadowolenia. Iluż jest Judaszów zdradzających dziś Syna Człowieczego!

l Iluż należących do Niego wypiera się Go, powtarzając słowo ludzkiej słabości Piotra: «Nie znam tego człowieka».

m Wypierają się Go ze strachu przed brakiem uznania i uszanowania przez świat, w którym żyją, z obawy przed uznaniem ich za zacofanych i konserwatystów, z lęku przed krytyką lub odsunięciem na bok.

n Biskupi, Kapłani, Moi najmilsi synowie, dlaczego tak wielu z was powtarza dziś okrutny gest zdrady Judasza i zaparcia się Piotra? Nowa męka – która odnawia się dla Jezusa w Paschę 1992 roku – to niewierność ze strony wielu Jego Kapłanów.

o Najmilsi synowie, jak Jan pozostańcie ze Mną, waszą Matką zbolałą i ukrzyżowaną. Pozostańmy razem u boku Jezusa w Getsemani. Idźmy za Nim z miłością i pobożnością po bolesnej drodze na Kalwarię. Proszę was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, o wejście do niebiańskiego ogrodu, abym mogła was dziś uczynić Kapłanami wiernymi, nowymi JANAMI, którzy już nigdy więcej – nawet na jedną chwilę – nie opuszczą Mojego Syna Jezusa.

p Wasza Niebieska Mama przygotowuje dla Jezusa – przeżywającego w tę noc ponownie i w o wiele większy sposób bolesną Agonię Ogrójca – Kielich pocieszenia, który daje Mu Ojciec. Jezus pije go z nieskończoną wdzięcznością czując, że również dziś kochają Go bardzo Jego wierni Kapłani.

Rubbio (Vicenza), 17.04.1992, Wielki Piątek

470 Uwielbiajmy Jezusa Ukrzyżowanego

a Najmilsi synowie, w tym dniu upadnijcie na twarz razem ze Mną, waszą bolejącą Matką. Z miłością i wielką wdzięcznością uwielbiajmy Jezusa ukrzyżowanego.

b On jest prawdziwym Królem, On jest naszym Królem. Oto On – rozciągnięty na Swoim królewskim tronie:

«A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

c Zbliżcie się więc do tronu łaski i miłosierdzia, aby otrzymać zbawienie w tych sprzyjających czasach waszego Odkupienia. Ten, który jest dziś osądzany, skazywany na śmierć krzyżową i okrutnie zabijany na Kalwarii, jest prawdziwym Synem Bożym. On jest Słowem współistotnym Ojcu, Jego jedynym Synem. On jest Odbiciem Jego istoty i Odblaskiem Jego chwały.

d Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie, ale ukształtowałeś Mi ciało: Oto idę, Ojcze, pełnić Twoją wolę.

e Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał. Jezus jest drogocennym darem miłości Ojca. On jest sługą posłusznym i uległym. Jest Barankiem łagodnym i cichym, prowadzonym na śmierć. Jest Odkupicielem i Zbawicielem całej ludzkości.

f On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego Siebie, przyjąwszy postać sługi, i stał się posłuszny aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

g Uwielbiamy Cię, Jezu ukrzyżowany, ponieważ na Twoim królewskim tronie wyzwalasz ludzkość z niewoli szatana, zmazujesz wszelką plamę grzechu i udzielasz cennego daru Twego Odkupienia.

h Dziś umiera na Krzyżu Mój Syn Jezus, poczęty w Moim dziewiczym łonie, formowany przez dziewięć miesięcy przed narodzeniem, karmiony w nim Moim własnym ciałem i krwią. Umiera Jezus zrodzony w grocie, złożony w żłobie, karmiony Moim mlekiem. Umiera Ten, który rósł w Moich ramionach kołysany Moją miłością, prowadzony Moimi rękoma, wychowywany Moimi słowami, strzeżony i chroniony w zagrożonym dzieciństwie. Umiera Ten, na którego wzrost – zgodny z rytmem ludzkim – patrzyłam z matczynym szczęściem; któremu Moją obecnością pomagałam w wypełnieniu Jego publicznej misji i towarzyszyłam w dniu wydania niesprawiedliwego i nieludzkiego wyroku.

i Spójrzcie ze Mną na Jego Ciało, które całe stało się jedną raną z powodu straszliwego biczowania. Krew spływająca z głowy zranionej koroną cierniową zniekształca Jego twarz. Jego poranione ramiona z trudem utrzymują drzewo męczarni. Słuchajcie sercem, wraz ze Mną, straszliwych uderzeń w gwoździe, które przeszywają Jego ręce i stopy. Usłyszcie odgłos Krzyża wpadającego w ziemię, zobaczcie Jego skurcz z powodu nowego bólu. Posłuchajcie jęków Jego krwawej agonii, ostatniego westchnienia, które wydaje w chwili Swej śmierci na Krzyżu.

j Mój Syn umiera przy Mnie, Swej Bolejącej Matce, która otwiera Serce, by przyjąć was wszystkich do zbolałej kołyski Swego nowego i powszechnego macierzyństwa.

k Ukrzyżowany Jezus jest waszym Odkupicielem i Zbawicielem. W tym dniu spełnia się pragnienie całego Jego życia i wola Ojca realizuje się w sposób doskonały, ponieważ Jezus złożył Siebie w ofierze dla waszego zbawienia.

l Duchowo pocieszeni patrzcie dziś z miłością, ogromną wdzięcznością i z radością na Tego, którego przebodli. On jest prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. On jest Arcykapłanem, który raz na zawsze wchodzi do Świątyni, aby przez Swoją krew otrzymać dla was wieczne Zbawienie.

m On jest waszą Paschą, Mostem, który pozwala wam przejść z grzechu do łaski, ze śmierci do życia, z niewoli na wolność. On jest waszym Bratem, który bierze was za rękę i prowadzi, abyście byli prawdziwymi dziećmi Bożymi.

n Jezus powróci na królewskim tronie Swojej chwały, aby spełniły się Słowa, które były przyczyną Jego skazania. Obłoki niebieskie położą się jako podnóżek u Jego stóp. Przyjdzie ustanowić Królestwo łaski, świętości, miłości, sprawiedliwości, pokoju. Doprowadzi w ten sposób do doskonałego wypełnienia planu Odkupienia.

o Żyjcie w oczekiwaniu Jego chwalebnego powrotu i waszego bliskiego wyzwolenia.

Rubbio (Vicenza), 18.04.1992, Wielka Sobota

471 Grób dla waszego niewolnictwa

a Trwajcie przy Mnie, synowie umiłowani, w tym dniu, w którym pozostałam bez Mojego Syna. Jego Ciało złożono w nowym grobie, w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie.

b Apostołowie są wystraszeni i rozproszeni. Jestem ze świętymi niewiastami, dotrzymującymi Mi towarzystwa. Czuwam na modlitwie i w oczekiwaniu.

c To dzień Mojego niepokalanego bólu. To pierwszy dzień Mojego duchowego macierzyństwa. Dlatego właśnie od najdawniejszych czasów istniał w Kościele zwyczaj oddawania Mi w tym dniu szczególnej czci.

d Pragnę, abyście wszyscy razem trwali dziś ze Mną – na stałym czuwaniu modlitwy i miłości – przy Grobie, w którym spoczywa martwe ciało Jezusa. W tym grobie na zawsze złożony jest grzech i zło, niewiara i egoizm, nieczystość i pycha, zepsucie i śmierć.

e Rodzi się nowy człowiek: człowiek łaski i świętości, wiary i nadziei, czystości i miłości. Rodzi się Kościół. Rodzi się nowa ludzkość, kształtowana na wzór chwalebnego człowieczeństwa Jezusa zmartwychwstałego i siedzącego po Prawicy Ojca.

