1973 – Ruch się narodził (Orędzia nr 1 – 32)

1 Będę zawsze blisko ciebie; 2 Ruch już się narodził; 3 Konkretyzuje się twoja misja; 4 Powód Moich łez; 5 Będę waszym Wodzem; 6 Pozwólcie Mi działać; 7 Wyłącznie i zawsze Mama; 8 Czuwajcie i módlcie się; 9 Serce Moich Kapłanów; 10 To będzie nowy Kościół; 11 Cel twojego istnienia; 12 Przy Moim Sercu na modlitwie; 13 Do wielkiej świętości; Nad światem zapadła noc; 15 Dla wszystkich Moich umiłowanych synów; 16 Mamę trzeba kochać i z Nią współodczuwać; 17 Oni są Moimi Kapłanami; 18 Uczynię dla ciebie wszystko; 19 Głupstwo, aby zawstydzić mądrość; 20 Sposób działania inny od waszego; 21 Chcę ich zbawić; 22 Światłość Ewangelii; 23 Zawsze z Papieżem; 24 Z rąk Mojego przeciwnika; 25 Mój wierny zastęp; 26 Szatan boi się ich i nienawidzi; 27 Tylko dla Mojego Syna Jezusa; 28 Duch buntu przeciw Bogu; 29 Tryumf Mojego Niepokalanego Serca; 30 Pieszczota Mamy; 31 Mój Kościół zostanie odnowiony; 32 Upajają się pustką

1974 – Wieczernik życia ze Mną (Orędzia nr 33 – 66)

33 Moje Serce będzie twoim schronieniem; 34 Wieczerniki życia ze Mną; 35 Znak, który dam każdemu; 36 Wszystko, co potrafi zdziałać Mama; 37 Zaufaj tylko Mnie; 38 Niech żyją ufnie chwilą obecną; 39 Nadszedł czas, abym ich zgromadziła; 40 Zatryumfuję wraz z Moimi Kapłanami; 41 Wielcy w miłości; 42 Daję ci radość Krzyża; 43 Złóż ich w Moim matczynym Sercu; 44 Niech Mi ofiarują swoje cierpienia; 45 Dam im tej wody; 46 Moi najmilsi synowie; 47 Modlitwa Moich Kapłanów; 48 Dzieło, które właśnie tworzę; 49 Chcę sprawić, by Jezus zaczął żyć na nowo; 50 W ognisku Serca Jezusa; 51 Nie potrzebuję ludzkich środków; 52 Przyjmuję twoją koronę miłości; 53 Mój tryumf jest tryumfem Moich dzieci; 54 Prowadzę cię za rękę; 55 W Niebie, aby być bardziej Mamą; 56 Moje Królestwo; 57 Módl się za Ojca Świętego; 58 Tędy nikt nie przejdzie; 59 Modlitwa i uległość Mojemu głosowi; 60 Jakże bardzo potrzebujecie waszej Mamy; 61 Ołtarz, na którym złożą się w ofierze; 62 Znak dawany przez Boga; 63 Objawione maluczkim; 64 Chwile niepokoju; 65 Moc Ducha; 66 Zaczyna się kiełkowanie;

1975 – Cieszcie się (Orędzia nr 67 – 90)

67 Wierni głosowi Mojemu i Papieża; 68 Czas dany wam do dyspozycji; 69 Radość pomagania wam we wzrastaniu; 70 Nie myśl o jutrze; 71 Droga krzyżowa; 72 Nie zasmucajcie Mnie waszym zwątpieniem; 73 Odpowiedzcie na Moje ostateczne wezwanie; 74 Wasz najcięższy krzyż; 75 Spokój w twym odpoczynku; 76 Oto Ja, służebnica Pańska; 77Kapłani dają Mi odpowiedź; 78 Szatan zrywa się z furią; 79 Pomożesz im przyjść do Mnie; 80 Mali dla innych, wielcy dla Mnie; 81 Ze Mną składać ofiarę i cierpieć; 82 Co znaczy być Mamą; 83 Radujcie się; 84 Wasze milczenie; 85 Wzywam ich wszystkich; 86 Żyjcie waszym poświęceniem się; 87 Te godziny zostaną skrócone; 88 Ja zwyciężę; 89 Nie lękajcie się; 90 Dar udzielany Kościołowi;

