Zapowiedź i przygotowanie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na podstawie Orędzi "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" (1973-1996)

Refleksja nad tekstem z książki św. Ludwika M. Grignion de Montfort nasuwa wniosek o ogromnym podobieństwie jego rozważań do Orędzi otrzymywanych obecnie przez włoskiego kapłana ks. St. Gobbiego. Czego dotyczą Orędzia "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej"? Jeśli prześledzić uważnie teksty Orędzi przekazywanych przez Matkę Bożą nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Dzieło Ruchu Maryjnego – powołane przez Niebieską Mamę do życia, cierpliwie rozwijane na całym świecie i prowadzone przez Nią 'za rękę', krok po kroku – przygotowuje nas przede wszystkim na najważniejsze wydarzenie w historii chrześcijaństwa:

POWRÓT JEZUSA CHRYSTUSA. «OTO NADCHODZI JEZUS CHRYSTUS NA OBŁOKACH, W CHWALE...»

 Spis treści

 • Czy powrót Jezusa jest bliski?
 • Powrót Jezusa jest bardzo bliski!
 • Przeżywamy właśnie drugi adwent i bliskie drugie Boże Narodzenie
 • Dziesięć decydujących lat
 • Znaki powrotu Jezusa
 • Odczytywać znaki zapowiadające bliski powrót
 • Znaki powrotu Jezusa dane nam w Piśmie Świętym
 • Okoliczności przyjścia Jezusa Chrystusa
 • Maryja przygotuje drogę
 • Tryumf Serca Maryi kołyską chwalebnego powrotu jej Syna
 • Na powrót Jezusa musimy się przygotować
 • Przyjście w Mocy Ducha Świętego - Nowa Pięćdziesiątnica
 • Bliski czas Drugiej Pięćdziesiątnicy
 • Znaki wskazujące bliskość Drugiej Pięćdziesiątnicy 
 • Przejawy szczególnego działania Ducha Świętego w obecnym czasie
 • Potrzeba zakładania modlitewnych Wieczerników
 • Rola Maryi w przygotowaniu Przyjścia Jezusa


CZY POWRÓT JEZUSA JEST BLISKI?

Na to pytanie Matka Boża odpowiada jednoznacznie w większości Orędzi. Tak mówi o Swej "błękitnej książce": "To jest orędzie apokaliptyczne. Dotyczy ono końca czasów. Zapowiada i przygotowuje powrót Mojego Syna Jezusa w chwale" (520d). Matka Boża nie ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że zbliża się czas zapowiedziany od dawna w Piśmie Świętym. Chcąc przekonać o tym wszystkich wątpiących, w sposób systematyczny wyjaśnia nam, że...

POWRÓT JEZUSA JEST BARDZO BLISKI!

Radosne zapewnienia Maryi przewijają się przez Jej wszystkie orędzia: "Bliski jest teraz Jego chwalebny powrót. Nowa światłość i wielki ogień odnowią ten świat" (189). "Pragnę zwiastować dziś wszystkim Moim dzieciom radość: bliski jest już czas Jego chwalebnego powrotu!" (369)

W związku z tym że dzień ten jest bliski, Maryja zachęca nas do czuwania razem z Nią: "Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu w tych ostatnich czasach waszej bardzo długiej Wielkiej Soboty. Bliska jest bowiem chwila, kiedy Mój Syn Jezus powróci na obłokach Niebieskich – we wspaniałości Swej Boskiej Chwały" (423j). Już wkrótce zakończy się obecny czas cierpienia: "Zapomnijcie o krwawej przeszłości. Niech zamkną się głębokie rany tych bolesnych czasów oczyszczenia i wielkiego ucisku, bo wasze wybawienie jest bliskie" (465i). "Nadchodzi godzina, w której zmartwychwstały Jezus – który wstąpił na Prawicę Ojca – powróci do was na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskiej chwały, i doprowadzi do doskonałego wypełnienia Swe dzieło Odkupienia" (517j).

W słowach Maryi nie ma wahania. W każdym okresie roku, z okazji różnych świąt, wciąż powraca ten najważniejszy temat: "Dziś zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich: Pan Jezus, którego w tę noc kontemplujecie w żłóbku – słabego, małego, płaczącego, zdanego na łaskę wszystkich – ma właśnie powrócić w blasku Swej Boskiej chwały" (534r).

PRZEŻYWAMY WŁAŚNIE DRUGI ADWENT I BLISKIE DRUGIE BOŻE NARODZENIE

Maryja porównuje drugie przyjście Jezusa do Jego pierwszego pojawienia się na świecie, stąd czas obecny nazywa drugim Adwentem: "Drugie Boże Narodzenie jest bliskie. Ze Mną przeżywajcie decydujące chwile drugiego Adwentu – w wierze, na modlitwie, w cierpieniu przyjętym i przenikniętym światłem, w oczekiwaniu na bliskie nadejście wielkiego Dnia Pańskiego" (279k).

Jakże często określenie takie pojawia się w papieskich przemówieniach! Czyż zresztą cała historia chrześcijaństwa nie jest nieustannym oczekiwaniem na powrót Zbawiciela? W czasie każdej Ofiary Eucharystycznej wciąż na nowo powtarzamy słowa: "Głosimy śmieć Twoją, Panie Jezu Chryste, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale." Maryja pragnie zwiastować nam wielką radość: nasze oczekiwanie wkrótce się zakończy.

"Jego drugie Boże Narodzenie jest właśnie u waszych drzwi. Otwórzcie więc wasze umysły na Niebiańskie Głosy, które – na tyle różnych sposobów i przez tyle znaków – mówią wam, że bliski jest Jego powrót. W tę Świętą Noc gromadzę was, abyście czuwali ze Mną przy małym Dziecku, tak potrzebującym miłości. W tę Świętą Noc zapraszam was do otwarcia waszych serc i umysłów na przyjęcie radosnej zapowiedzi: bliskie jest drugie Boże Narodzenie" (342).

"Wchodzicie teraz w wydarzenia, które przygotowują was na drugie Boże Narodzenie. Zbliżacie się do chwili chwalebnego powrotu Chrystusa. Nie pozwólcie więc, by ogarniał was lęk lub smutek, próżna ciekawość lub bezużyteczne niepokoje" (415n).

DZIESIĘĆ DECYDUJĄCYCH LAT

Skoro czas przyjścia Jezusa jest tak bliski – jak zapowiada to nam Niebieska Matka – trzeba się przygotować na Jego przyjęcie przez uporządkowanie własnego życia, przez wzmocnienie wiary. Maryja tego właśnie pragnie. Taki jest cel przekazywania Orędzi ks. Gobbiemu i utworzenia Ruchu Maryjnego. 18.09.1988 r. powiedziała wyraźnie: "To jest okres dziesięciu lat. To dziesięć bardzo ważnych lat. Dziesięć decydujących lat. Proszę was o spędzenie ich ze Mną, wchodzicie bowiem w końcowy okres drugiego Adwentu, który prowadzi was do tryumfu Mego Niepokalanego Serca w chwalebnym przyjściu Mojego Syna Jezusa" (389).

W okresie tych dziesięciu lat, począwszy od roku 1988, zgodnie ze słowami Maryi:

- dopełni się pełnia czasów

"Pełnia czasów w okresie tych dziesięciu lat dopełni się, jak wam to ukazywałam – poczynając od La Salette aż po ostatnie i obecne objawienia" (389d).

- oczyszczenie osiągnie swój szczyt

"W okresie tych dziesięciu lat oczyszczenie, które przeżywacie od wielu lat, osiągnie szczyt. Przez to wzmogą się cierpienia wszystkich" (389e).

- zakończy się czas wielkiego ucisku

"W okresie tych dziesięciu lat zakończy się przepowiedziany wam przez Boskie Pismo czas wielkiego ucisku, który ma nadejść przed drugim przyjściem Jezusa" (389f). [Por. Mt 24,27-30]

- ujawni się tajemnica nieprawości przygotowana przez odstępstwo

"W okresie tych dziesięciu lat ujawni się tajemnica nieprawości, przygotowana przez szerzenie się coraz większego odstępstwa" (389g).

- spełnią się wszystkie tajemnice i przepowiedziane wydarzenia

"W czasie tych dziesięciu lat spełnią się wszystkie tajemnice, które objawiłam niektórym Moim dzieciom, i spełnią się wszystkie wydarzenia, które przepowiedziałam" (389h).

1 stycznia 1994 powiedziała: "Otwórzcie wasze serca na nadzieję, bowiem lata te są czasem przygotowania największego tryumfu Boga, który nastąpi wraz z powrotem Jezusa Chrystusa w chwale. Moje Boże macierzyństwo spełnia się dzisiaj poprzez przygotowanie drogi dla Jego chwalebnego powrotu. Jak byłam Matką pokorną i ubogą Jego pierwszego przyjścia, tak jestem Matką chwalebną i potężną Jego drugiego przyjścia do was." (510e)

ZNAKI POWROTU JEZUSA

Kiedy mówi się o powrocie Jezusa na ziemię – zgodnie z Jego zapowiedzią – musi pojawić się słuszne pytanie o to, czy pojawiły się już znaki zapowiadające Jego przyjście. Zapytali o nie Apostołowie: "Powiedz nam, jaki będzie znak Twego przyjścia?" (Mt 24,3) Odpowiadając im, Jezus uprzedził o wszystkich znakach Swego przyjścia (por. Mt 24,5-14). Jego wezwanie: "czuwajcie!" (Mt 24,42), dotyczy bacznego obserwowania rzeczywistości, by nie dać się zwieść fałszywym prorokom, ale też, by usłyszeć prawdziwych i dobrze przygotować się na nadchodzące wydarzenia.

ODCZYTYWAĆ ZNAKI ZAPOWIADAJĄCE BLISKI POWRÓT

Maryja w książce "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" radzi: "Trzeba dziś wielkiej ciszy, by pojąć tajemniczy plan i aby umieć odczytać przeżywane przez was znaki czasów. Zapowiadają wam one Jego bardzo bliski powrót" (318f). Odwołując się do ewangelicznych zapowiedzi Matka Boża pouczyła nas 31 grudnia 1992 o wszystkich znakach powtórnego przyjścia Jezusa. Wskazała, że pojawiają się one w naszych czasach, w których żyjemy:

"Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować. Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelię głosi się wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta" (485i).

Z Maryją możemy odczytać znaki dawane nam przez Boga i zrozumieć "że spełnianie się tych znaków wskazuje z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale (485)." Analiza dokonana przez Nią jest głęboko zakorzeniona w Piśmie Świętym.