f Zapraszam was dziś do wejścia z Chrystusem do grobu, aby umrzeć dla świata i dla samych siebie, a żyć jedynie dla Pana i Jego chwały.

g Niech ten nowy grób stanie się grobem dla waszego niewolnictwa.

h Niech to będzie grób dla waszego niewolnictwa, w którym zniszczone zostaną wszelkie więzy trzymające was pod władzą szatana. Niech to będzie grób, w którym rodzi się nowy człowiek, wezwany do wolności dziecka Bożego.

i Niech to będzie grób dla waszego niewolnictwa, w którym umiera na zawsze ludzkość oddalona od Boga, zbuntowana przeciw Jego prawom, zepsuta, zniewolona złem, jęcząca pod władzą ciemności. Niech to będzie grób, w którym rodzi się nowa ludzkość, oświetlona i uświęcona przez pełne chwały człowieczeństwo Jezusa.

j Niech to będzie grób dla waszego niewolnictwa, w którym umiera Kościół chory i podzielony, ogarnięty duchem świata; Kościół, którego wierność i świętość jest zaciemniona, Kościół zagrożony utratą wiary i odstępstwem. Niech to będzie grób, w którym rodzi się Kościół nowy, święty, wierny, jaśniejący, ewangeliczny, ubogi i czysty, odzwierciedlający w świecie tylko światło Chrystusa.

k W nowym grobie tego dnia zostanie na zawsze złożona wszelka forma niewoli waszego czasu, trzymająca was we władzy szatana, zwodzącego wszystkich. Niech w nowym grobie tego dnia narodzą się nowe czasy waszego wyzwolenia, udzielanego wam przez Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i żyjącego pośród was.

Rubbio (Vicenza), 19.04.1992, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

472 Zwycięstwo panujące nad światem

a Nie lękajcie się, synowie najmilsi. Popatrzcie na Jezusa, który mocą Swej Boskości powstaje z martwych i wychodzi zwycięski z grobu w Swym chwalebnym Ciele, jaśniejącym bardziej niż słońce.

b Chrystus zmartwychwstały i żyjący wśród was jest – w tych ostatnich czasach – przyczyną waszej radości, waszej ufności i waszej nadziei. Szatan doznaje porażki i cała jego władza jest mu już odbierana przez Chrystusa. On zgodził się umrzeć, aby stać się lekarstwem, które uzdrawia was z choroby grzechu i śmierci.

c Niech dziś się radują wasze serca i niech napełnia je ta sama radość, którą odczuwałam, kiedy ujrzałam Mojego Syna Jezusa w blasku Jego Boskości, pochylającego się nade Mną, aby położyć kres Mojej matczynej boleści.

d Ogłaszajcie wszystkim ludziom to niezwykłe wydarzenie, aby mogli żyć cnotą wiary i nadziei w tych bolesnych czasach oczyszczenia.

e Głoście Jego śmierć. Wyznawajcie dziś Jego zmartwychwstanie, któremu obecnie tak łatwo się zaprzecza. Nawet w Moim Kościele wielu Moich biednych synów nie mówi o zmartwychwstaniu Jezusa jako o wydarzeniu historycznym, które naprawdę miało miejsce, lecz – jako o akcie wiary.

f Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem historycznym, najbardziej pewnym, lepiej udowodnionym niż wszystkie inne wydarzenia, które miały miejsce.

g Jako wasza Mama ostrzegam was, byście uważali i czuwali, ponieważ Mój przeciwnik zwodzi wasze umysły podstępnymi i niebezpiecznymi błędami w celu doprowadzenia was do utraty wiary i do odstępstwa.

h Głoście wszystkim odważnie, że Chrystus jest Synem Bożym, który umarł i zmartwychwstał, wstąpił do Nieba i siedzi po Prawicy Ojca.

i Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

j Zmartwychwstały Chrystus doprowadzi obecnie do doskonałego wypełnienia woli Ojca. Uczyni to przez drugie przyjście w chwale, dla ustanowienia Swego Królestwa, w którym wszyscy na ziemi będą spełniać Bożą wolę.

Bolonia, 13.05.1992, Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego

473 Znak Mojej Obecności

a Najmilsi synowie, dziś wspominacie 75 rocznicę Mojego pierwszego objawienia w Fatimie w Cova da Iria 13 maja 1917 r. Chcę was zaprosić do przeżycia tego dnia na modlitwie i w dziecięcej jedności ze Mną – waszą Niebieską Mamą. Wy jesteście owocem Mojego ukazania się. Jesteście spełnieniem się Mojego Przesłania.

b Przepowiedziałam wam czasy utraty prawdziwej wiary i odstępstwa, które rozszerzy się we wszystkich częściach Kościoła. Żyjecie właśnie w tych przepowiedzianych wam czasach.

c Jesteście znakiem Mojej obecności w tych czasach oczyszczenia i wielkiego ucisku. Wzywam was więc do włączenia się w Moje Dzieło Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, który Sama upowszechniłam we wszystkich częściach ziemi, aby przemienić synów Mi poświęconych w mężnych świadków wiary i odważnych apostołów Prawdy.

d Oto dlaczego wychowuję was do jak największej wierności Chrystusowi, zapraszam do życia Ewangelią i do głoszenia jej dosłownie, w wielkiej jedności z Papieżem. On bowiem otrzymał od Jezusa zadanie zachowywania Jego Kościoła w Prawdzie i w Wierze. Gdy szerzy się wielkie zło niewierności i odstępstwa, wy stajecie się potężną pomocą, której Ja Sama udzielam.

e Przepowiedziałam wam czasy wojny i prześladowania Kościoła oraz Ojca Świętego z powodu szerzenia się ateizmu teoretycznego i praktycznego oraz buntu ludzkości przeciw Bogu i Jego Prawu.

f Wy jesteście znakiem Mojej obecności w tych czasach. Proszę was więc o kroczenie drogą, którą Ja Sama wyznaczyłam wam przez te lata. Wytyczyłam wam drogę, składając orędzia w sercu małego, należącego do Mnie syna. Uczyniłam to, abyście mogli żyć na chwałę Ojca Niebieskiego, doskonale naśladować Mego Syna Jezusa, poddając się uświęcającemu działaniu Ducha Świętego.

g Będziecie mogli dziś dać pełne mocy świadectwo miłości i nadziei, wiary i sprawiedliwości, pokory i czystości. Stajecie się ogromną pomocą, której udzielam w obliczu wielkiego zła: materializmu i hedonizmu, egoizmu i pychy, chciwości i nieczystości.

h Przepowiedziałam wam karę oraz to, że na koniec Moje Niepokalane Serce zwycięży.

i Wy jesteście znakiem Mojej obecności w czasie bolesnej próby. Przygotowuje ona tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Poprzez Mój Kapłański Ruch Maryjny wzywam wszystkich Moich synów do poświęcenia się Mojemu Sercu oraz do tworzenia wszędzie Wieczerników dla Kapłanów, wiernych świeckich, dla dzieci, młodzieży i rodzin.

j Przez to otrzymuję wielką moc wstawiennictwa i wynagrodzenia. Mogę działać, aby przemienić serca Moich biednych grzesznych dzieci. I tak każdego dnia coraz bardziej tryumfuje Moje Niepokalane Serce.

k Im bardziej będę tryumfować w sercach i duszach coraz większej liczby Moich synów, tym bardziej będzie się od was oddalać kara, a Jezus będzie mógł wylewać na świat potoki Swego Boskiego Miłosierdzia.

l Zapraszam dziś wszystkich do postępowania za Mną, waszą Niebieską Mamą, która zstępuje z Nieba, aby stać się w tych czasach waszym zbawieniem i waszym pewnym zwycięstwem.

