List ks. Stefano Gobbi na rok 2002 do wszystkich członków duchownych i świeckich Kapłańskiego Ruchu Maryjnego na świecie

Ave Maria! Ukochani!

Na początek drugiego roku trzeciego tysiąclecia z serca życzę wszystkim pokoju, ufności i wielkiej nadziei. W Niepokalanym Sercu Maryi, w świetle Ducha Świętego, staramy się zrozumieć znaki czasu, w którym żyjemy. Weszliśmy w czas wielkiej próby i Matka Boża ofiarowuje nam Swe Niepokalane Serce jako bezpieczne miejsce schronienia.

„Sprawiłam, że powstał Mój Kapłański Ruch Maryjny, aby przesłanie Fatimskie, często kwestionowane i przez wielu odrzucane, znalazło w waszych dniach swe pełne spełnienie” – powiedziała 8 maja 1997.

W roku 2001 dane mi było uczestniczyć w regionalnych wieczernikach w Brazylii, Argentynie, we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, w Niemczech, Irlandii, Szkocji i Anglii. 40 przelotów samolotem umożliwiło mi dotarcie do 60 miast i prowadzenie 90 wieczerników, z udziałem 38 biskupów, 1800 księży i 400 tysięcy wiernych. W rekolekcjach w Collevalenza wzięło udział 16 arcybiskupów i biskupów i 300 księży z pięciu kontynentów.

W minionym roku doznałem cierpienia z powodu zamordowania ojca Nazareno Nanciottego, odpowiedzialnego za Kapłański Ruch Maryjny w Brazylii, który ściśle ze mną współpracował. W międzyczasie zgromadzono już wszystkie dokumenty dotyczące jego męczeństwa. Ufam w jego pomoc i opiekę, gdyż jest pierwszym znanym nam męczennikiem naszego Ruchu.

Przekazuję do Waszej wiadomości plan tegorocznych wieczerników, który przygotowałem powierzając jego urzeczywistnienie woli Pana i zamiarom Niebieskiej Matki.

DOROCZNE REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIEGO RUCHU MARYJNEGO

W Collevalenza, od 23 do 29 czerwca 2002, w świątyni Miłosierdzia Bożego, odbędą się rekolekcje dla biskupów i kapłanów, odpowiedzialnych za Kapłański Ruch Maryjny w Europie, Ameryce, Afryce, Azji i Oceanii.

Uzupełniając tę informację pragnę dodać:
– uczestnicy mają możliwość zamieszkania w jednym domu. Pewna, niewielka liczba wiernych, będzie mogła też uczestniczyć w rekolekcjach, jeżeli w Kapłańskim Ruchu Maryjnym wykonują odpowiedzialne zadania;
– kapłani są proszeni o przywiezienie ze sobą intencji mszalnych, aby w ten sposób, po bratersku, pomóc tym, którym trudno ponieść koszty uczestnictwa w rekolekcjach.
– dodatkowych informacji udziela: P. Florio Quercia SJ | Via Guerrazzi,14 | 40125 Bologna, Włochy | Tel/fax: (0039) 051-233.489.

REGIONALNE WIECZERNIKI ZA GRANICĄ

Pomimo uciążliwości związanych z wiekiem i niedobrego stanu zdrowia w tym roku, w dniach od 15 stycznia do 24 marca podjąłem podróż do Brazylii; w dniu 8 maja do Fatimy, z okazji 30 rocznicy narodzin Kapłańskiego Ruchu Maryjnego; od 15 do 30 maja we Francji; 22 czerwca w Słowenii; od 30 sierpnia do 4 września w Austrii; od 5 do 30 września w Niemczech, od 12 do 26 października w Portugalii.