ZNAKI POWROTU JEZUSA DANE NAM W PIŚMIE ŚWIĘTYM

Pierwszy znak: rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa

Maryja - odwołując się do Pisma Św. -  mówi: "Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.
«Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» [Mt 24,4-5, Mt 24,11]
«Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» [2 Tes 2,3] «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.» [2 P 2,1-3]" (485d)

"Przepowiedziałam wam także poważny kryzys, który dotknie Kościół z powodu wielkiego odstępstwa, jakie do niego weszło poprzez coraz większe rozszerzanie błędów, przez wewnętrzne rozbicie, sprzeciwianie się Papieżowi i odrzucanie jego Urzędu Nauczycielskiego. Moje Umiłowane Dziecko - Kościół musi przeżyć godziny swej agonii i bolesnej męki. Opuści go wiele jego dzieci. Gwałtowny wiatr prześladowania spadnie na niego i wiele krwi przeleje się wśród Moich umiłowanych dzieci" (529ij).

Drugi znak: wybuch wojen i walki bratobójcze

Maryja uprzedza: "Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi. «Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać... Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. ...ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.» [Mt 24,6-12] " (485e)

Trzeci znak: krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie głoszona we wszystkich częściach świata

Maryja mówi: "Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić... A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.» [Mt 24,9-10.14] (485f)

1 stycznia 1994 Maryja uprzedza: "Jestem szczególnie blisko Kościoła w tych ostatnich czasach, w których musi on przeżyć krwawą godzinę oczyszczenia i wielkiego ucisku. Również wobec niego musi się wypełnić plan Ojca Niebieskiego. Jest on wezwany do tego, by wspiąć się na Kalwarię swej ofiary" (510g).

Czwarty znak: straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta

Maryja mówi: "Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swym tronie, każąc siebie adorować jako Boga. «...objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć... Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości...» [2 Tes 2,4-10] «...ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie». [Mt 24,15]
Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.» [Dn 12,9-12]

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.
Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni." [Por. Dn 12,11] (485g)
Również 13.05.1990 Maryja powiedziała: "Kościół pozna godzinę największego odstępstwa. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej. Mała reszta, która pozostanie wierna, zostanie wystawiona na największe doświadczenia i prześladowania" (425).

"Kościół - Moje umiłowane Dziecko będzie uderzany, raniony, zdradzany, obnażany i opuszczany. Zostanie on doprowadzony do drzewa krzyża i do niego przybity. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza, aby doprowadzić do szczytu ohydę spustoszenia, przepowiedzianą przez Boże Pisma. Nie traćcie jednak odwagi, najmilsi synowie. Niech mocna będzie wasza wiara" (510h).

Piąty znak: nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie

Ewangelista św. Mateusz tak opisuje kolejny znak określony przez Jezusa jako znak Jego bliskiego powrotu: «Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.» [Mt 24,29]

Maryja następująco komentuje te słowa: "Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale. «Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.» [Mt 24,30] (485h)

Szósty znak: zanik i brak wiary

Maryja wyjaśnia nam: "Czytacie w Ewangelii: «Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» [Por. Łk 18,8] Chcę was dziś zaprosić do rozmyślania nad tymi słowami, wypowiedzianymi przez Mojego Syna Jezusa. Są to słowa pełne powagi. Skłaniają do zastanowienia się i mogą wam pomóc zrozumieć czasy, w których żyjecie. Możecie jednak postawić sobie pytanie: dlaczego Jezus to powiedział? Zrobił to, aby opisać wam okoliczności, które będą wskazywać na Jego bliski powrót w chwale; aby przygotować was na Swoje drugie przyjście. Zaniknie wiara.

Również w innym fragmencie Pisma Świętego – w Drugim Liście św. Pawła do Tesaloniczan – znajduje się jasna zapowiedź, że przed powrotem Chrystusa w chwale będzie miało miejsce wielkie odstępstwo. [Por. 2 Tes 2,3n] Utrata wiary jest prawdziwym odstępstwem. Szerzenie się odstępstwa jest znakiem wskazującym, że obecnie bliskie jest już drugie przyjście Chrystusa. W Fatimie przepowiedziałam wam, że nadejdzie czas, kiedy ludzie utracą prawdziwą wiarę. Oto ten czas. Obecnie doszło do tej bolesnej sytuacji, która jest znakiem przepowiedzianym wam w Piśmie Świętym: [Por. Mt 24,10] prawdziwa wiara zanika właśnie u coraz większej liczby Moich dzieci" (420a-e).

Takiej analizy aktualnych wydarzeń i przemian dokonuje Matka Boża zatroskana o to, byśmy byli czujni i przygotowani, byśmy w tych trudnych czasach zachowali wiarę i z ufnością czekali na powrót Jej Syna. Czy ktoś może zaprzeczyć, że żyjemy w epoce pojawiania się znaków powtórnego przyjścia Jezusa - spełnienia się nadziei, którą żyły przez wieki pokolenia chrześcijan, umierając nie doczekawszy jej, pomimo brzmiącego przez wieki wołania: "Maranatha! Przyjdź, Panie Jezu!" (Ap 22,20).

Już widać zwiastuny wypełniania się kolejnego zapowiedzianego znaku: pojawienia się Antychrysta w Kościele (2 Tes 2,4), który będzie zwodził bardzo wielu (por. Dn 11,32). Niektórzy usiłują nas zmylić, koncentrując naszą uwagę na jakimś domniemanym Antychryście po to, abyśmy nie dostrzegli prawdziwego. I tak np. niektórzy widzą Antychrysta w angielskim lordzie, podając do publicznej wiadomości jego nazwisko; wskazuje się na rzekomy znak Bestii, którym miałby być kod paskowy znajdujący się na produktach będących w powszechnej sprzedaży, zaś narzędziem Bestii dla jej panowania nad nami są... karty kredytowe! Maryja nie daje takich mylących pouczeń. Wyjaśnia, czym jest to prawdziwe apokaliptyczne znamię Bestii na ręce i na czole (Ap 13,16): posiadają je dziś ci, którzy działają i myślą tak jak Bestia walcząca z Bogiem (zob. 410).

Maryja - przeniknięta Bożą Mądrością i posłana, by nam ją obecnie przekazać – wie dobrze, jaka jest sytuacja Kościoła. 5 sierpnia 1995 powiedziała z całą stanowczością: „Ujawniłam wam podstępne i diabelskie zasadzki, zastawiane na was przez masonerię, która weszła do wnętrza Kościoła i ustanowiła już ośrodek swej władzy tam, gdzie Jezus ustanowił centrum i fundament jego jedności... stanowi to część Tajemnicy Bezbożności, którą Kościół zna od chwili narodzin. Istotnie, szatan wdarł się już do kolegium Apostołów i nakłonił do zdrady Judasza, jednego z dwunastu. W waszych czasach Tajemnica Bezbożności ujawnia się w całej swej straszliwej mocy" (548mn). "W miarę zbliżania się chwili powrotu Jezusa w chwale ciemność staje się coraz gęstsza i coraz głębsza. W tej wielkiej nocy dokona się drugie przyjście Jezusa w chwale, aby zajaśniał – jak gwiazda poranna – świt nowych niebios i nowej ziemi." (484gk)

OKOLICZNOŚCI PRZYJŚCIA JEZUSA CHRYSTUSA

Maryja, przekazując Orędzia ks. Gobbiemu, dała nam wiele informacji dotyczących tego, jak dokona się przyjście Jej Syna Jezusa.

ZEWNĘTRZNE WARUNKI DRUGIEGO PRZYJŚCIA BĘDĄ PODOBNE DO PIERWSZEGO

"Jego drugie przyjście podobne będzie do pierwszego, Moi najmilsi synowie. Powrót Jezusa w chwale – przed Jego ostatecznym przyjściem na sąd ostateczny – podobny będzie do Jego narodzenia w tę Świętą Noc. Godzina ta należy jednak do tajemnic Ojca." (166e)

Maryja wyjaśnia nam, że przed pierwszym przyjściem Jezusa i obecnie, gdy zbliża się Jego powrót, świat nie przyjmuje Boga. Jedynie mała "reszta" jest Mu wierna.

- świat ogarnie odrzucanie Boga

"Świat będzie całkowicie ogarnięty ciemnością negacji Boga, uporczywego odrzucania Go i buntu przeciwko Jego prawu Miłości. Chłód nienawiści na nowo spustoszy drogi tego świata. Prawie nikt nie będzie gotowy na Jego przyjście." (166f)

-  ludzie nie będą o Nim pamiętać

"Wielcy nie będą już nawet o Nim pamiętać, bogacze zamkną przed Nim drzwi, a Jego uczniowie będą bardzo zajęci szukaniem samych siebie i umacnianiem swoich pozycji..." (166g)

- czy znajdzie wiarę...?

"«Czy jednak Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» Przybędzie niespodziewanie, a świat nie będzie gotów na Jego przyjście. Przybędzie na sąd, na który człowiek nie będzie przygotowany. Przyjdzie, aby – po pokonaniu i zniszczeniu Swych wrogów – ustanowić Swoje Królestwo na świecie." (166h)

-  przyjdzie przez Swoją Matkę

"Po raz drugi Syn przybędzie do was również poprzez Swoją Matkę. Jak Słowo Ojca posłużyło się Moim dziewiczym łonem, by dotrzeć do was, tak Jezus posłuży się Moim Niepokalanym Sercem, aby przybyć i zapanować wśród was. To jest godzina Mego Niepokalanego Serca, bo właśnie przygotowuje się nadejście chwalebnego Królestwa miłości Jezusa..." (166ij)

-  przychodzi w ciszy i w ukryciu

24 grudnia 1977 Maryja powiedziała, że przyjście Chrystusa już się dokonuje: "dziś – jak wtedy – to przyjście odbywa się w ukryciu." Porównując Jego narodzenie z Jego powtórnym przyjściem na świat zachęciła nas, byśmy jak pasterze – pośród milczącego i wrogiego świata – potrafili otworzyć się na Jezusa: "Wielka cisza otaczała realizowanie się Boskiego misterium. Pośrodku nocy, gdy cisza spowijała wszystko, odwieczne Słowo Ojca zstąpiło jak rosa na świat, wzywany do przyjęcia Bożego ziarna... otwarły się serca pasterzy, którzy potrafili zrozumieć to, co zakryte jest dla wielkich. Tak powinno być przy każdym spotkaniu ze Słowem, które stało się ciałem w życiu każdego z was... Musi tak być również w czasie Jego drugiego przyjścia, gdy powróci w blasku Swej Boskości, gdy przyjdzie na obłokach niebieskich, aby ustanowić Swe chwalebne Królestwo." (318c-d)