Valdragone (San Marino), 1.07.1992 Wieczernik z Biskupami i Kapłanami z K. R. M. z Ameryki i Europy

474 Wasza kapłańska miłość

a Jak bardzo jestem zadowolona widząc was – Biskupów i Kapłanów należących do Mojego Ruchu, przybyłych ze wszystkich krajów Ameryki i Europy – tak licznie zebranych w Wieczerniku modlitwy i braterstwa.

b Jestem obecna pośród was. Jednoczę się z waszą modlitwą i dodaję jej mocy. Buduję pomiędzy wami większe braterstwo. Pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, abyście stanowili jedno.

c Powinniście się spotykać, poznawać, kochać, pomagać sobie iść razem odważnie i ufnie po trudnej drodze bolesnych czasów, które właśnie przeżywacie.

d Uśmierzacie w tych dniach boleść Mojego Serca. Otaczacie chwałą Moje Niepokalane Serce. Jesteście wezwani, by stać się narzędziami tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

e Oto dlaczego was tu wezwałam. Otrzymałam dla was w tym celu szczególne wylanie Ducha Świętego. W tych dniach działałam w głębi waszych serc i dusz, aby uzdolnić je do zrealizowania Mojego wielkiego planu miłości i miłosierdzia.

f Nadeszły Moje i wasze czasy. Ukażcie się wszystkim jako Moje małe dzieci, jako Kapłani Mnie poświęceni i Apostołowie tych ostatnich czasów. Wasze światło powinno coraz mocniej świecić w wielkiej ciemności – okrywającej ludzkość i ogarniającej Kościół.

g Niech wasza kapłańska miłość będzie znakiem Mojej matczynej obecności pośród was.

h Niech wasza kapłańska miłość zstępuje jak niebiańska rosa na tę biedną ludzkość, chorą i zranioną, oddaloną od Boga. Stała się ona ofiarą cywilizacji materialistycznej i ateistycznej, żyjącą w niewoli grzechu, nienawiści, niepohamowanego egoizmu i nieczystości.

i Niech wasza kapłańska miłość będzie łagodnym balsamem na głębokie i krwawiące rany waszych czasów.

j Wyjdźcie z tego Wieczernika i idźcie na cały świat szukać Moich biednych, zagubionych dzieci. Doprowadźcie je wszystkie do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. Weźcie za rękę dzieci narażone na tak wiele niebezpieczeństw, będące ofiarami podstępnych zasadzek Mego przeciwnika. Dajcie siłę i odwagę młodzieży, aby uchronić ją przed łatwymi pokusami przyjemności i nieczystości. Wspierajcie rodziny, aby żyły w świętości i miłości, aby zawsze przyjmowały dar życia. Ochrońcie je przed wielkim nieszczęściem rozwodu i aborcji. Doprowadźcie do domu Ojca Niebieskiego wiele Moich grzesznych dzieci. Wspomagajcie słabych, umacniajcie chorych, przywracajcie nadzieję zrozpaczonym.

k Niech wasza kapłańska miłość odzwierciedla miłość Boskiego i Miłosiernego Serca Jezusa oraz miłość Mego Niepokalanego Serca do bardzo chorej ludzkości.

l Niech wasza kapłańska miłość zstąpi jak niebiańska rosa na Kościół cierpiący i podzielony, niosący Krzyż na Kalwarię swego oczyszczenia i męczeństwa.

m Proszę was o to, byście byli w Kościele Moją matczyną i miłosierną obecnością.

n Bądźcie wielkim wsparciem dla Papieża i pomóżcie mu nieść Krzyż, który stał się dziś bardzo ciężki.

o Wspierajcie Biskupów modlitwą, miłością i dobrym przykładem.

p Niech wasza kapłańska miłość będzie rosą łagodzącą głębokie rany wielu waszych braci Kapłanów, upadających pod ciężarem wielkich trudności obecnego czasu oczyszczenia i wielkiego ucisku.

q Nikogo nie osądzajcie. Kochajcie wszystkich czułością Mojego matczynego Serca.

r Staniecie się wtedy drogocennymi narzędziami tryumfu Mego Niepokalanego Serca w świecie. Tworzycie nowe serce nowego Kościoła, który właśnie formuję w niebiańskim ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca.

s Wasz zapał i praca – którą wykonujecie w celu większego rozszerzenia się w waszych krajach Mojego Dzieła Kapłańskiego Ruchu Maryjnego – daje wiele radości Mojemu Sercu. Z gorliwością pomnażajcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam: pomiędzy Kapłanami, wiernymi i w rodzinach. Wtedy każdego dnia będziecie współpracować z dziełem urzeczywistniania Mojego wielkiego planu zbawienia i miłosierdzia.

t Odnowieni w Duchu Świętym wyjdźcie z tego Wieczernika jako odważni apostołowie drugiej ewangelizacji, do której was wezwałam.

u Jestem zawsze z wami. Prowadzę was łagodnie drogą, którą musicie jeszcze przejść.

v Błogosławię was oraz tych, którzy są wam drodzy, i wszystkich wam powierzonych w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Rubbio (Vicenza), 15.08.1992 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

475 Promienie Mojego blasku

a Popatrzcie na niebiański blask Mojego Ciała wziętego do chwały Raju, najmilsi synowie, i kroczcie ze Mną do bezpiecznego portu waszego tak bliskiego już wyzwolenia.

b Jesteście Moją radością i Moją koroną.

c Jesteście jaśniejącymi gwiazdami, sprawiającymi, że Mój królewski płaszcz lśni jeszcze bardziej.

d Zapraszam was do przeżycia tego dnia ze Mną i w jedności ze świętymi duszami z Raju i błogosławionymi duszami oczyszczającymi się w Czyśćcu.

e Aniołowie i wszystkie chóry anielskie nie posiadają się z radości, kontemplując dziś, w rajskiej światłości, chwalebne i uwielbione Ciało waszej Niebieskiej Mamy. Święci cieszą się w Niebie, a dusze w Czyśćcu drżą z radości. Kościół pielgrzymujący i cierpiący – kroczący po pustyni świata i historii – utwierdza się w nadziei i znajduje pocieszenie pośród wszystkich ucisków.

f Zanieście wszędzie balsam Mojej matczynej pociechy. Rozsiewajcie Moje światło w głębokich ciemnościach, które was otaczają.

g Wy jesteście promieniami Mojego blasku.

h Chcę, aby za waszym pośrednictwem promienie te rozszerzyły się wszędzie. Chcę, by zstąpiły jak niebiańska rosa na biedną ludzkość, którą zawładnął już Zły, i na Mój Kościół przeżywający godzinę bolesnej męki.

i Rozlewajcie promienie wiary w tych czasach wielkiego odstępstwa. Rozlewajcie promienie nadziei na świat zepsuty przez materializm i niepohamowane poszukiwanie przyjemności. Rozlewajcie promienie miłości pośród egoizmu, nienawiści i wielkiej obojętności wobec słabych, biednych i cierpiących. Rozlewajcie promienie czystości pośród oceanu nieczystości. Rozlewajcie promienie ciszy w zgiełku ogłuszających głosów. Rozlewajcie promienie modlitwy w powszechnym braku skupienia. Rozlewajcie promienie pokory pośród wielkiej pychy. Rozlewajcie promienie posłuszeństwa tam, gdzie szerzy się bunt.

j Wy, którzy jesteście jaśniejącymi gwiazdami Mojego promiennego matczynego płaszcza, sprawcie, by wszędzie zstąpiły promienie Mojej chwały.

k Utwórzcie nowy Kościół. Zbierzcie ze wszystkich stron Moich synów, wezwanych do tego, by stanowić część małej wiernej reszty. Skróćcie czasy waszej bardzo ciężkiej niewoli. Przygotujcie serca i dusze na przyjęcie nadchodzącego Pana.

l W tym dniu, kiedy Raj jednoczy się z ziemią, umacniam was, abyście wypełnili Mój plan. Przyjmuję was w głębinach Mojego Niepokalanego Serca. Prowadzę was zdecydowanie drogą waszego wyzwolenia, abyście osiągnęli w końcu nowe niebiosa i nową ziemię.