REGIONALNE WIECZERNIKI WE WŁOSZECH

2 maja - S. Gabriele
6 maja - Turyn
13 maja - Caravaggio
4 czerwca - S. Yito
8 czerwca - Caltana
13 czerwca - Loretto
od 9 do 23 listopada - Sycylia

CZAS WIELKIEJ PRÓBY

Matka Boża powiedziała 1 stycznia 1993: „Nigdy pokój nie był zagrożony tak jak dziś. Walka mojego przeciwnika z Bogiem staje się coraz silniejsza, bardziej podstępna, stała i powszechniejsza. Weszliście więc w czasy wielkiej próby. Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby. Moi biedni synowie, tak zagrożeni przez szatana i tak atakowani przez złe duchy... Nadeszły czasy wielkiej próby dla Kościoła... Nadeszły czasy wielkiej próby dla całej ludzkości. Rozrywa ją nacierająca przemoc i niszcząca nienawiść, szerzą się groźne wojny, poważne choroby, których nie udaje się wyleczyć. Rozprzestrzeniają się wojny. Iluż będzie musiało znieść plagę głodu, niedostatku, niezgody, walk bratobójczych, które rozleją wiele krwi na waszych drogach.”

POCIESZENIE W WIELKIEJ PRÓBIE

Niepokalane Serce Maryi
„Ponieważ nadszedł czas wielkiej próby, nadeszła również chwila, kiedy wszyscy powinni udać się do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca. Nie traćcie odwagi! Niech was umacnia ufność i nadzieja. Przepowiedziałam wam czekające was czasy: czasy bolesne i trudne. Uczyniłam to szczególnie po to, aby wam pomóc żyć nadzieją i w wielkiej ufności do waszej Niebieskiej Mamy. Im bardziej będziecie wchodzić w czas wielkiej próby, tym bardziej będziecie doświadczać w nadzwyczajny sposób Mojej matczynej obecności przy was. Jestem blisko, aby udzielać wam pomocy, bronić, ochraniać, pocieszać, przygotowywać was na nowe dni w ciszy i pokoju.” (1 stycznia 1993)

Przez poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi wkraczamy w to matczyne schronienie.

Wieczerniki modlitewne

„Ponawiam dzisiaj Moje zaproszenie do mnożenia Wieczerników modlitwy.” (30 maja 1993)

„Szczególnie proszę was teraz o żarliwe i pełne radości odmawianie Różańca Świętego. Jest on bronią, którą powinniście się dziś posługiwać, aby wydać i wygrać tę krwawą bitwę. Jest on złotym łańcuchem, łączącym was i drogie wam osoby, z Moim Sercem. Jest piorunochronem strzegącym was i drogie wam osoby przed ogniem kary. Jest niezawodnym środkiem, by mieć Mnie zawsze blisko siebie.” (1 maja 1983)

„Rozpowszechniajcie wszędzie Wieczerniki podobne do promieni słońca, które zstępują, aby oświetlić ziemię w tych dniach wielkiej ciemności... Duchowy Wieczernik Mego Niepokalanego Serca jest Schronieniem, do którego wszyscy powinniście wejść, aby otrzymać dar drugiej Pięćdziesiątnicy.” (7 października 1990)

„W płaczu wielkiej próby zstąpi pociecha Bożej obecności Ducha Pańskiego. On poprowadzi was do przeżywania wydarzeń, na które czekacie, z ufnością, odwagą, nadzieją, spokojem i miłością. W ogniu odczujecie Jego orzeźwienie, w chłodzie – Jego ciepło, w ciemnościach – Jego światło, we łzach – Jego pocieszenie, w lęku – Jego odwagę, w słabości – Jego siłę, w wielkim cierpieniu – Jego Boską ulgę. Zapraszam was dziś do połączenia waszej modlitwy z Moją, by Duch Pański mógł zstąpić na was ze wszystkimi Swymi darami. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź odmienić oblicze tej ziemi. Przyjdź szybko. Przyjdź w tych ostatnich czasach. Przyjdź teraz, gdy nadeszła wielka próba!” (30 maja 1995)

Tryumf po wielkiej próbie

„Po okresie wielkiej próby, czeka was czas wielkiego pokoju, wielkiej radości, wielkiej świętości, wielkiego tryumfu Boga pośród was. Żyjcie w oczekiwaniu, które łagodzi gorycz waszego codziennego cierpienia.” (1 stycznia 1993)
To tryumf, który Maryja zapowiedziała w Fatimie: „Na koniec Moje Niepokalane Serce zwycięży!”