KRZYŻ BĘDZIE BRAMĄ JEGO POWROTU

Matka Boża zapowiada - za pośrednictwem ks. Gobbiego, że prześladowania, krzyż i cierpienie staną się zapowiedzią i bramą otwierającą drogę Jezusowi, który przyjdzie nas wyzwolić od zła: "Zakrwawiony Krzyż, który kontemplujecie dziś w boleści, stanie się przyczyną waszej największej radości, ponieważ przemieni się w wielki Krzyż promieniejący. Krzyż promieniejący -  który rozciągnie się od Wschodu po Zachód i ukaże się na Niebie - stanie się znakiem powrotu Jezusa w chwale. Promieniejące drzewo Krzyża przemieni się w Tron Jego tryumfu, bowiem Jezus wstąpi na niego, aby wprowadzić Swe chwalebne Królestwo na tym świecie. Krzyż promieniejący - który ukaże się na Niebie na koniec oczyszczenia i wielkiego ucisku - stanie się bramą otwierającą wielki i mroczny grób, w którym leży ludzkość. Zostanie ona doprowadzona do nowego Królestwa Życia, które Jezus ustanowi przez Swój chwalebny powrót." (516mno)

LUDZKOŚĆ OCZYŚCI SIĘ PRZEZ CIERPIENIE I KARĘ

Ludzkość, która odeszła od Boga i coraz bardziej buntuje się przeciw Niemu, musi zostać oczyszczona na przyjęcie Jezusa. Maryja zapowiada, iż nasze oczyszczenie przez karę jest konieczne dla naszej wewnętrznej odnowy: "Ludzkość przeżyje chwile największej kary i zostanie w ten sposób przygotowana na przyjęcie Pana Jezusa, który powróci do was w chwale." (425i) "Ogień spadnie z Nieba i ludzkość zostanie oczyszczona i całkowicie odnowiona, aby dzięki temu być gotową na przyjęcie Pana Jezusa, który powróci do was w chwale." (529h)

ARCHANIOŁ GABRIEL ZWIASTUJE LUDZKOŚCI POWRÓT JEZUSA CHRYSTUSA

29 września 1994 Matka Najświętsza – mówiąc o zadaniach powierzonych obecnie Archaniołom – powiedziała: "Archaniołowi Gabrielowi powierzono wielką misję ogłaszania powrotu Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. Od niego przyszła niebiańska zapowiedź pierwszego przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem drugiego przyjścia Jezusa w chwale." (528km)

MARYJA PRZYGOTUJE DROGĘ

Ogłasza powrót Jezusa przede wszystkim sama Maryja. Nie tylko zapowiada, lecz przygotowuje Mu drogę. Stara się jak najlepiej nas przygotować na godne przyjęcie Jej Boskiego Syna w świecie, który już zupełnie Go odrzucił: "W tych czasach pozostanie w Kościele katolickim tylko mała reszta wierna Chrystusowi, Ewangelii i całej Jego Prawdzie. Ta mała reszta utworzy małą trzódkę, strzeżoną w największych głębinach Mego Niepokalanego Serca. Tę małą trzódkę utworzą ci Biskupi, Kapłani, osoby zakonne i wierni, którzy pozostaną silnie zjednoczeni z Papieżem. Wszyscy oni będą zgromadzeni w Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca, na nieustannej modlitwie, w stałym składaniu siebie w ofierze, całkowitym oddaniu, aby przygotować bolesną drogę na drugie i chwalebne przyjście Mego Syna Jezusa." (384i)

"Odtąd będziecie widzieć, że Moje światło staje się coraz mocniejsze, aż osiągnie szczyt swej wspaniałości, odbijającej się we wszystkich częściach ziemi. Im bardziej rozszerzy się wszędzie niepokalane światło waszej Niebieskiej Mamy, tym bardziej ludzkość i Kościół będzie przygotowany na przyjęcie nadchodzącego Pana." (367j)

TRYUMF SERCA MARYI KOŁYSKĄ CHWALEBNEGO POWROTU JEJ SYNA

Maryja ma do odegrania szczególną rolę w przygotowaniu ludzkości na przyjęcie przychodzącego powtórnie na świat Jezusa: "Jak miłość Mojego matczynego Serca była najcenniejszą kołyską w czasie Jego pierwszego Narodzenia, tak tryumf Mego Niepokalanego Serca stanie się kołyską Jego chwalebnego powrotu." (342k)

NA POWRÓT JEZUSA MUSIMY SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Serca kochające i otwarte na Boga muszą przygotować się na przyjście Jezusa i na przyjęcie Go. Maryja wyjaśniła nam: “Dzisiaj podobnie jak w przeszłości rodzi się Mój Syn Jezus. Dzisiaj jak wtedy, Moi umiłowani synowie, musicie przygotować się na Jego przyjście.” (114b) “Wy, Moi umiłowani, otwórzcie szeroko wasze serca na szczęście i nadzieję! Wzorem waszej Niebieskiej Mamy i Jej najczystszego małżonka Józefa śpieszcie się, by przygotować drogę Chrystusowi – powracającemu w chwale.” (342j)

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA PRZYJŚCIE JEZUSA?

Czekać i czuwać

Maryja zachęca nas 24 grudnia 1983 roku: “Naśladujcie waszą Niebieską Mamę, Jej umiłowanego małżonka Józefa oraz pasterzy natychmiast przybiegających na zaproszenie przychodzące z Nieba. Czyńcie to dziś, gdy głęboka noc ogarnia świat, gdy Kościół wezwany jest do przeżywania krwawego cierpienia, gdy dla Jezusa powracającego w chwale drzwi ludzi i narodów są znowu zamknięte.” (279f) Nasze oczekiwanie nie ma być bierne. Maryja zachęca do modlitwy, do odczytywania znaków obecnego czasu oraz do przygotowywania innych na przyjęcie Jezusa.

- modlić się, by usłyszeć głos Boga i zrozumieć znaki czasu

“Módlcie się i zachowujcie milczenie, aby usłyszeć głos Boga, aby zrozumieć wielkie znaki zsyłane wam dziś przez Niego i aby współpracować – przez wasze osobiste współdziałanie – z Jego miłosiernym planem.” (279g)

- przygotowywać innych na bliski powrót

“Jak Józef starajcie się i wy pośpiesznie przygotować wszystkich na Jego bliski powrót. Zapalcie w sercach wygasłe światła. Otwórzcie dusze na łaskę i miłość, otwórzcie szeroko wszystkie drzwi przychodzącemu Chrystusowi.” (279h)

- nie zamykać się na głos z Nieba

“Podobni do prostych i małych pasterzy nie zamykajcie się na głosy, które bardziej niż kiedykolwiek są wam ciągle dawane przez Niebo. Rozpoznajcie wśród nich głos waszej Niebieskiej Mamy i idźcie za nim. Ona na wiele sposobów i wieloma znakami powtarza wam proroczą zapowiedź i prosi: przygotowujcie się na powrót Jezusa w chwale.” (279i-j)

- żyć w radosnym oczekiwaniu

“Każdą godzinę waszego życia przeżywajcie w największej ufności i w radosnym oczekiwaniu na chwalebny powrót Mego Syna Jezusa.” (300k) “Żyjcie w tym oczekiwaniu, a będziecie szczęśliwi!... Pełni radosnej nadziei żyjcie szczęśliwi w Moim Niepokalanym Sercu, oczekując przyjścia w chwale Mojego Syna Jezusa.” (316fj) Słowa te Maryja powtarza wielokrotnie zachęcając nas nieustannie do radości (np. 402dg, 470o).

- nie pozwolić się zniechęcić tryumfem zła

“Nie pozwólcie się zniechęcić chwilowym tryumfem zła i grzechu. Niech was nie zasmuca, że aktualnie zwycięża w świecie uporczywe odrzucanie Boga, bunt przeciw Jego Prawu miłości i tak powszechna bezbożność. Nie pozwalajcie, by ogarniało was zwątpienie i zniechęcenie na widok Kościoła tak zranionego i atakowanego, wciąganego w pułapkę i zdradzanego. Niech paschalna radość będzie większa niż wszelkie ludzkie obawy i smutki!” (402e)

- czuwać z Maryją

“Czuwajcie zawsze ze Mną, waszą Bolesną Matką, która w głębokiej nocy tego wieku wciąż utrzymuje zapalone światło wiary i pewności Jego chwalebnego powrotu.” (349l) “Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu, najmilsi synowie, w tę długą i bolesną Wielką Sobotę, trwającą od Jego Zmartwychwstania do Jego chwalebnego powrotu. Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu i mocno wierzcie w Niego w tych czasach, kiedy odnawiają się zdrady i kiedy należący do Niego porzucają Go; w czasach, w których wiara prawdziwych uczniów wystawiona jest na ciężką próbę z powodu szerzenia się podstępnych i zdradzieckich błędów.” (423 fg)

- czuwać i ufać w Jego powrót

“Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu i miejcie pewną nadzieję, że Jezus powróci na obłokach niebieskich, we wspaniałości Swego chwalebnego Ciała. Przepowiedział to przed trybunałem Kajfasza, pragnąc dać pewny znak Swej Boskości dla tych czasów, w których szerzą się wątpliwości dotyczące Jego Boskiej natury i realizacji Jego obietnic.” (423h)

- czuwać i kochać

“Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu i bądźcie gorliwi w miłości. W tych czasach oziębła ona w sercach i ludzkość stała się pustynią bez życia i bez miłości. Coraz bardziej pożera ją i zagraża jej egoizm, przemoc, głód i wojna.” (423i)

Modlić się i przyjmować cierpienie

Aby przygotować miejsce dla Jezusa na tym świecie Maryja potrzebuje naszej współpracy. Potrzebuje naszej modlitwy, ofiary, cierpienia.

- modlitwa i cierpienie przygotuje drogę dla Jezusa

“Również was, Moi najmilsi synowie, proszę o modlitwę i cierpienie. Będzie to waszą osobistą współpracą w przygotowaniu godnego mieszkania dla Jezusa, który właśnie ma powrócić w chwale. Zrozumcie znaczenie Moich matczynych działań! Stały się one dziś częstsze, bardziej niezwykłe i naglące. W tę Świętą Noc jaśniej ukazuje się wam przesłanie dane wam przeze Mnie – Niebieską Prorokinię ostatnich czasów. Przygotujcie się na drugie narodzenie Jezusa w chwale. On właśnie nadchodzi, aby królować wśród was. Jezus przyjdzie drogą modlitwy i cierpienia. Oto czas, kiedy wszyscy powinniście się skupić na stałej i ufnej modlitwie – takiej jak Moja podczas długiej drogi do Betlejem.” (300fg)

- modlić się i cierpieć w radości

Pomimo cierpienia powinniśmy odczuwać radość, gdyż – zgodnie ze słowami Maryi, które przekazała ks. Gobbiemu 1 grudnia 1985 – właśnie cierpienie przygotowuje powrót Jezusa: “Pośród wszelkiego rodzaju prób i cierpień będziecie radośni, mając pewność, że godzina obecnego ucisku przygotowuje czas chwalebnego powrotu Mojego Syna Jezusa.”