Mediolan, 8.09.1992, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

476 Wasza kapłańska wierność

a Najmilsi synowie, niech was – razem z całym Kościołem ziemskim i niebieskim – ogarnie radość płynąca z kontemplacji radosnej tajemnicy narodzenia waszej Mamy.

b Popatrzcie dziś na waszą Mamę - małe Dziecko i złóżcie przy Mojej kołysce drogocenny wieniec waszej kapłańskiej wierności.

c Bądźcie Kapłanami wiernymi. Bądźcie wierni waszemu powołaniu, zobowiązującemu was do bycia sługami Chrystusa i Jego Ewangelii. Jak Ja od najwcześniejszego dzieciństwa byłam wierna wezwaniu Boga – realizując plan, jaki miał wobec Mnie od całej wieczności – tak i wy bądźcie wierni waszemu kapłańskiemu powołaniu.

d Jeśli jesteście mali, pozostańcie temu wierni. Jeśli jesteście ubodzy, pozostańcie temu wierni. Jeśli jesteście ulegli, pozostańcie temu wierni. Zadanie waszej Niebieskiej Mamy polega na prowadzeniu was wszystkich drogą waszej kapłańskiej wierności.

e – Bądźcie wierni posłudze Słowa.

Iluż Kapłanów stało się dziś ofiarami bardzo licznych błędów! Głosi się je, rozszerza i rozpowszechnia jako nowe kulturowe interpretacje Prawdy. Przez to łatwo się je przyjmuje i wielka liczba Moich synów oddala się od prawdziwej wiary. Żyjecie w czasach przepowiedzianych przez Boże Pismo. Pojawiają się dziś liczni fałszywi nauczyciele, którzy uczą bajek i oddalają wiernych od Prawdy Ewangelii. Wy zatem zawsze, odważnie i dosłownie głoście Ewangelię Jezusa. Dzięki temu wytrwacie w prawdziwej wierze i pomożecie małej reszcie trwać mocno w pewności wiary w tych czasach powszechnego odstępstwa.

f – Bądźcie wierni posłudze Łaski.

Jezus włączył was głęboko w wykonywanie Swego wiecznego i najwyższego Kapłaństwa po to, by Boży dar Łaski mógł zstępować w dusze wszystkich odkupionych. Wypełniajcie to powołanie poprzez udzielanie Sakramentów, które Chrystus ustanowił jako skuteczne środki udzielania Łaski.

Bądźcie wierni posłudze sakramentalnej, szczególnie zaś udzielaniu Sakramentu Pojednania. Jego zadanie polega na przywracaniu łaski tym, którzy ją utracili popełniając grzechy śmiertelne. Dziś jednak stopniowo zanika ten tak cenny i konieczny Sakrament.

Pasterze Kościoła, Biskupi postawieni przez Chrystusa na czele Jego owczarni, otwórzcie oczy na zło rozszerzające się wszędzie w Kościele jak straszliwy rak! Działajcie odważnie i gorliwie, aby Sakrament Pojednania mógł na nowo rozkwitnąć w całej pełni! Dzięki niemu dusze będą żyły w łasce, a Kościół zostanie uzdrowiony z krwawych ran grzechów i bluźnierstw, które okrywają go tak, jakby cały był trędowaty.

g – Bądźcie wierni posłudze Modlitwy.

Jezus składa Siebie w ofierze i wstawia się bez przerwy u Ojca dzięki waszemu pośrednictwu. Iluż Moich synów Kapłanów bardzo zaniedbuje dziś modlitwę! Gdybyście zobaczyli Moimi oczyma, jak szeroka i głęboka jest wewnętrzna rana Kościoła, wylewalibyście wraz ze Mną obfite łzy.

Już się nie modlą, pochłania ich działanie. Całą skuteczność apostolską widzi się w działaniu i programach duszpasterskich. Zapominacie, że sami nic uczynić nie możecie i że to Jezus Chrystus działa i zbawia poprzez was. Zapominacie, że jesteście sługami nieużytecznymi, nędznymi i grzesznymi. Powróćcie do modlitwy! Uczyńcie Jezusa Eucharystycznego centrum modlitwy, tajemnicą życia, duszą apostolskiego działania.

h Proszę was dziś o złożenie Mi, jak wieńca, hołdu waszej kapłańskiej wierności. Otoczcie nim kołyskę, w której położono Mnie po Moim ziemskim narodzeniu.

i Bądźcie zawsze mali, jak mała jest dziś wasza Mama - Dziecko. Tylko wtedy, gdy pozostaniecie dziećmi, uda wam się być w tych ostatnich czasach Kapłanami wiernymi.

Sant'Omero (Teramo), 15.09.1992 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

477 Godzina Mojego wielkiego bólu

a Moi umiłowani synowie, pozostańcie dziś ze Mną, waszą umęczoną Mamą, która zrodziła was pod Krzyżem, na którym umarł Mój Syn Jezus dla waszego zbawienia.

b Jestem Matką Bolesną.

c Wejdźcie dziś w głębiny tajemnicy Mojego wielkiego smutku, a zrozumiecie, że Moje duchowe i powszechne macierzyństwo wypełnia się przede wszystkim w wielkiej miłości i bólu: w miłości do was, Moi synowie, i w bólu z powodu wszystkich waszych boleści, z powodu poważnych, zagrażających wam niebezpieczeństw, z powodu wszelkich cierpień tych ostatnich czasów wielkiego ucisku. Dni, w których żyjecie, są również godziną Mojego wielkiego bólu.

d – To godzina Mojego wielkiego bólu z powodu Kościoła, Mojego tak umiłowanego Dziecka.

e Jakże cierpi w tych czasach Kościół, niosąc wielki Krzyż i wspinając się na krwawą Kalwarię swej męki i okrutnej ofiary! Nigdy tak bardzo jak dziś Kościół nie przypominał Mojego Syna Jezusa: jest jak On osamotniony i opuszczony, zapierają się go i zdradzają. Kościół jest podobny do Jezusa ukrzyżowanego, w agonii.

To godzina Mojej wielkiej boleści z powodu Kościoła, ponieważ nadeszła dla niego godzina jego odkupieńczej męki.

f – To jest godzina Mojego wielkiego bólu z powodu ludzkości, tak bardzo chorej i zniewolonej przez duchy zła.

g Diabelskie moce opanowują ziemię i wszędzie przynoszą złe owoce swego mrocznego panowania. Z tego powodu ludzkość – blisko dwa tysiące lat po swoim odkupieniu i po pierwszym ogłoszeniu Ewangelii zbawienia – ponownie popadła w pogaństwo! Znowu okrywa ją niewiara i bezbożność. Ranią ją grzechy, poniża zło. Panuje nad nią pycha, zwodzi ją nieczystość. Egoizm i nienawiść wiąże ją łańcuchem. Szatan zniewala ją coraz bardziej i panuje nad nią swą diabelską mocą.

To jest godzina Mojego wielkiego bólu z powodu całej biednej ludzkości – opanowanej przez zdeprawowane duchy – ponieważ właśnie nadeszła dla niej godzina największej kary.

h – To jest godzina Mego wielkiego bólu z powodu was, Moi synowie.

i Jak bardzo wielki jest w tych dniach ciężar waszego krzyża! Oczami pełnymi łez patrzę na dzieci popychane bardzo wcześnie do doświadczania zła i grzechu; na młodzież, która stała się ofiarą nieczystości i narkotyków. Patrzę na rozbite i zniszczone rodziny, na biednych, którzy umierają z głodu, na rannych i zabijanych na wojnach. Patrzę na chorych coraz bardziej pozbawianych opieki i pomocy, na opuszczonych, osamotnionych, zrozpaczonych, umierających i konających.