1976 – Musicie być mali (Orędzia nr 91 – 115)

91 Znak sprzeciwu; 92 Woń waszej czystości; 93 Doskonali pocieszyciele; 94 Mama Jezusa i wasza; 95 Wasze światło zajaśnieje; 96 Kontemplujcie Mojego Ukrzyżowanego Syna; 97 Zobaczcie, czy jest boleść większa; 98 Będziecie zdolni kochać; 99 Poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu; 100 Postępujcie za Mną drogą Mego Syna; 101Wypowiedzcie ze Mną wasze “tak”; 102 Wasze najpotrzebniejsze świadectwo; 103 W duchu synowskiego oddania; 104 Mój czas; 105 Wasze trudności; 106 Jedynie z Papieżem; 107 Żyjcie w Raju ze Mną; 108 Wasza Królowa i wasz Wódz; 109 Powinniście być mali; 110 To dlatego mówię do was; 111 Spójrz na swoją Mamę; 112 Czas oczyszczenia; 113 Dlaczego się lękacie?; 114 On prosi was o dar waszej miłości; 115 Prawdziwe ubóstwo ducha;

1977 – We wszystkich częściach świata (Orędzia 116 – 142)

116 Kroczcie w Mojej Światłości; 117 Nauczę cię kochać; 118 Będziesz całkowicie odnowiony; 119 Niosę was w Moich ramionach; 120 Czyści umysłem, sercem i ciałem; 121 We wszystkich częściach świata; 122 Wasze męczeństwo serca; 123 Anioł pocieszenia; 124 Ze Mną pod Krzyżem; 125 Nie pozwólcie się zwieść; 126 Mój plan; 127 Moja walka; 128 Zasadzki Mojego przeciwnika; 129 Zjednoczeni w miłości; 130 Wasza uległość; 131 Wejdźcie do Mojego ogrodu; 132 Kochajcie zawsze; 133 Moja własność; 134 Decydujące posunięcie; 135 Wskazuję wam Drogę; 136 We wszystkim jest dane; 137 Cud słońca; 138 Wątpliwości i niepewność; 139 Wszystko wkrótce się spełni; 140 Niepokalana obok was; 141 Również i wy rodzicie Mojego Syna; 142 Koniec pewnego okresu;

1978 – Wasza publiczna misja (Orędzia nr 143 – 166)

143 Rozpocznie On od Swego Kościoła; 144 Ty również możesz nas tak kochać; 145 Pomóżcie Mi, Moi synowie; 146 W Świątyni zostaniecie złożeni w ofierze; 147 Dopiero wtedy wszystko zostanie zrozumiane; 148 Teraz macie się przygotować; 149 Zostaniecie pocieszeni; 150 Godzina ciemności; 151 Ileż krwi; 152 Będziecie świadkami; 153 Moja godzina nadeszła; 154 Cały Kościół w Moim schronieniu; 155 Ten ogromny naród; 156 Wasza publiczna misja; 157 Znak dla wszystkich; 158 W sercu Kościoła; 159 Śmierć Papieża; 160 Wasze nowe narodziny; 161 Godzina apostołów światłości; 162 Nowy Papież Jan Paweł II; 163 Nie czujcie się osamotnieni; 164 Moje macierzyńskie działanie; 165Matka Kościoła; 166 Jego drugie przyjście;

1979 – Znaki oczyszczenia (Orędzia nr 167 – 190)