- modlić się sercem

“Niech głęboka cisza pojawi się w wielkim zgiełku słów i zalewie obrazów wypełniających dzisiejszy świat. Modlitwa serca prowadzi was do stałej rozmowy z Panem Jezusem, który przyszedł, przychodzi i powróci w chwale. Głęboki pokój duszy znaczy wasze upływające dni, pełne zagrożeń i bólu dla wszystkich. Idźcie bezpiecznie naprzód po tych wzburzonych wodach ostatnich czasów wielkiego ucisku, nie tracąc pokoju na widok drzwi ciągle dziś jeszcze zamykających się przed Jezusem Chrystusem, który przychodzi.” (462hi)

- czerpać radość z obecności Jezusa w Eucharystii

“Do końca ich umiłował, to znaczy aż do końca czasów. Obecność Chrystusa jako Ofiary wśród was – we wszystkich Tabernakulach świata – daje wam poczucie bezpieczeństwa i rodzi ufność, radość i nadzieję na Jego powrót w chwale: «Głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia».” (421i)

Zaufać Maryi, ofiarować Jej siebie, pozwolić się Jej kształtować i prowadzić

Maryja, najlepsza Matka jest z pewnością najlepszym z doradców. Ona – napełniona Bożą Mądrością i Miłością – Matka wszystkich ludzi pragnie, by każde serce otwarło się na Jej Syna, nasze największe Dobro. 28 listopada 1987 powiedziała: “Przygotujcie się ze Mną na powrót Jezusa w chwale. W tych czasach Ja muszę przygotować Kościół i całą ludzkość na Jego bliski i chwalebny powrót. Moja obecność między wami będzie więc coraz silniejsza. Moje światło będzie się stawać coraz większe – jak świt osiągający swój szczyt w chwili wschodu słońca, usuwającego ze świata wszelki cień nocy.”

- otworzyć serce na działanie Matki

Jej trzeba więc pozwolić działać w nas: zaufać i Jej dać się prowadzić. Ona ma tylko jeden cel: doprowadzić nas do Jezusa. 18 września 1988 poprosiła: “Dlatego właśnie proszę was dziś o poświęcenie Mi tego okresu czasu, aby był jakby przedłużonym i stałym Rokiem Maryjnym. Otwórzcie przede Mną drzwi waszych serc i pozwólcie Mi w was działać. Otwórzcie przede Mną drzwi waszych rodzin, waszych parafii, domów zakonnych. Pozwólcie, by weszła w nie niepokalana światłość Mojej obecności.” Najlepszym sposobem oddania siebie do dyspozycji Maryi jest po prostu ofiarowanie Jej siebie:

- ofiarować się Jej Niepokalanemu Sercu

Maryja wychowa nas w Swoim Sercu

„Zapraszam was wszystkich do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Powierzajcie Mi siebie jak małe dzieci, abym mogła prowadzić was drogą świętości – w radosnym praktykowaniu wszelkich cnót: wiary, nadziei, miłości, roztropności, męstwa, sprawiedliwości, umiarkowania, milczenia, pokory, czystości, miłosierdzia” (417j). Ku temu zmierza całe dzieło Ruchu Maryjnego, utworzonego przez ks. Gobbiego dzięki natchnieniu Matki Bożej: byśmy naprawdę stali się Jej dziećmi i poddali się ufnie Jej zbawiennemu wychowaniu, wiodącemu nas prostą drogą ku świętości i jedności z Bogiem – do zbawienia. Dlatego Ona prosi: “Pozwólcie Mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Przygotowałam je wam właśnie na te ostatnie czasy.” (485k)

Maryja w Swoim Sercu przygotuje nas na przyjęcie Królestwa Jej Syna
“Poświęćcie się Mojemu Sercu!” – to chyba najczęstsza prośba Maryi przewijająca się nieustannie przez wszystkie Jej orędzia. Już 28 lipca 1978 mówiła o tym, że ten akt poświęcenia da możliwość przygotowania ludzkości na przyjęcie Królestwa Jej Syna: “Poprzez was, Moi Kapłani, wzywam teraz wszystkich ludzi do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. W ten sposób dacie waszej Niebieskiej Mamie możliwość interwencji, by doprowadzić Kościół do największej wspaniałości, a świat przygotować na przyjście Królestwa Mojego Syna Jezusa.” 8 grudnia 1991 powiedziała: “Jestem Bramą, która otwiera się na nowe, czekające was czasy. Wejdźcie wszyscy do Mojego Niepokalanego Serca przez wasze poświęcenie się. W tych czasach drugiego Adwentu czuwajcie na modlitwie i w wierze. Czekajcie z zapalonymi lampami – wewnątrz Bramy Nieba waszej Niebieskiej Mamy – na bardzo bliski powrót Pana Jezusa w chwale.”

Arka Serca Maryi zapewni nam bezpieczeństwo w chwilach próby

“W czasach Noego, bezpośrednio przed potopem, weszli do arki ci, których Pan zechciał ocalić w czasie straszliwej kary. Obecnie zapraszam was do wejścia do Arki Nowego Przymierza, którą zbudowałam w Moim Niepokalanym Sercu. Zapraszam do niej wszystkie Moje dzieci, abym mogła pomóc im znieść krwawe brzemię wielkiej próby, poprzedzającej przyjście Pana.” (328f)

- pozwolić się kształtować Maryi

“Jestem Matką drugiego Adwentu. Pozwólcie Mi się więc kształtować i przygotowywać przez te lata, abyście byli gotowi przyjąć Jezusa przychodzącego w chwale dla ustanowienia wśród was królestwa miłości, świętości, sprawiedliwości i pokoju.” (417l)

- z Nią przebyć dzisiejszą pustynię w modlitwie i skupieniu

“Przeżywajcie więc ze Mną, na wielkiej pustyni waszego czasu, godziny Jego Męki i śmierci krzyżowej. Przeżywajcie je w milczeniu, w skupieniu, na modlitwie, w słodkiej jedności życia z waszym Boskim krzyżowanym Bratem. Jedynie w Nim wypełnią się nowe, czekające was czasy, kiedy On powróci do was w chwale i kiedy upadną przed Nim na twarz wszystkie potęgi Nieba, ziemi i piekła – na doskonałą chwałę Boga Ojca.” (445m)

- z Nią oczekiwać powrotu

“Tak więc - chociaż przeżywacie jeszcze ból, zmęczenie, cierpienie, śmierć tej długiej Wielkiej Soboty – żyjcie w oczekiwaniu ze Mną. Jezus powróci na obłokach niebieskich, aby ustanowić Swoje królestwo chwały i wszystko odnowić. Najmilsi synowie, żyjcie ze Mną dziś w oczekiwaniu na Jego powrót.” (446e)

- walczyć w zastępie Maryi

“Zapraszam was dziś do walki i do odniesienia ze Mną zwycięstwa w wielkiej bitwie tych ostatnich czasów, byście na zawsze mogli pozostać wierni Jezusowi.” (484l)

Oczyścić się i oddalić wszelkie zło

Bóg nie może przebywać tam, gdzie panują ciemności i grzech. Maryja wie o tym. Właśnie dlatego tak spieszy się, by skierować nasze kroki na drogę dobra, zachęcić do nawrócenia, by nasze serca były przygotowane na przyjęcie Łaski: Obecności Jej Syna, który powraca, by ustanowić na ziemi Swoje Królestwo. 28 listopada 1987 Maryja zachęcała: “Niech się oddali ciemna noc jawnego odrzucania Boga i uporczywego buntu przeciw Jego Prawu, abyście byli przygotowani na przyjęcie promiennego słońca Emmanuela, Boga z wami. Niech się oddali noc grzechu i nieczystości, abyście byli przygotowani na przyjęcie Boga Łaski i Świętości. Niech się oddali noc nienawiści, egoizmu i niesprawiedliwości, byście mogli wybiec na spotkanie Boga miłości i pokoju. Niech ustąpi noc niewiary i pychy, by was przygotować na przyjście Jezusa – w wierze i pokorze.” (367f-i) A 18 września 1988 powiedziała: “Niech woda Boskiego miłosierdzia oczyści was z wszelkiego grzechu i przemieni w nowe ziarna dla epoki łaski i świętości, którą przygotowuję dla was każdego dnia w Moim Niepokalanym Sercu!” W noc Bożego Narodzenia tego samego roku Matka Boża mówiła właśnie o tym, jak sami, głębokim nawróceniem i porzuceniem zła, mamy przygotować powrót Jezusa: oświetlić własne dusze łaską nieustannej obecności Boga w nas (395i); otworzyć się na zdolność kochania, by płomień miłości spalił to, co złe i pełne nienawiści na świecie (395j); być świętymi i czystymi (395k). “Ludzkie serca stały się jałowe z powodu nienawiści i grzechu. Narody i ludy buntują się przeciw swojemu Bogu i ogarniają je gęste ciemności. Ludzkość odmawia otwarcia szeroko drzwi nadchodzącemu Chrystusowi. Niech więc otworzą się biedne groty waszych serc! W głębokiej nocy muszą one płonąć światłem niewzruszonej wiary, mocnej nadziei i żarliwej miłości. Znoście cierpienie cierpliwie i ufnie. Jak było ze Mną, tak jest i z wami: cierpienia, o które Pan was prosi, stanowią część Jego planu miłości. Cierpienia wzrastają, im bardziej zbliża się Jego nowe narodzenie. Przyjmijcie je tak, jak uczyniła to wasza Niebieska Mama.” (300i)