Jako Mama jestem dzisiaj przy każdym, przy wszystkich jęczących pod ciężarem Krzyża. Nigdy was nie opuszczam. Jestem z wami zwłaszcza wtedy, gdy tego najbardziej potrzebujecie.

j Oto godzina Mojego wielkiego bólu z powodu was wszystkich, Moje biedne dzieci, ponieważ nadszedł czas waszego wielkiego cierpienia. Schrońcie się we Mnie. Pośpieszcie do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca, bo musimy razem przeżyć godzinę największej próby, która wybiła właśnie dla was, dla Kościoła i dla całej ludzkości.

Mediolan, 2.10.1992, Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

478 Zapowiedź trzech Aniołów

a Moi umiłowani i Mnie poświęceni synowie, dziś są blisko was Aniołowie Światłości Mego Niepokalanego Serca. To ich święto. Czcijcie ich i wzywajcie, postępujcie za nimi, żyjcie zawsze z nimi. Ojciec Niebieski dał ich wam jako stróżów i opiekunów.

b Obecnie jest ich czas. W tym ostatecznym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku szczególnie i mocno ujawniają się Aniołowie Pana.

c Weszliście w najboleśniejszą i najtrudniejszą fazę walki pomiędzy duchami dobra i duchami zła, pomiędzy Aniołami i demonami. To straszna walka, tocząca się wokół was i ponad wami. Wy, biedne ziemskie stworzenia, jesteście w nią wciągnięte i dlatego odczuwacie szczególnie silnie zasadzki, zastawiane na was przez złe duchy, które pragną sprowadzić was na drogi grzechu i zła. W tych czasach działanie Aniołów Stróżów musi więc stać się jeszcze silniejsze i stałe. Módlcie się często, słuchajcie ich z uległością, idźcie za nimi w każdym momencie.

d Oddawanie czci i chwały Aniołom Pańskim powinno się rozszerzać w Kościele i stawać bardziej uroczyste. Oni mają zapowiedzieć wasze bliskie wyzwolenie. To ich zadanie. Czekajcie z ufnością na zapowiedź trzech Aniołów, przyjmijcie ją z radością i idźcie za nią z miłością.

e – Wasze wyzwolenie zbiegnie się z końcem nieprawości, z zupełnym wyzwoleniem całego stworzenia z niewoli grzechu i zła.

f To, co nadejdzie, będzie nadzwyczajne. Nic podobnego nie zdarzyło się od początku świata. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu i każdy zobaczy – w Świetle samego Boga – swe własne życie oraz wszystkie swoje czyny.

g Pierwszy Anioł ma za zadanie ogłosić wszystkim:

«Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!»

h – Wasze wyzwolenie zbiegnie się z upadkiem szatana i wszystkich duchów diabelskich. Wszystkie demony i duchy potępionych – które rozproszyły się w tych latach po wszystkich stronach świata na upadek i potępienie dusz – zostaną zepchnięte do piekła, skąd wyszły. Nie będą już mogły szkodzić. Cała władza szatana zostanie zniszczona.

i Drugi Anioł ma za zadanie ogłosić:

«Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!»

j – Wasze wyzwolenie zbiegnie się przede wszystkim z nagrodą udzieloną tym wszystkim, którzy w wielkiej próbie pozostali wierni. Zbiegnie się ono także z wielką karą dla tych, którzy pozwolili się pociągnąć przez grzech i zło, przez niewierność i bezbożność, przez pieniądz i przyjemności, przez egoizm i nieczystość.

k Trzeci Anioł ma zapowiedzieć wielką karę:

«Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia.»

l W końcowym okresie wielkiego ucisku – zapowiedzianego jako koniec nieprawości, upadek szatana i kara na bezbożnych – zostanie wystawiona na ciężką próbę wytrwałość tych, którzy należą do Pana, wypełniają przykazania Boże i pozostają wierni Jezusowi.

m Dlatego właśnie zapraszam was dziś do pozostawania w szczególnym zjednoczeniu z waszymi Aniołami Stróżami poprzez modlitwę, nasłuchiwanie ich głosów oraz przez uległe przyjmowanie ich misji. Polega ona na bezpiecznym prowadzeniu was po drodze dobra i świętości.

W tych czasach szatan z wściekłością panuje całą swą mroczną mocą, dlatego Aniołom Światłości Mego Niepokalanego Serca przypadło prowadzenie was po drodze wytrwałości i wierności Jezusowi, zachowywania przykazań Bożych i praktykowania wszystkich cnót.

n Z radością Mamy – pocieszonej przez was i coraz bardziej otaczanej chwałą – błogosławię was, zjednoczonych dziś z waszymi Aniołami Stróżami.

Blumenfeld (Niemcy), 7.10.1992 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

479 Anioł niosący klucz i łańcuch

a Dziś znajdujesz się w siedzibie Mojego Ruchu w Niemczech, aby poprowadzić Wieczernik z Kapłanami i wiernymi, którzy poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

b Czcicie Mnie jako Dziewicę Różańca Świętego.

c Różaniec jest Moją modlitwą. Jest to modlitwa, o którą przyszłam was prosić z Nieba. Chodzi o broń, jakiej powinniście używać w tych czasach wielkiej bitwy. Broń ta jest znakiem Mego zwycięstwa.

d Moje zwycięstwo dokona się, gdy szatan – wraz ze swoją potężną armią wszystkich duchów piekielnych – zostanie zamknięty w swym królestwie ciemności i śmierci. Nie będzie już mógł stamtąd wyjść, aby szkodzić światu.

e Dlatego też zstąpi z Nieba Anioł, któremu zostanie dany klucz do Czeluści i łańcuch. Zwiąże on wielkiego Smoka, starodawnego węża, szatana, i wszystkich jego popleczników.

f Anioł jest Duchem, którego Bóg wysyła w celu wypełnienia szczególnej misji.

g Ja jestem Królową Aniołów. Plan odnoszący się do Mnie obejmuje także to, że jestem wysłana przez Pana, aby zrealizować największe i najważniejsze zadanie: zwyciężyć szatana. Już od początku jestem przedstawiana jako nieprzyjaciółka węża, która z nim walczy i w końcu zmiażdży mu głowę.

«Położę nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na jego piętę.»

Moim potomstwem jest Chrystus. On was odkupił i wyzwolił z niewoli grzechu. W Nim też dokona się Moje całkowite zwycięstwo. Został Mi powierzony klucz, którym można otwierać i zamykać bramy Czeluści.

h Klucz jest znakiem władzy posiadanej przez kogoś, kto jest panem i właścicielem jakiegoś miejsca. W tym sensie Posiadającym klucz stworzenia jest jedynie Wcielone Słowo, ponieważ przez Nie wszystko się stało. Jezus Chrystus jest Panem i Królem całego wszechświata, to znaczy – Nieba, Ziemi i Czeluści. Jedynie Mój Syn posiada klucz Czeluści. On Sam jest tym Kluczem Dawida, który otwiera i nikt nie może zamknąć, który zamyka i nikt nie może otworzyć. Jezus przekazuje Mi ten klucz symbolizujący Jego Boską władzę. Mnie bowiem – Jego Matce i Pośredniczce pomiędzy wami a Moim Synem – zostało powierzone zadanie zwyciężenia szatana i całej jego potężnej armii zła. Tym właśnie kluczem mogę otworzyć i zamknąć bramę Czeluści.

i Łańcuch, którym ma być związany Smok, jest utworzony z modlitwy zanoszonej ze Mną i przeze Mnie. Tą modlitwą jest Różaniec Święty. Pierwszym celem zastosowania łańcucha jest ograniczenie działania, a następnie uwięzienie i w końcu udaremnienie wszelkiej działalności tego, kto zostanie nim związany.