„...Moje Niepokalane Serce zatryumfuje nad cierpiącym i rozczłonkowanym Kościołem... Bądźcie narzędziami wewnętrznej odnowy całego Kościoła, wy, którzy jesteście powołani, aby być nowym sercem nowego Kościoła oczyszczonego, jaśniejącego i uświęconego. Proszę was, abyście byli dziś odważnymi Apostołami wiary, jedności, świętości i miłości. Pochylcie się wraz ze Mną, by ulżyć wielkiej boleści, wylać balsam i przynieść ulgę tylu otwartym i krwawiącym ranom. Przez to staniecie się dziś dla Kościoła wyrazem mojej matczynej czułości..” (30 czerwca 1994)

„...Moje Niepokalane Serce zatryumfuje w największym tryumfie Jezusa, który przyniesie światu Swe chwalebne królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju oraz wszystko uczyni nowe. Otwórzcie wasze serca na nadzieję. Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi, który przychodzi do was w chwale. Przeżywajcie budzącą lęk godzinę drugiego Adwentu. Stawajcie się odważnymi zwiastunami Jego tryumfu, bo wy, mali – dzieci Mnie poświęcone, żyjące Moim duchem – jesteście Apostołami tych ostatnich czasów. Żyjcie jako wierni uczniowie Jezusa, mając w pogardzie świat i samych siebie, w ubóstwie, pokorze, milczeniu, modlitwie, umartwieniu, miłości i zjednoczeniu z Bogiem, nieznani i pogardzani przez świat. Nadeszła godzina, byście wyszli z waszego ukrycia i oświecili Ziemię” (31 grudnia 1997)

Kierując wzrok w przyszłość, oczekujmy z ufnością poranka nowego dnia...

Słowa Jana Pawła II, 23 maja 1999. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego:

Wszyscy, którzy są przednią strażą Kościoła, są strażnikami na murach Bożego Miasta, którym zadajemy pytanie: „Strażnicy, jak długo jeszcze potrwa noc?” Na to pytanie otrzymamy odpowiedź: „Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon (Iz 52,8). Maryjo, Gwiazdo Poranka, wspomóż nas, byśmy zawsze z nowym zapałem powtarzali FIAT dla planów Ojca, by wszystkie narody i języki mogły zobaczyć Jego chwałę.” W Niepokalanym Sercu Maryi wypowiadamy z zapałem nasze TAK dla zamierzeń ratunkowych Ojca, które urzeczywistniają się w Jego Jednorodzonym Synu, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, bo On jest Żywym, jest Bogiem wśród nas, jedynym naszym Odkupicielem, On tylko jest naszym Zbawcą. W tych czasach Kościół musi głosić całemu światu, z odwagą i siłą swego świadectwa to, co św. Piotr powiedział przed Sanhedrynem: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko Jezus Chrystus!” (Dz 4,12). Jezus Chrystus jest Pierwszym i Jedynym, jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą, Gwiazdą Poranną, jest Tym który prowadzi nas do nowego dnia, poprzedzanego cierpieniem, z utęsknieniem oczekiwanym.

Z Maryją, Matką drugiego Adwentu, wołajmy nieustannie: PRZYJDŹ, PANIE JEZU! Aby wszystkie narody i języki poznały Twoją Chwałę. Wam, odpowiedzialnym za Kapłański Ruch Maryjny, powierzam zadanie przekazania treści tego listu członkom Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, aby do wszystkich dotarły moje serdeczne pozdrowienia i moje kapłańskie błogosławieństwo.

W Niepokalanym Sercu Maryi, Wasz mały brat, don Stefano Gobbi

Przekład: Bogusław Bromboszcz