Przyjąć prorockie zapowiedzi

Maryja została posłana, by przygotować chwalebny powrót Swego Syna. Iluż ludzi nie chce o tym słyszeć, iluż macha w zniecierpliwieniu ręką, zasłaniając się cytatem z Ewangelii mówiącym, iż nikt nie zna dnia ani godziny, iluż biegnie szybko ku własnym, absorbującym sprawom, by jak najszybciej zapomnieć. Istotnie Jezus powiedział zapowiadając rzeczy ostateczne: “Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mt 24,36). Jednak zaraz w związku z tym ostrzegł: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie (Mk 13,33). I dodał: “Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!” (Mk 13,35-37). Jezus odchodząc, jak sam zapewnił, nie zostawił nas sierotami (por J 14,18), by już więcej się nami nie zajmować. Obiecał nam Swoją obecność (por. Mt 28,20), obiecał Swego Ducha (por. J 14,26), a opisując Swe niespodziewane przyjście powiedział – w przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych (por. Mt 25,1-13) – znaczące słowa: “o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” O kim mówił Chrystus? Kto wołał? Kto zawoła? Ktoś bowiem wołał w nocy, uprzedzając o nadejściu Pana Młodego. Czyż właśnie dziś ktoś nie woła: “Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Tym Kimś, w duchowej nocy świata, pogrążonego w głębokim śnie, jest Papież i jego prorocze nauczanie. Tym Kimś jest także Maryja, nasza Matka: “W głębokiej nocy tego waszego wieku jak jutrzenka wyłania się Moje Matczyne światło i rozprzestrzenia się na wszystkie części ziemi. Przez Mój głos, który daję wam słyszeć w tylu miejscach, przez Moją obecność, która staje się coraz mocniejsza i nadzwyczajna, przez Moje orędzia, które obecnie stają się naglące, w Świętą Noc tego Roku Maryjnego chcę znów powtórzyć wszystkim: jestem Jutrzenką przygotowującą narodziny promiennego Słońca – Chrystusa.” (369i) “Posłuchajcie wszyscy Mojego Głosu i biegnijcie – śladem Niepokalanej Światłości Mojego dziewiczego piękna – na spotkanie Boskiej wspaniałości Chrystusa. Otwórzcie serca na nadzieję. Bliskie jest drugie przyjście Chrystusa. Pojawiają się właśnie znaki, które On sam wam dał, aby was przygotować na te czasy.” (438jk) “Przyjmijcie prorockie zapowiedzi, które na tyle różnych sposobów wskazują wam zbliżanie się Jego drugiego Narodzenia. Głęboka noc ciąży znowu nad światem i tak wiele chłodu czyni oschłymi ludzkie serca, wy jednak otwórzcie wasze dusze na ufność oraz nadzieję i posłuchajcie z radością Mojej prorockiej zapowiedzi. Jako Matka drugiego Adwentu przygotowuję was na nowe Narodzenie Chrystusa. Dla przygotowania drogocennej kołyski Jezusowi powracającemu do was w chwale formuję Sobie we wszystkich częściach świata zastęp małych, ubogich, pokornych i czystych sercem.” (439g)

Trwać w wierze, nadziei i miłości

Przygotować się z Maryją na powrót Jej Syna to żyć wiarą, nadzieją i miłością, kroczyć drogą, którą Ona nam wspaniałomyślnie wyznacza, prowadząc rok po roku Swe dzieło Ruchu Maryjnego ku coraz większej duchowej dojrzałości jego członków. Każda z Jej rad, zrealizowana w naszym życiu to nieustanne napełnianie naszych lamp oliwą w oczekiwaniu na przyjście Pana Młodego – Jezusa, który właśnie ma powrócić w chwale. 8 grudnia 1990 Maryja powiedziała: “Otwórzcie wasze serca na nadzieję. Żyjcie w pokoju serca i na modlitwie. Żyjcie w wierze i radości. Żyjcie w łasce i czystości. Żyjcie w miłości i świętości, bowiem Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel, Zbawiciel i Król, właśnie ma przyjść do was w blasku Swego chwalebnego Ciała.” 22 listopada 1992: “Dziś – gdy świętujecie liturgiczną uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – zapraszam was do złożenia Mu hołdu heroicznej wiary, niewzruszonej nadziei i żarliwej miłości, w oczekiwaniu na Jego chwalebny powrót, który doprowadzi was do bliskiego już wyzwolenia.”

Pomagać innym się przygotować

Maryja poprzez założone przed 24 laty dzieło Ruchu Maryjnego chciała nie tylko nam samym dopomóc żyć lepiej wolą Bożą i iść drogą świętości, a przez to przygotować nas na spotkanie z Jezusem, Zbawicielem i Odkupicielem. Ona pragnie także naszej współpracy w ratowaniu całego świata, wszystkich ludzi – Jej dzieci. Wiele razy mówiła, że dzięki powstającemu w ukryciu Ruchowi tworzy Swój zastęp. Przygotowuje go do walki ze złem i do doskonałego uwielbienia Boga. Każdy kto odda się kierownictwu Niepokalanego Serca Maryi realizując Jej wskazówki już duchowo przynależy do tego zastępu przygotowanego na ostatnie czasy, zastępu “apostołów czasów ostatnich”, o których mówiła już Melanii w La Salette w roku 1846, o których wspomina też św. Ludwik M. Grignion de Montfort.

Być apostołami Niebieskiej Mamy

“Postępujcie w Mojej światłości i w tych ostatnich czasach stańcie się apostołami Niebieskiej Mamy. Rozsiewajcie wszędzie zapach Mojej obecności i matczynej czułości. Błogosławię was z radością.” (373f) Oto niektóre zadania należących do zastępu Maryi:

- jako apostołowie ostatnich czasów ogłaszać bliski powrót Jezusa

“Jako Apostołowie ostatnich czasów powinniście ogłaszać bliskość chwalebnego powrotu Jezusa. Wprowadzi On ludzkość w nowe czasy, w których ukażą się wreszcie nowe niebiosa i nowa ziemia. Głoście wszystkim Jego bliski powrót. «Maranatha. Przyjdź, Panie Jezu!» (533n)

- otwierać drzwi narodów

“W Moim Niepokalanym Sercu przeżywajcie z prostotą małych dzieci każdą chwilę tego nowego Adwentu i usiłujcie gorliwie otwierać drzwi ludów i narodów przychodzącemu Chrystusowi. Otwórzcie wasze serca na nadzieję i przyjmijcie z radością to, co wam dziś zapowiadam: dopełnia się właśnie czas Jego chwalebnego powrotu.” (415o)

-  otwierać serca na przyjęcie Jezusa

“Zadajcie więc sobie trud - jak Józef - i bądźcie zatroskani o to, by otworzyć dusze i serca ludzi na przyjęcie Jezusa w czasie Jego drugiego przyjścia. Nie pozwólcie się pochłonąć przez próżne i zbędne zajęcia. Czuwajcie ze Mną na modlitwie, czekając na Jego bliskie już przyjście w chwale.” (508j)

- przygotowywać ludzkość na przyjście Jezusa

“W chwili gdy ludzkość odrzuca Boga w sposób, jakiego nigdy dotąd nie było w historii, jesteście składani w ofierze na ukrytym ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca, aby wyśpiewywać dziś Chwałę Ojca, Miłosierdzie Syna i Miłość Ducha Świętego. Chwałę nowego ludu izraelskiego, wezwanego do przygotowania ludzkości na powrót Jezusa. Chwałę odnowionego Kościoła, który pozna nową Pięćdziesiątnicę ognia, łaski i światła.” (220ijk)

- ewangelizować głosząc przyjście Jezusa

“Ewangelizujcie wszystkich ludzi głosząc, że bliskie jest Królestwo Boże. Zbliża się moment drugiego przyjścia Jezusa, powrotu Chrystusa w chwale dla odbudowania wśród was Królestwa łaski, świętości, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ogłaszajcie wszystkim Jego powrót w chwale, aby na świecie zakwitła nadzieja i aby serca ludzkie otwarły się na przyjęcie Go.” (468m)

- głosić konieczność modlitwy i pokuty, życia cnotami, adoracji itp.

“Otwórzcie drzwi przychodzącemu Jezusowi. W tym celu głoście konieczność modlitwy i pokuty, odważnego praktykowania wszystkich cnót, powrotu do doskonałego kultu opartego na miłości, adoracji i wynagradzaniu Jezusowi obecnemu w Eucharystii.” (468n)

- tworzyć Wieczerniki modlitwy i braterstwa

“Twórzcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam: pośród dzieci, młodzieży, Kapłanów, wiernych. Szerzcie wszędzie przede wszystkim Wieczerniki rodzinne. Proszę o nie, o ten silny środek, który ocali chrześcijańskie rodziny od wielkich zagrażających im nieszczęść.” (468n) – kontemplować Krzyż: znak powrotu “Jego jaśniejący krzyż, który rozciągnie się na Niebiosach od Wschodu aż po Zachód, będzie dla was wszystkich znakiem powrotu Jezusa w chwale. To dlatego zachęcam was dziś do kontemplowania Krzyża, na którym Jezus został wywyższony, aby wszystkich przyciągnąć do Siebie.” (551s)

- pomagać w czasie kary

“W wielkiej karze, spadającej właśnie na świat, powinniście być dla wszystkich pomocą, aby wspomóc ich w kroczeniu drogą ufności, modlitwy, nadziei i dziecięcego zdania się na miłość waszego Niebieskiego Ojca. Moja Światłość będzie się stawać coraz silniejsza, aby ogłaszać przyjście Jezusa, Króla sprawiedliwości i pokoju, który wszystko odnowi.” (391f)

- być wartownikami czuwającymi

“Bądźcie dziś wartownikami czuwającymi na górach ufności i nadziei. Bądźcie czujnymi wartownikami w tych mrocznych czasach niewierności i odstępstwa. Dzięki temu będziecie rozszerzać wokół siebie bardzo żywe światło Ewangelii, wszystkim udzielicie siły Bożego Słowa i pouczycie o drodze, jaką trzeba iść, by zawsze pozostawać w Prawdzie. Cały świat czeka z płomienną nadzieją na wasz głos. Jesteście apostołami drugiej ewangelizacji. Głoście wszystkim narodom, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem, waszym Zbawicielem i Odkupicielem, i że właśnie ma powrócić do was w blasku Swej chwały. Bądźcie czujnymi wartownikami w godzinie największego tryumfu szatana i wszystkich duchów zła.” (525def)

- być wartownikami wytyczającymi drogę powrotu

“Bądźcie czujnymi wartownikami, którzy wytyczają drogę powrotu dla Boga pokoju i życia, miłości i radości. Dlatego trzeba wam się wyzwolić z brzemienia grzechu, zawsze żyć w Łasce i w zjednoczeniu z Bogiem, przeciwstawiając się duchowi świata, w jakim żyjecie. Wtedy zawsze będziecie wierni waszym przyrzeczeniom chrzcielnym. Za waszym pośrednictwem będzie mogło na nowo zabłysnąć światło dobra i miłości, braterstwa i pokoju, ufności i radości.” (525h)

- być wartownikami zapowiadającymi bliskość dnia Pana

“Bądźcie czujnymi wartownikami, zapowiadającymi bliskość wielkiego dnia Pana. Przez wasze zapowiadanie otwierajcie wszystkie serca na nadzieję, aby w waszym czasie wypełnił się drugi Adwent i aby wszyscy mogli przygotować się na przyjęcie niebieskiej rosy Bożego Miłosierdzia, która ma właśnie rozlać się po całym świecie.” (525i)