j – Łańcuch Różańca Świętego ma przede wszystkim ograniczyć działania Mojego przeciwnika. Każdy odmawiany ze Mną Różaniec ogranicza działanie szatana, broni dusze przed jego złym wpływem i udziela większej siły dobru, aby rozszerzało się w życiu wielu Moich dzieci.

k – Skutkiem odmawiania Różańca Świętego jest także uwięzienie szatana, to znaczy uniemożliwianie mu działania, zmniejszanie i coraz większe osłabianie siły jego diabelskiej władzy. Dobrze odmawiany Różaniec zadaje potężny cios potędze zła i powoduje zawalenie się części jego królestwa.

l – Łańcuch Różańca czyni szatana zupełnie nieszkodliwym. Jego wielka władza właśnie się kończy. Wszystkie złe duchy zostaną strącone do jeziora ognia i siarki. Zamknę jego bramy kluczem Mocy Chrystusa i dzięki temu nie będą już mogły wychodzić na świat, by szkodzić duszom.

m Teraz rozumiecie, najmilsi synowie, dlaczego w tych ostatnich czasach walki pomiędzy Mną, Niewiastą obleczoną w słońce, a wielkim Smokiem, powołuję was do mnożenia wszędzie Wieczerników modlitwy. Wzywam do odmawiania w nich Różańca Świętego, rozmyślania nad Moimi słowami i do waszego poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Przez to dajecie Niebieskiej Mamie możliwość działania w celu związania szatana łańcuchem. Dzięki temu będę mogła wypełnić Moje zadanie i zmiażdżyć mu głowę, to znaczy pokonać go na zawsze, zamykając go w jego czeluści ognia i siarki.

n Skromny i delikatny sznurek Różańca Świętego tworzy silny łańcuch. Dzięki niemu uczynię Moim więźniem mrocznego władcę tego świata, nieprzyjaciela Boga i Jego wiernych sług.

o W ten sposób pycha szatana zostanie na nowo pokonana mocą małych, pokornych i ubogich.

p Dziś zapowiadam wam bliskość Mojego wielkiego zwycięstwa, które zapewni wam wyzwolenie. Udzielam wam pociechy Mojej matczynej obecności między wami i błogosławię wam.

Mediolan, 13.10.1992, 75 rocznica ostatniego objawienia fatimskiego

480 Podnieście oczy ku Niebu

a «Podnieście oczy ku Niebu» – powiedziałam do małej Łucji, kończąc Moje ostatnie objawienie 13 października 1917 r. w Fatimie, w biednej Cova da Iria. Ona zaś, odwracając się do niezliczonego tłumu, wezwała go do popatrzenia na słońce. Pojawiło się wtedy nadzwyczajne zjawisko, oglądane przez wszystkich z głębokim wzruszeniem i określane jako «cud słońca». Stanowiło ono potwierdzenie autentyczności Moich objawień. To był znak ukazujący wszystkim, że wasza Niebieska Mama zstąpiła z Nieba jako «Niewiasta obleczona w słońce».

b Dziś – kiedy przeżywacie wydarzenia przepowiedziane wam przeze Mnie w Fatimie – powtarzam: «podnieście oczy ku Niebu».

c Wznieście wasze oczy ponad świat, w którym żyjecie: ponad świat zepsuty i zimny z powodu egoizmu, nienawiści, grzechu i ogromu bezbożności.

d Wznieście wasze oczy ponad ludzkość zawładniętą przez Ducha Zła. Zbudowała ona cywilizację bez Boga i upada na twarz w adoracji przed fałszywymi bożkami pieniądza i przyjemności, pychy i wyniosłości, przemocy i nieczystości.

e Wznieście wasze oczy ponad epokę, w której właśnie żyjecie: epokę bolesnego oczyszczenia i wielkiego ucisku. Wasze czasy są złe, ponieważ złe stały się ludzkie serca: zamknięte, zimne, twarde i ogarnięte wielką oschłością.

f Nad waszym światem, nad ludzkością szatan ustanowił, w tych czasach, swoje królestwo i panuje jako pewny władca. Moce Zła – przy pomocy mrocznych potęg ateizmu i masonerii – osiągnęły zwycięstwo.

g Co powinnyście robić wy, Moje biedne dzieci, wystawione na wielkie niebezpieczeństwa, lecz tak bardzo kochane i ochraniane przez waszą niebieską Mamę?

h Podnieście oczy ku Niebu, gdyż wasze wyzwolenie jest bliskie.

i Z Nieba zstąpi na was nowa epoka światłości i świętości.

j Z Nieba przyjdzie ostateczna klęska szatana i całej jego potężnej armii zła.

k Z Nieba zstąpi do was Chrystus w blasku Swojej chwały, na białym koniu Swej Boskiej mocy.

l Dziś, kiedy wspominacie rocznicę objawienia waszej Niebieskiej Mamy jako Niewiasty obleczonej w słońce, zapraszam was wszystkich do podniesienia oczu ku Niebu. Ukazuje się «niebo otwarte: i oto – biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach – wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: król królów i pan panów.»

m Podnieście oczy ku Niebu, synowie najmilsi, Mnie poświęceni. Na jaśniejących obłokach – w blasku Swej chwały – powróci bowiem do was Mój Syn Jezus, aby ustanowić pośród was Swoje Królestwo miłości, świętości, sprawiedliwości i pokoju.

Dongo (Como), 2.11.1992, Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

481 W godzinie waszej śmierci

a Najmilsi synowie, gromadzę was dziś na modlitwie. Wspominacie waszych braci, którzy uprzedzili was ze znakiem wiary i śpią w pokoju.

b Jak wielka jest liczba Moich najmilszych synów i dzieci poświęconych Memu Niepokalanemu Sercu, które weszły już do odpoczynku Pana!

c Wiele z nich uczestniczy w pełnej radości, w doskonałym posiadaniu Boga. Zjednoczone z anielskimi zastępami są Światłem lśniącym w doskonałej szczęśliwości Raju.

d Wiele dusz znajduje się jeszcze w Czyśćcu. Mają one pewność wiecznego zbawienia. Muszą jednak znieść jeszcze wiele oczyszczających cierpień, zanim będą mogły posiąść Boga. Ich posiadanie nie jest jeszcze ani pełne, ani doskonałe.

e Chcę wam dziś powiedzieć, że wasi bracia są szczególnie blisko was. Tworzą najcenniejszą część Mojego zwycięskiego zastępu. Jedną mam armię, jak jeden jest Mój Kościół – zjednoczony w radosnym doświadczaniu Obcowania Świętych.

f Święci wstawiają się za wami, oświetlają waszą drogę, pomagają wam bardzo czystą miłością. Bronią was przed zwodniczymi zasadzkami, zastawianymi na was przez Mojego przeciwnika, i z niecierpliwością czekają na chwilę spotkania z wami.

g Dusze czyśćcowe modlą się za was, ofiarowują swoje cierpienia dla waszego dobra. Wasze modlitwy pomagają im uwolnić się od ludzkich niedoskonałości, które przeszkadzają im wejść do wiecznej szczęśliwości Raju.

h Święci, którzy na ziemi żyli poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu, tworzą koronę miłości. Łagodzi ona boleści waszej Niebieskiej Mamy i stanowi Moją najpiękniejszą koronę chwały. Święci są blisko Mojego Tronu i podążają za Niebieską Mamą wszędzie, dokąd Ona idzie.

i Dusze czyśćcowe, które na ziemi należały do Mojej armii, radują się teraz szczególną jednością ze Mną. Odczuwają w szczególny sposób Moją obecność, która łagodzi gorycz ich cierpienia i skraca czas ich oczyszczenia. Osobiście wychodzę, aby przyjąć te dusze w Moje ramiona i wprowadzić je w niezrównaną światłość Raju.

j Moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone Mojemu Sercu, jestem zawsze blisko was wszystkich podczas waszej bolesnej ziemskiej pielgrzymki. W szczególny jednak i głęboki sposób jestem z wami związana w godzinie waszej śmierci.

k Ileż razy – odmawiając Różaniec Święty – powtarzaliście Mi tę modlitwę: «Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej». Słucham tego wezwania z wielką radością i zawsze wysłuchuję. Jako Mama czuwam w godzinie śmierci blisko każdego z Moich dzieci. Szczególnie blisko jestem przy was, którzy – przez wasze poświęcenie się – zawsze żyliście w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca.

l W godzinie waszej śmierci będę przy was, w blasku Mojego chwalebnego Ciała. Przyjmę wasze dusze w Moje matczyne ramiona i zaprowadzę je przed Mojego Syna Jezusa, na Jego szczegółowy sąd. Pomyślcie, jak radosne będzie spotkanie z Jezusem dla tych dusz, które zostaną Mu przedstawione przez Jego Matkę!

Okrywam je Moim pięknem, daję im zapach Mojej świętości, jasność Mojej czystości, białą szatę Mojej miłości. Jeśli pozostała gdzieś jakaś plama, zbliżam Moją matczyną rękę, aby ją zetrzeć i udzielić wam blasku, który umożliwia wejście do wiecznej szczęśliwości Raju.

m Błogosławieni, którzy umierają przy boku swej Niebieskiej Mamy! Tak, błogosławieni, bo umierają w Panu. Znajdą więc odpoczynek po swoich trudach i dobro, które uczynili, będzie im towarzyszyć.

n Moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, zapraszam was dziś do głębokiej zażyłości ze Mną w ciągu waszego życia. Doświadczycie dzięki temu wielkiej radości w godzinie waszej śmierci. Zobaczycie, że jestem blisko was, aby przyjąć wasze dusze w Moje matczyne ramiona.

San Marco (Udine), 22.11.1992 Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

482 Wyrocznia Pana

a Moi synowie najmilsi, uczestniczycie dziś w wielkiej radości Kościoła Niebieskiego i ziemskiego, który – zjednoczony z chórami anielskimi – upada na twarz w akcie głębokiej adoracji przed Jezusem Chrystusem, Królem Wszechświata.

b Jezus Chrystus jest Królem, ponieważ jest Odwiecznym Słowem, Jedynym Synem Ojca, Obrazem Jego Istoty, Odblaskiem Jego Chwały. Przez Niego wszystko zostało stworzone. Cokolwiek zatem istnieje – oprócz Boga – podlega Jego królewskiej władzy i Jego powszechnemu panowaniu.

c «Wyrocznia Boga dla Pana mego: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: Panuj wśród swych nieprzyjaciół! Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach będziesz. Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem.»

d Jezus Chrystus jest Królem także dzięki prawu nabycia. Istotnie, w chwili Wcielenia Słowo przyjmuje do Swej Boskiej Osoby naturę ludzką. W tej unii hipostatycznej to co ludzkie zostaje wyniesione do jedności osobowej z samym Bogiem. Poprzez Dzieło Odkupienia, dokonane na Kalwarii, Jezus wyzwala stworzony świat z niewoli szatana. Był on mu dotąd poddany z powodu grzechu popełnionego przez pierwszego człowieka. Sam Jezus zapłacił na Krzyżu cenę należną Bożej Sprawiedliwości. Dzięki temu cały świat – uwolniony od Złego i na nowo doprowadzony do pełnej wspólnoty życia z Ojcem Niebieskim – podlega królewskiej władzy Chrystusa i uczestniczy w Jego planie jako zwycięzca nad grzechem i śmiercią, dziecko Boże i mieszkaniec Niebieskiego Jeruzalem.

e «Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.»

«A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici – jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca – i dam mu gwiazdę poranną.»

«Z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.»

«Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.»

f Jezus Chrystus jest Królem, którego misja polega na ponownym doprowadzeniu świata do doskonałego uwielbienia Ojca. W tym celu oczyści go palącym Ogniem Ducha Świętego w taki sposób, że zostanie on całkowicie wyzwolony z mocy złego ducha, z wszelkiego cienia grzechu i otworzy się na niewypowiedzianą radość nowego ziemskiego Raju. Ojciec zostanie wtedy uwielbiony, a Jego Imię – uświęcone przez całe Stworzenie. W tym Stworzeniu – odnowionym przez doskonałą wspólnotę życia z Ojcem – Jezus Chrystus ustanowi Królestwo chwały, aby dzieło Jego Boskiego Odkupienia mogło się zrealizować w całej doskonałości.

g Duch Święty otworzy serca i umysły w taki sposób, że wszyscy będą mogli doskonale wypełniać wolę Ojca i Syna, aby – jak w Niebie tak i na ziemi – doskonale wypełniana była Boża wola.

h Dla osiągnięcia nowych niebios i nowej ziemi, trzeba przejść przez bolesne i krwawe doświadczenie oczyszczenia, wielkiego ucisku i kary.

i Moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, posłuchajcie słów waszej Niebieskiej Mamy. Ona łagodnie was przygotowuje i prowadzi do przeżycia tych wydarzeń.

Nadeszły właśnie czasy przepowiedziane wam przez proroka Zachariasza: «Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada...», «bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym. W całym kraju – wyrocznia Pana – dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje. I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia – a Ja wysłucham, i będę mówił: Oto mój lud, a on powie: Pan moim Bogiem.»

j Dzisiaj – kiedy świętujecie liturgiczną uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – zapraszam was do złożenia Mu hołdu heroicznej wiary, niewzruszonej nadziei i żarliwej miłości, w oczekiwaniu na Jego chwalebny powrót, który doprowadzi was do bliskiego już wyzwolenia. Boże Pismo potwierdza, że Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym spośród umarłych i Władcą królów ziemi. Jezus Chrystus nas miłuje i przez krew Swoją uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami Bogu i Ojcu swemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

k Uważajcie! Oto Jezus Chrystus nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi.

l «Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.»

m Błogosławię was z radością Mamy, która widzi, że Jej dzieci coraz bardziej Jej słuchają i idą drogą wyznaczoną im przez Nią, Prorokinię ostatnich czasów – przeżywanych właśnie przez was. Błogosławię was z Moim Synem Jezusem Chrystusem, adorowanym dziś w blasku Jego Boskiej Królewskości. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Sant'Omero (Teramo), 8.12.1992 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

483 Miasto Święte

a Dziś z radosnym uniesieniem kontemplujecie Mnie w blasku Mojego Niepokalanego Poczęcia.

b Moi najmilsi synowie, pozwólcie się przyciągnąć niepokalanym światłem waszej Niebieskiej Mamy i podążajcie za słodką falą Mojego niebiańskiego zapachu.

c Na Mnie, bezgrzesznej, spoczęło pełne upodobania spojrzenie Ojca. Słowo wybrało Mnie na Swoją Matkę, a Duch Święty zjednoczył się ze Mną więzią oblubieńczej miłości. Weszłam w ten sposób w samo Serce Przenajświętszej Trójcy.

d Ponieważ jestem bez grzechu, Boska Trójca wybrała Mnie na najwyższego i zwycięskiego Wodza w straszliwej walce przeciw szatanowi i wszystkim duchom zła.

e Ponieważ jestem bez grzechu, Jezus ściśle włączył Mnie do Swego planu zbawienia jako Matkę. Uczynił Mnie pierwszą współpracowniczką w Swoim dziele Odkupienia, powierzając Mi jako córkę całą odkupioną i zbawioną przez Niego ludzkość.

f Jestem więc Matką ludzkości.

g Moim zamiarem nowej Ewy i Moją misją Matki jest ponowne doprowadzenie całej ludzkości do pełnej wspólnoty życia z Bogiem, pomaganie jej w nowym narodzeniu się oraz we wzrastaniu w łasce i świętości.

h Moje szczególne zadanie polega na oddalaniu od was, od Kościoła i ludzkości mrocznego cienia grzechu i zła, aby doprowadzić was wszystkich do Świętego Miasta czystości i miłości.

i Światłem tego Świętego Miasta jest blask samego Ojca, ogrzewającym Słońcem – Baranek Ofiarny, którego Serce wysyła gorące płomienie ognia i miłości. Wiatrem jest tchnienie Ducha Świętego. Daje ono życie i ożywia wszelkie stworzenia w ich wyśpiewywaniu chwały i niebiańskich pieśni.

j Takie zadanie zostało powierzone waszej Niebieskiej Mamie.