PRZYJŚCIE W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO - NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA

BLISKI CZAS DRUGIEJ PIĘĆDZIESIĄTNICY

5 listopada 1977 Maryja zapowiedziała: "nadchodzi czas Ducha Świętego, który zostanie wam udzielony przez Ojca i Syna w nadobfitości, aby cały Kościół doprowadzić do nowej Pięćdziesiątnicy. Wszystko wkrótce się wypełni, aby Kościół z wielkiego bólu oczyszczenia mógł wyjść piękniejszy i bardziej jaśniejący w odnowionym świecie." "Kościół tak musi się otworzyć na ten Boski ogień, aby – całkiem oczyszczony – był gotowy na przyjęcie blasku nowej Pięćdziesiątnicy. Ma przygotować się na powtórne i chwalebne przyjście Mojego Syna Jezusa." (226i) "Zbliżacie się do chwili, w której dokona się wielki cud drugiej Pięćdziesiątnicy. Jedynie Duch Miłości może odnowić całą ziemię. Tylko Duch Miłości może ukształtować nowe niebiosa i nową ziemię. Jedynie Duch Miłości może przygotować serca, dusze, Kościół i całą ludzkość na przyjęcie Jezusa, który powróci do was w chwale. Dlatego też wchodzicie w czasy, w których coraz silniejsze staje się Boskie Działanie Ducha Świętego." (426bcd)

ZNAKI WSKAZUJĄCE NA BLIKOŚĆ DRUGIEJ PIĘĆDZIESIĄTNICY

- agonia Kościoła przygotowaniem Nowej Pięćdziesiątnicy

"Będziecie szczęśliwi - chociaż żyjecie w Kościele zaciemnionym, poranionym, podzielonym – bowiem ta godzina agonii przygotowuje dla niego promienny świt drugiej Pięćdziesiątnicy." (316i)

- obecny czas: czasem Ducha Świętego

"Duch Święty otwiera i zamyka bramy drugiego Adwentu. Cały okres drugiego Adwentu, w którym obecnie żyjecie, jest czasem Ducha Świętego. Żyjecie w czasie należącym do Niego." (426k)

PRZEJAWY SZCZEGÓLNEGO DZIAŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W OBECNYM CZASIE

- prowadzi do zrozumienia całej Prawdy i dawania świadectwa

"Duch Święty ma w tych czasach doprowadzić was do zrealizowania planu Ojca Niebieskiego – w doskonałym i powszechnym uwielbieniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Duch Święty wypełnia Swą Boską misję dawania pełnego świadectwa o Synu i prowadzi was do zrozumienia całej Prawdy. Misja Ducha Świętego polega na czynieniu was dziś odważnymi świadkami Prawdy i prowadzeniu was do heroicznego świadczenia o wierze w Jezusa." (426ef)

- daje świadectwo o Jezusie i przygotowuje serca na Jego powrót

"Duch Święty daje Swe doskonałe świadectwo Jezusowi i ogłasza Go jako Syna zrodzonego, współwiecznego i współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało. Oznajmia, iż On jest Słowem Wcielonym, Królem całego wszechświata, który ma powrócić w chwale dla ustanowienia na świecie Swego królestwa. Duch Święty przygotowuje serca i dusze na drugie przyjście Jezusa. Dlatego udziela dziś Swych darów w jeszcze potężniejszy i wspanialszy sposób niż w początkowym okresie istnienia Kościoła. Właśnie weszliście na ścieżki prowadzące was do nowej epoki." (450d; por. 521i)

-  oświeca dusze i prowadzi je drogą świętości i doskonałej miłości

"Misja Ducha Świętego polega na oświecaniu waszych dusz światłem Bożej łaski i na prowadzeniu was drogą świętości. Rozlewa On na was siedem Swoich Darów. Przydają one żywotności i wzrostu cnotom teologicznym i moralnym, przemieniającym wasze życie w kwitnący ogród, w którym mieszka Przenajświętsza Trójca. Misja Ducha Świętego polega na kształtowaniu waszych serc do doskonałej miłości. Spala On w was także wszelką postać egoizmu i oczyszcza w tyglu niezliczonych cierpień." (426g-h)

- przygotowuje ludzkość, przemienia ją

"Duch Święty przygotowuje ludzkość na całkowitą przemianę, odnawia oblicze stworzenia i kształtuje nowe niebiosa i nową ziemię. Taka jest Jego rola. Dlatego chcę, byście trwali wiernie w Wieczernikach, o które was proszę." (450e)

- odnawia Kościół

"Misja Ducha Świętego polega na prowadzeniu Kościoła do jego największego blasku, by – na podobieństwo waszej Niebieskiej Mamy – stał się cały piękny, bez skazy i bez zmarszczki, by mógł rozszerzać Światło Chrystusa we wszystkich narodach ziemi." (426i)

- zamienia ziemię w nowy Raj

"Misja Ducha Świętego polega na przemienianiu całej ludzkości i odnawianiu oblicza ziemi, aby stała się nowym ziemskim Rajem, w którym Bóg – kochany i uwielbiany przez wszystkich – będzie radością każdego." (426j)

- doprowadza do zrozumienia Księgi Apokalipsy

"Duch Święty sprawi, że pojmiecie to, co wam ujawnię z rzeczy zawartych w księdze jeszcze zapieczętowanej." (521h)

POTRZEBA ZAKŁADANIA MODLITEWNYCH WIECZERNIKÓW

Matka Boża od początku objawień, udzielonych ks. Gobbiemu prosiła o to, byśmy – oczekując na wielkie zapowiadane przez Nią wydarzenia – wspólnie z Nią się modlili: "Powiększajcie liczbę waszych Wieczerników modlitewnych i żyjcie w największej ufności i w dziecięcym oddaniu Mi siebie. Nie pozwalajcie się ponosić próżnej ciekawości, by wiedzieć, co was czeka." (389j) Wieczernik jest symbolem oczekiwania z Maryją na przyjście Ducha Świętego, który oczyszcza i umacnia, jest symbolem przyzywania w jedności z Maryją Bożej mocy dla ocalenia świata. Maryja 1 stycznia 1990 nazwała Wieczerniki "pochodniami" w ciemnościach nocy, jaka zapanowała nad światem: "Wychowuję was do modlitwy, którą zawsze macie zanosić ze Mną. We wszystkich częściach świata zwiększajcie liczbę Wieczerników modlitwy, o które was prosiłam. Będą one – jak pochodnie zapalone w nocy - najpewniejszymi punktami orientacyjnymi, schronieniem koniecznym i upragnionym. Szczególnie proszę o to, aby szerzyły się coraz bardziej Wieczerniki rodzinne. Staną się one dla was pewnym schronieniem w czasie wielkiej, czekającej was próby" (417k).

Oto jak sama Maryja określa rolę wieczerników:

- brama dla Ducha Świętego

"Zapraszam was do zwiększania wszędzie liczby Wieczerników modlitwy ze Mną. Cały Kościół powinien wejść do duchowego Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca i trwać na nieustannej modlitwie z waszą Niebieską Mamą. Moje Niepokalane Serce jest bramą, przez którą przechodzi Duch Święty, aby przyjść do was i doprowadzić was do drugiej Pięćdziesiątnicy." (426l)

- Duch Święty doprowadzi nas w nich do zrozumienia Prawdy i znaków czasu

"Obecnie weszliście w czas Drugiej Pięćdziesiątnicy. Dlatego konieczne jest, aby we wszystkich częściach świata mnożyły się Wieczerniki. Proszę was, aby cały Kościół zgromadził się w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. Wtedy Duch Święty doprowadzi was do zrozumienia całej Prawdy. Wprowadzi was w głębię Słowa Bożego i da wam Światło Mądrości dla zrozumienia całej Ewangelii. Pomoże wam zrozumieć wszystko, co zawarte jest w Ewangelii na temat czasów, w których żyjecie. To są czasy przepowiedziane przez Boskie Pismo, czasy wielkiego odstępstwa i przyjścia Antychrysta. To są czasy wielkiego ucisku i niezliczonych utrapień dla wszystkich. Doprowadzą was one do przeżycia ostatnich wydarzeń przygotowujących drugie przyjście Jezusa w chwale." (450c) Najroztropniejszą odpowiedzią na wezwanie Maryi będzie z pewnością wejście do bezpiecznego schronienia Wieczernika Jej Serca. W Nim razem z Nią na modlitwie otworzymy się na działanie Ducha Świętego.

ROLA MARYI W PRZYGOTOWANIU PRZYJŚCIA JEZUSA

MRYJA PRZYGOTOWUJE DRUGIE PRZYJŚCIE JEZUSA, JAK PRZYGOTOWAŁA PIERWSZE

Oto słowa Matki Najświętszej z 24 grudnia 1982: "Jak Słowo Ojca posłużyło się Moją pokorną zgodą – aby przyjść do was po raz pierwszy w słabości ludzkiej natury – tak obecnie Mój Syn Jezus posługuje się Moim proroczym obwieszczeniem, aby przygotować Swoje drugie przyjście do was w chwale" (255m). "Synowie najmilsi, Pan – który przyszedł kiedyś w dniu Swego pierwszego Bożego Narodzenia – właśnie powraca do was w chwale. Bliskie jest Jego drugie i chwalebne Boże Narodzenie. Dlatego w nocy waszego czasu Moje matczyne zadanie polega na przygotowaniu was na przyjęcie Go w taki sposób, w jaki Ja Go przyjęłam w czasie Jego pierwszego przyjścia." (395h) "Jestem Jutrzenką zapowiadającą zadziwiające dzieło waszego zbawienia i przygotowującą was wszystkich na przyjście wielkiego dnia Pana." (431c) Sama nazywa Siebie Bramą, przez którą przyjdzie Jezus, jutrzenką zapowiadającą wielki dzień Pana. W Jej zapowiedziach jest nieustanna radość: "Otwórzcie wasze serca na nadzieję, nadeszła bowiem chwila, w której wasza Niebieska Mama ukaże się w całej Swej mocy. Jestem jutrzenką poprzedzającą wielki dzień Pana. Jestem głosem, który staje się mocny w tych czasach, aby szerzyć we wszystkich częściach ziemi Moje prorocze orędzie: «Przygotujcie się wszyscy na przyjęcie Mego Syna Jezusa, który właśnie ma do was powrócić na obłokach niebieskich, we wspaniałości Swej Boskiej chwały.» (510j) Maryja mówi o Sobie często także jako o "Matce drugiego Adwentu": "Ja jestem Matką Nadziei i Ufności. Ze Mną przeżyjcie czas waszego drugiego Adwentu. Jak byłam dziewiczą Matką pierwszego przyjścia Jezusa, tak dziś jestem chwalebną Matką Jego drugiego przyjścia." (316e) "Jestem Matką drugiego Adwentu. Przygotowuję was na Jego nowe przyjście. Otwieram drogę Jezusowi, który powraca do was w chwale. Wyrównajcie pagórki wzniesione przez pychę, nienawiść, przemoc. Zasypcie doliny wyżłobione nałogami, namiętnościami, nieczystością. Usuńcie ziemię wyjałowioną przez grzech i odrzucenie Boga." (417gh) Tak wiele razy sam Papież Jan Paweł II nazywa Maryję "Matką drugiego Adwentu". 8 grudnia 1991 Maryja mówi: "Jestem Bramą otwierającą się na nową epokę, która czeka was i właśnie ma przyjść na świat. Dlatego w waszych czasach nazywana jestem Matką drugiego Adwentu. Jak przeze Mnie Jezus przyszedł do was w słabości i pokorze Swej ludzkiej natury, tak również przeze Mnie Jezus powróci do was we wspaniałości Swej chwały, dla ustanowienia Swego królestwa na świecie."