Miasto Święte powinno powstać przede wszystkim w sercach i w duszach, to znaczy w życiu wszystkich Moich dzieci.

k Dzieje się tak wtedy, gdy uciekacie przed wszelkim zwodzeniem przez zło i namiętności, kiedy otwieracie się na miłość Bożą, która prowadzi was do życia w stałym zjednoczeniu z Bogiem. Dzięki temu jesteście wyzwalani z niewoli grzechu i prowadzeni do życia w łasce, czystości i radości: do stanu, w którym stale żył Adam, zanim nie uległ pokusie węża i nie upadł po raz pierwszy.

l Będziecie wtedy pić ze źródła tryskającego w Raju. Staniecie się zwycięzcami zła i szatana. Do was będą należeć dobra, które Pan wam przygotował. Staniecie się dziećmi Najwyższego.

m «I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.»

n – Miasto Święte powinno rozbłysnąć w Kościele oczyszczonym ze wszelkich ludzkich słabości, uwolnionym od plam niewierności i odstępstwa, uświęconym swoją bolesną męką i okrutną ofiarą. Kościół stanie się ponownie cały piękny, bez plam i zmarszczek – na podobieństwo waszej Niepokalanej Matki.

o W Kościele, oczyszczonym i całkowicie odnowionym, świecić będzie na nowo ze Swą wielką mocą jedynie światłość Chrystusa. Zostanie ona przez Niego rozszerzona na wszystkie części ziemi. Wtedy wszystkie narody przybiegną do niej, aby w doskonały sposób uwielbić Przenajświętszą Trójcę.

p Duch Święty «uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu». «I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka».

q Po całkowitym wyzwoleniu z niewoli szatana, grzechu i zła – poprzez oczyszczenie, wielki ucisk i straszliwą karę – Miasto Święte powinno wreszcie zgromadzić odkupioną i zbawioną ludzkość.

r W tych ostatnich czasach walka z szatanem i jego potężną armią, złożoną ze wszystkich złych duchów, stała się ostrzejsza i bardziej krwawa, ponieważ żyjecie pod ciężkim jarzmem jego powszechnego panowania.

s Rozumiecie więc, jak bardzo zależy Mi na związaniu łańcuchem wielkiego Smoka i wrzuceniu go do jeziora ognia, skąd nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu.

Jestem Niewiastą obleczoną w słońce, Zwycięzczynią szatana.

t Zgodnie z tym planem Chrystus będzie panował.

u Jezus powróci w chwale, aby przywrócić całemu stworzeniu pełnię blasku nowego ziemskiego Raju. Zniknie wtedy grzeszne miasto i całe stworzenie otworzy się z radością na przyjęcie Miasta Świętego, nowego Jeruzalem zstępującego z Nieba, stałego przybytku Boga z ludźmi. «I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».

Dongo (Como), 24.12.1992, Święta Noc

484 Gwiazda poranna

a Najmilsi synowie, wejdźcie ze Mną w głęboką tajemnicę tej Świętej Nocy. Przeżyjcie ją blisko waszej Niebieskiej Mamy i Mojego najczystszego małżonka Józefa. Przeżyjcie ją w ciszy, na modlitwie, w pokorze, w czystości i miłości.

b Otwieram wam bramy Mojego Niepokalanego Serca. Wejdźcie do Niego i odczujcie Jego bicie w tych ostatnich chwilach poprzedzających narodzenie Mojego Niebieskiego Dzieciątka. Każde uderzenie Mojego matczynego Serca w tę Świętą Noc staje się westchnieniem oczekiwania i pragnienia, iskrą miłości, modlitwą szczęścia, rozmową z Ojcem, uniesieniem przez Ducha Świętego, wprowadzającego Mnie w głęboką ekstazę życia w Raju, który widzę cały zamknięty w tej biednej Grocie.

c Podczas gdy noc ogarnia wszystko i głęboka ciemność ogarnęła świat, waszą Niebieską Mamę przenika potężne światło. Mój duch dostosowuje się do blasku odwiecznej Mądrości. Moje Serce otwiera się na bardzo żywą jasność Miłości. Moją duszę przenika promień pełni łaski i świętości. Moje nienaruszone Ciało otwiera się w dziewiczy sposób na dar z Mojego Boskiego Syna. Z Moich matczynych ramion kładę w zimnym żłobie Moje Niebieskie Dzieciątko, zrodzone w tę noc głębokiej ciemności. Na Niebie błyszczą jednak gwiazdy i rozbrzmiewa śpiew niebiańskich melodii Aniołów. Pasterze przynoszą do groty hołd prostych, ubogich, czystych sercem. I tak miłość doznana ze strony małych pociesza Dzieciątko Jezus, powszechnie odrzucone przez wielkich.

d W głębokiej nocy ogarniającej świat wschodzi gwiazda poranna, aby dać mu światło.

e Moje Boskie Dzieciątko jest gwiazdą poranną, świecącą blaskiem Ojca. Przynosi życie na pustynię świata i historii. Rozpoczyna nową epokę dla odkupionej i zbawionej ludzkości.

«Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy».

f Najmilsi synowie, pozwólcie się przeniknąć w tę Świętą Noc Jego Boskim blaskiem, a staniecie się świadkami i apostołami Jego światłości.

g W miarę zbliżania się chwili powrotu Jezusa w chwale ciemność staje się coraz gęstsza i coraz głębsza.

h To rozprzestrzeniona wszędzie ciemność braku wiary i odstępstwa.

i To jest mrok zła i grzechu, zaciemniający serca i dusze.

j To ciemność niewiary i bezbożności, egoizmu i pychy, zatwardziałości serc i nieczystości.

k W tej wielkiej nocy dokona się drugie przyjście Jezusa w chwale, aby zajaśniał – jak gwiazda poranna – świt nowych niebios i nowej ziemi.

l Zapraszam was dziś do walki i do odniesienia ze Mną zwycięstwa w wielkiej bitwie tych ostatnich czasów, byście na zawsze mogli pozostać wierni Jezusowi.

m «Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca».

«A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici – jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca – i dam mu gwiazdę poranną».

«Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna. A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź!»

Rubbio (Vicenza), 31.12.1992, Wspomnienie św. Sylwestra I, papieża

485 Koniec Czasów

a Pozwólcie Mi się ulegle pouczać, umiłowani synowie. W czasie tej ostatniej nocy roku skupcie się na modlitwie i na słuchaniu słowa waszej Niebieskiej Mamy, Prorokini tych ostatnich czasów. Nie spędzajcie tych godzin w hałasie i rozproszeniu, lecz w ciszy, w skupieniu, na kontemplacji.

b Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.

c Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.

d – Pierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.

«Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»

e – Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać... Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. ...ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»

f – Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (...). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»

g – Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

«...objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć... Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości...»

«...ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

h – Piąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

«... słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»

i Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować. Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta.

j Proszę was zatem, byście pozostawali mocni w wierze, niewzruszeni w nadziei i żarliwi w miłości.

k Pozwólcie Mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Przygotowałam je wam właśnie na te ostatnie czasy.

l Odczytujcie ze Mną znaki waszych czasów, żyjcie w pokoju serca i w ufności.

m Jestem zawsze z wami, aby wam powtarzać, że spełnianie się tych znaków wskazuje wam z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale.

«A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.»