ZADANIA MATKI NAJŚWIĘTSZEJ W OBECNYM CZASIE

Matka drugiego Adwentu przygotowując nas na przyjęcie Jej Syna i na Jego bliski powrót ma do wypełnienia konkretne zadania powierzone Jej przez Najświętszą Trójcę. Tę szczególną rolę Maryi polegającą na Jej wystąpieniu do walki z szatanem w ostatecznym momencie ludzkiej historii zapowiedział Bóg pierwszym rodzicom (por. Rdz 3,15). Taką też ujrzał Ją w wizji św. Jan: Niewiastę walczącą ze Smokiem (por. Ap 12). Oto zadania Maryi przedstawione przez Nią samą w Orędziach "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej", dyktowanych ks. Gobbiemu:

- wyrwać nas ze szponów szatana

"Jako Matka ludzkości mam za zadanie wyrywać was z niewoli szatana. Powinniście zatem teraz pośrodku tej krwawej walki iść za Mną, aby wreszcie osiągnąć Moje największe zwycięstwo. Uczynię szatana bezsilnym i całkowicie zniszczę jego wielką moc zła. Wtedy ludzkość powróci do nowych miłosnych zaślubin ze swym Panem, który weźmie ją w ramiona i doprowadzi do ziemskiego raju pełnej i doskonałej wspólnoty życia z Nim." (510f)

- pomóc nam pozostać w prawdzie wiary

"Jego powrót jest bliski, dlatego Moje matczyne działanie staje się coraz bardziej troskliwe i silne. Pragnę pomóc wszystkim Moim dzieciom pozostawać zawsze w prawdzie wiary. Oto dlaczego prosiłam was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Oto dlaczego w tym czasie rozszerzyłam Mój Kapłański Ruch Maryjny. Uczyniłam to, aby uformować małą trzódkę, gromadzącą się na modlitwie w Wieczernikach, czuwającą i oczekującą. Tę trzódkę gromadzę i formuję, aby zawsze trwała w prawdziwej wierze. Dzięki temu, kiedy Syn Człowieczy powróci, znajdzie jeszcze wiarę na ziemi w tych wszystkich, którzy Mi się poświęcą i pozwolą się zgromadzić w niebiańskim ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca." (420ij)

- pokonać szatana i Antychrysta

"Straszna jestem jak zbrojne zastępy gotowe do boju, ponieważ zadanie, jakie zostało Mi powierzone przez Pana, polega na zwyciężeniu szatana, zmiażdżeniu głowy starodawnego węża, związaniu łańcuchem ogromnego Smoka i wrzuceniu go w otchłań ognia. Mam walczyć i pokonać tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy Antychrysta, aby przygotować drugie Przyjście Jezusa. Ustanowi On wśród was Swoje Chwalebne Królestwo." (431f)

-  zrodzić nową ludzkość

"...pod Krzyżem żyję jeszcze cudem, bowiem jako Mama muszę wam wszystkim pomóc się narodzić i żyć w Nim i przez Niego. Wszyscy ludzie – odkupieni przez Jezusa – są od tego momentu Moimi dziećmi. Jestem Matką ludzi wszystkich czasów – aż do skończenia świata. Kiedy Jezus powróci w chwale, wtedy Moje duchowe macierzyństwo ostatecznie się wypełni." (422i) "Jest to więc ból nowych narodzin. Jako Mamie zostało Mi powierzone zadanie zrodzenia dziś w bólach nowej ludzkości, gotowej na spotkanie Swego Pana, który powróci do was w chwale." (432f)

- przygotować drogę na przyjęcie Pana

"Skończył się czas planów i dyskusji. Temu, kto chce słuchać i zrozumieć, wszystko zostało już objawione. Przychodzę jako zapowiedź jego zwycięstwa. Jestem posłana, aby przygotować drogę na chwalebny powrót Jezusa" (300). "Jestem Matką cierpiącą z powodu męki. Jestem Matką radującą się zmartwychwstaniem. Jestem Matką zmartwychwstałego Chrystusa. Jestem zapowiedzią Jego zwycięstwa. Zostało Mi powierzone zadanie przygotowania Jego chwalebnego powrotu." (324f) "Pan posyła Mnie do was, aby wam przynieść Jego zbawienie. Składajcie Mu dziękczynienie za ten dar i przyjmijcie go z pokorą i wdzięcznością. Przychodzę jako zapowiedź Jego zwycięstwa. Jestem posłana, aby przygotować drogę na chwalebny powrót Jezusa." (373e)

- przygotować powrót Pana w decydującym dziesięcioleciu

"Jako łagodna i miłosierna Matka zapraszam dziś was, Moje dzieci, oraz całą ludzkość, do przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Na początku tego ostatniego dziesięciolecia waszego wieku Pan powierzył Mi zadanie przygotowania Jego przyjścia do was. Dlatego też proszę was wszystkich o powrót do Pana drogą nawrócenia serca i życia. Jest jeszcze czas sprzyjający temu, przydzielony wam przez Pana." (417i)

- przygotować serca na przyjęcie Pana

"Moje Niepokalane Serce jest promienną drogą prowadzącą was na radosne spotkanie z Jezusem, który właśnie ma do was powrócić w chwale. Odpowiedzcie na naglącą prośbę, z jaką zwracam się do was przez Dzieło Kapłańskiego Ruchu Maryjnego i za pośrednictwem Mego małego syna. Posyłam go na cały świat, aby doprowadzić wszystkich ludzi do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Uczestniczycie w Moim macierzyńskim planie. Polega on na przygotowywaniu serc i dusz na przyjęcie przychodzącego Pana." (438e)

- zgromadzić i uformować "resztę" wierną Bogu

"Wierna pozostanie jedynie mała reszta, która w tych latach przyjmowała Moje matczyne zaproszenie, pozwoliła się zamknąć w niezawodnym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca. Ta mała wierna reszta – przygotowana i uformowana przeze Mnie – będzie miała za zadanie przyjąć powracającego do was w chwale Chrystusa, który da początek nowej, czekającej was epoce." (449g) "Niegodziwiec wejdzie do Kościoła, aby spowodować ohydę spustoszenia, która znajdzie swój szczyt w straszliwym świętokradztwie. Wielkie odstępstwo rozszerzy się wszędzie. Wtedy Moje Niepokalane Serce zgromadzi małą resztę, która pozostała wierna i która – w cierpieniu, na modlitwie i w nadziei – będzie czekać na powrót Mojego Syna Jezusa w chwale. (520h)

- jednoczyć do walki o tryumf Jezusa

Maryja tak mówi o roli Swego Niepokalanego Serca: "Jednoczy was ono, pomaga wam, włącza wszystkich do walki o pełny tryumf Chrystusa, który nastąpi w przyjściu na świat Jego chwalebnego królestwa miłości, świętości, sprawiedliwości i pokoju. Bierzecie już udział w budowaniu nowego Jeruzalem, miasta, świętego, zstępującego z Nieba jak małżonka przystrojona dla swego męża. Tworzycie przybytek Boga pomiędzy ludźmi, aby wszyscy stali się Jego ludem. Każda łza zostanie otarta z ich oczu. I śmierci już odtąd nie będzie ani żałoby, ani krzyku, ani trudu, ponieważ przeminą pierwsze rzeczy." (413gh)

- prowadzić nas za rękę

"Dziś zstępuję znowu z Nieba przez Moje liczne objawienia, dawane Orędzia, przez wspaniałe dzieło Mego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, aby przygotować was na przeżycie wydarzeń, które mają właśnie nadejść. Prowadzę was za rękę, abyście przebyli najtrudniejszy i najbardziej bolesny odcinek waszego drugiego Adwentu. Przygotowuję umysły i serca wszystkich na przyjęcie Jezusa w całkiem bliskiej już chwili Jego chwalebnego powrotu." (425j)

- wzbudzić miłość w sercach

"Moje królowanie miłości, które ustanawiam w sercach i duszach, jest drogą przygotowującą chwalebne Królestwo Chrystusa. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca zbiegnie się z drugim Przyjściem Jezusa w chwale dla odnowienia wszystkich rzeczy." (438i)

- towarzyszyć Kościołowi w udręce czasu próby przygotowującej go na przyjście Jezusa

"Trójca Przenajświętsza powierzyła Niepokalanemu Sercu waszej Niebieskiej Mamy zadanie przygotowania Kościoła i całej ludzkości na przeżycie w ufności godziny wielkiego ucisku. Ona przygotowuje was na chwalebny powrót Chrystusa. Oto powód, dla którego został Mi dany wasz czas poprzez specjalny Rok Maryjny poświęcony na Moją cześć." (370i) "Moje matczyne zadanie polega przede wszystkim na dzieleniu – w tych dniach Oczyszczenia i wielkiego ucisku – wielkich cierpień Kościoła i całej ludzkości. Są to cierpienia przygotowujące nowe czasy, narodziny Nowej Epoki." (432e) Maryja zawsze towarzyszy Kościołowi. Jej obecność w czasie próby jest jednak szczególnie silna. Tak o tym mówi 15 sierpnia 1995: "W tych ostatnich czasach wielkiego ucisku, w czasie, który właśnie przeżywacie, a który kończy drugi adwent, jakże wielka nadzieja otwiera się w życiu Kościoła z powodu pewności, że Ja zawsze mu towarzyszę i ochraniam go biciem Mego matczynego i miłosiernego Serca. Moja obecność u boku Kościoła stanowi pociechę w jego cierpieniu, ulgę w jego zmęczeniu, siłę w jego przepowiadaniu, wsparcie dla jego wiary, pomoc w jego marszu ku świętości. Zwłaszcza w tych ostatnich czasach Moja obecność jest wyraźna po to, by przygotować ludzkość na przyjęcie Jezusa, który właśnie ma powrócić w chwale dla dokonania jej całkowitej i doskonałej przemiany."

- wskazać drogę zagubionej ludzkości

"Moje matczyne zadanie polega na przygotowywaniu Kościoła i całej ludzkości na przyjęcie Jezusa, który powraca do was w chwale. Jego drugie Przyjście dokona się w blasku Jego Boskości, ponieważ Jezus powróci do was na obłokach niebieskich, w chwale Swej królewskiej władzy. Zostaną Mu poddane narody ziemi, a wszyscy Jego wrogowie zostaną zmiażdżeni pod tronem Jego powszechnego panowania." (438g) "Sprawiam, że promienie miłości i światła spływają z Mojego Niepokalanego Serca na ludzkość, która ponownie stała się pogańska. Ogarnął ją chłód negacji Boga i bunt przeciw Jego prawu miłości, zepsuł ją grzech i zło. Szatan, pewny swego zwycięstwa, panuje nad nią. Promienie te oświetlają wam drogę, którą powinniście przejść, aby powrócić do Boga: drogę nawrócenia, modlitwy i pokuty." (520e) "Otwieram Panu nowe drogi na Jego powrót, którego oczekuje On z całą Swą ojcowską miłością. Wzywam Moje małe dzieci do stania się narzędziami zbawienia dla wszystkich. I tak cicho i pokornie przygotowuję codziennie i rozszerzam pośród was Królestwo Boże." (554 kl) Maryja realizuje w obecnym czasie Swoje zadania przez objawienia i nadzwyczajne zjawiska. "W tych ostatnich czasach Moje matczyne działanie realizuje się w świetle dnia i staje się coraz silniejsze. Moje światło rozbłyska we wszystkich częściach ziemi. Ujawniam się dziś wszędzie poprzez liczne objawienia i nadzwyczajne zjawiska." (438h)

«Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego...» (Ap 12,10)

PRZYJŚCIE JEZUSA DOKONA SIĘ POPRZEZ TRYUMF SERCA MARYI

Maryja pragnie tryumfu Swojego Serca w świecie poprzez zgromadzenie w Nim na modlitwie i oczekiwaniu wszystkich Swoich dzieci. Uczy w Nim pokory, miłowania Boga ponad wszystko i wypełniania Jego woli. Tryumf jakiego Ona pragnie polegać więc będzie na naszym doskonałym przygotowaniu się na przyjście i przyjęcie Jezusa. "Moje Niepokalane Serce jest Świetlistą Grotą, kończącą drugi Adwent. Wraz z tryumfem Mojego Serca dokona się powrót Jezusa do was w chwale." (462j)

PRZYJŚCIE JEZUSA ZBIEGNIE SIĘ Z TRYUMFEM EUCHARYSTII

"W Eucharystii Jezus jest rzeczywiście obecny. Pozostaje zawsze z wami i ta obecność będzie coraz mocniejsza, zajaśnieje nad światem jak słońce i zaznaczy początek nowej epoki. Przyjście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z największą wspaniałością Eucharystii. Chrystus urzeczywistni Swoje wspaniałe Królestwo w powszechnym tryumfie Swego Królestwa Eucharystycznego, które rozwinie się z całą mocą i będzie miało możność zmieniać serca, dusze, osoby, rodziny, społeczeństwo, a nawet strukturę świata. Po przywróceniu Swego Eucharystycznego Królestwa Jezus doprowadzi was do cieszenia się Jego stałą obecnością: odczujecie ją w nowy i nadzwyczajny sposób. Doprowadzi was do przeżywania drugiego, odnowionego i piękniejszego ziemskiego Raju." (360vw)

POWRÓT JEZUSA PRZYNIESIE OŻYWIENIE UMARŁEJ DUCHOWO LUDZKOŚCI

"Bliska jest druga Wielkanoc w chwale. Za niedługo otworzy się wejście do ogromnego grobu, w którym leży cała ludzkość. Jezus Chrystus – otoczony chórem Aniołów, którzy upadają na twarz do Jego stóp na obłokach Niebieskich, aby formować tron królewski – powróci w blasku Swej Boskości. Uczyni to, by doprowadzić ludzkość do nowego Życia, dusze – do łaski i miłości, Kościół – do samego szczytu świętości. Ustanowi On w ten sposób w świecie Swoje Królestwo Chwały." (424f)

POWRACAJĄCY JEZUS PRZYWRÓCI WSZELKIEMU STWORZENIU BLASK NOWEGO STWORZENIA

"Jezus powróci w chwale, aby przywrócić całemu stworzeniu pełnię blasku nowego ziemskiego Raju. Zniknie wtedy grzeszne miasto i całe stworzenie otworzy się z radością na przyjęcie Miasta Świętego, nowego Jeruzalem zstępującego z Nieba, stałego przybytku Boga z ludźmi. «I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły» (Ap 21,1nn)." (483u)

JEZUS POWRÓCI USTANOWIĆ SWE KRÓLESTWO NA ZIEMI

"Bliskie jest chwalebne Królestwo Chrystusa. Zostanie ono ustanowione wśród was dzięki drugiemu przyjściu Jezusa na świat. To będzie Jego powrót w chwale. To będzie Jego chwalebny powrót dla ustanowienia wśród was Jego Królestwa i doprowadzenia całej ludzkości – odkupionej Jego drogocenną Krwią – do stanu nowego ziemskiego Raju. To, co się przygotowuje, jest bardzo wielkie. Niczego podobnego nie było od stworzenia świata. Przygotowujcie się w pokorze, w wierze, na intensywnej modlitwie. Przygotowujcie się wszyscy, gromadząc się w duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. Przygotowujcie się w ciszy i oczekiwaniu. Ujawniam Moją tajemnicę jedynie sercom małych, prostych, ubogich, ponieważ przyjmują ją i wierzą. Dlatego właśnie – aby przygotować Swoje Przyjście – Jezus silnie oddziaływuje w obecnych czasach na życie ludzi prostych, biednych, czystych i małych. Razem z niewielką liczbą tych małych dzieci Pan ustanowi wkrótce na ziemi Swe chwalebne Królestwo miłości, świętości i pokoju." (435c-e) "Podnieście oczy ku Niebu, synowie najmilsi, Mnie poświęceni. Na jaśniejących obłokach – w blasku Swej chwały – powróci bowiem do was Mój Syn Jezus, aby ustanowić pośród was Swoje Królestwo miłości, świętości, sprawiedliwości i pokoju." (480m) "To jest szabat jej długiego przebywania w grobie. Wkrótce wyjdzie ona z grobu, w którym leży, kiedy Jezus powróci w chwale i zaprowadzi ją do nowego ogrodu zmartwychwstania. Przygotowuje się wielki cud Bożego Miłosierdzia. Powtórzy on wobec całej ludzkości to, co stało się z Moim Synem Jezusem. Wkrótce bowiem ludzkość zostanie całkowicie odnowiona potężnym tchnieniem Ducha Świętego, który rozleje się na całej ziemi i powróci ona w ramiona swego Ojca Niebieskiego, który odbije się w niej z upodobaniem. Wtedy Jezus ustanowi w odnowionym świecie Swoje chwalebne królestwo." (543 f)

JEZUS PRZYCHODZĄC DOPROWADZI DO DOSKONAŁEGO WYPEŁNIENIA WOLI OJCA

"Zmartwychwstały Chrystus doprowadzi obecnie do doskonałego wypełnienia woli Ojca. Uczyni to przez drugie przyjście w chwale, dla ustanowienia Swego Królestwa, w którym wszyscy na ziemi będą spełniać Bożą wolę." (472j) "To jest paschalna radość. Przenika ona wasz czas i przygotowuje na największe wydarzenie całej historii. Wielkanocne Zmartwychwstanie zrealizuje się w sposób pełny dopiero wtedy, gdy Jezus powróci w chwale, aby ustanowić wśród was Swoje Królestwo – przez wypełnianie przez wszystkich woli Ojca i przez doskonałe uwielbienie Najświętszej i Boskiej Trójcy." (518k)

KIEDY JEZUS POWRÓCI, LUDZKOŚĆ PRZEŻYJE PASCHĘ NOWYCH CZASÓW

"Ludzkość - umęczona gwałtownym wichrem przemocy i nienawiści – leży obecnie w grobie śmierci, grzechu, nieczystości. Również i ona wyjdzie szybko ze swego ogromnego grobu, aby przeżyć Paschę nowych czasów, kiedy Jezus powróci w chwale, aby ustanowić Królestwo miłości i życia. Przygotujcie się do przeżycia Paschy nowych czasów. To jest Pascha przygotowana dla was. To Pascha czekająca was na końcu mrocznego okresu oczyszczenia i wielkiego ucisku, w jakim właśnie teraz żyjecie. W wielkiej nadziei i w pewnym oczekiwaniu powinniście przeżywać czas wielkiej próby, która właśnie nadeszła dla was wszystkich." (493gh)

POWSTANIE NOWY KOŚCIÓŁ ŚWIATŁOŚCI

"Ogłaszam wam dziś, że właśnie ma się narodzić Nowy Kościół Światłości, który Mój Syn Jezus formuje we wszystkich częściach ziemi. Przygotowuje ją w ten sposób na przyjęcie Go z wiarą i radością – w całkiem bliskiej chwili Jego drugiego Przyjścia." (435b)

Z POWROTEM JEZUSA OSIĄGNIE KRES PEŁNIA CZASÓW

"Z chwilą Jego powrotu w chwale - kiedy rozpocznie się nowy czas nowych niebios i nowej ziemi – osiągnie kres pełnia czasu." (534s)

JUBILEUSZ ROKU 2000 PRZYCZYNI SIĘ DO TRYUMFU

"Potwierdzam ci, że poprzez wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie. Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. I tak ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię." (532j)

OBECNIE RAJ JEDNOCZY SIĘ Z ZIEMIĄ W MODLITWIE BŁAGALNEJ O PRZYSPIESZENIE PRZYJŚCIA JEZUSA

"Raj jednoczy się z ziemią w wielkiej wspólnocie modlitwy, zanoszonej przez wszystkie Moje dzieci, by Jezus przyśpieszył Swój powrót w chwale, a cały świat przemieniony został w cudowny ogród łaski i świętości, w którym Najświętsza Trójca będzie mogła z upodobaniem odbijać Swój obraz." (556 d)