167 Plan miłosiernej miłości; 168 Pierwszy znak: zamęt; 169 Drugi znak: brak dyscypliny; 170 Trzeci znak: rozłam; 171 Czwarty znak: prześladowanie; 172 Bliskie jest wasze wyzwolenie; 173 Wasze wewnętrzne zrównoważenie; 174 Blisko Syna i synów; 175 Niewiasta obleczona w słońce; 176 Jezus w Eucharystii; 177 W Moim Niepokalanym Sercu; 178 W Cova da Iria; 179 Wasza odpowiedź; 180 Pięć pierwszych sobót; 181 Wierni, gotowi i posłuszni; 182 Pełne udręczenia wezwanie; 183 Aniołowie Pańscy; 184 Wasz Różaniec; 185 W Świątyni Mojego Serca; 186 Pustynia zakwitnie; 187 Patrz w Serce; 188 Mama wszystkich; 189 Jakie światło!; 190 Wasza ostatnia godzina;

1980 – Wasza zwycięska Matka (Orędzia nr 191 – 218)

191 Wasza zwycięska Matka; 192 Wielka sieć miłości; 193 Ofiarowani na chwałę Bożą; 194 Pod Moim Niepokalanym płaszczem; 195 Z Jezusem na pustyni; 196 Moje “TAK” i wasze “tak”; 197 W największym opuszczeniu; 198 Ufajcie!; 199 Moje Serce obejmuje całą ludzkość; 200 Godzina walki; 201 Woda jak rzeka; 202 Pustynia, na którą się chronię; 203 Dzieło współodkupienia; 204 Pośredniczka łask; 205 Potężna broń; 206 Moje chwalebne ciało; 207 Skała wielkiego rozłamu; 208 Przybędzie do was jak ogień; 209 Cierpienia Kościoła; 210 Wielki plan dotyczący tego narodu; 211Już więcej nie grzeszcie; 212 Cuda miłości i światła; 213 Droga jedności; 214 Mama najuboższych; 215 Moc Ewangelii; 216 Wielkie miłosierdzie; 217 Wokół kolebki; 218 Największe wołanie;

1981 – Światłość i chwała Pana (Orędzia nr 219 – 239)

219 Jedyna możliwość ocalenia; 220 Światłość i chwała Pana; 221 Spoglądam na was z życzliwością; 222 Umartwiajcie wasze zmysły; 223 “Tak, Ojcze!”; 224 Dziś powtarza się Jego Męka; 225 Zstąpiłam z Nieba; 226 Przyjdź, Duchu Święty!; 227 Oto godzina Mojego zwycięstwa; 228 Ucieczka grzeszników; 229 Matka Miłosierdzia; 230 Mocą małych; 231 Matka wszystkich boleści; 232 Królowa Aniołów; 233 Rana wewnętrzna; 234 Przyjdzie do was pokój; 235 Świętych obcowanie; 236 Wielka próba; 237 Na drodze doskonałej miłości; 238 W kołysce cierpienia; 239 Głos łagodny i smutny;

1982 – Jestem Matką, która pociesza (Orędzia nr 240 – 256)

240 Jestem Matką pocieszenia; 241 Światło miłości i nadziei; 242 Nowe Jeruzalem; 243 “Tak” dla Ewangelii Jezusa; 244 To w takim stanie znalazłam Mojego Syna; 245 Patrzcie na Papieża! 246 Godzina Ducha Świętego; 247 W was jest uwielbiona wasza Mama; 248 Tajemnica Mojego Niepokalanego Serca; 249 Narzędzia Mojego Miłosierdzia; 250Zostanie ocalona!; 251Wielka siłą zadośćuczynienia; 252 Jestem Jutrzenką; 253 Posłuszni, czyści i ubodzy; 254 Mój plan; 255 Bóg jest z wami; 256 Czuwajcie na modlitwie;

1983 – “Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi!” (Orędzia nr 257 – 280)

257 Matka nadziei; 258 Proszę was o dziecięctwo duchowe; 259 Miłujcie się wzajemnie; 260 Droga pokuty; 261 Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi; 262 Wykonało się!; 263 Niech nic nie mąci waszego pokoju; 264 Ten miesiąc maj; 265 Nowe niebiosa i nowa ziemia; 266 Brama Nieba; 267 Dlaczego chciałam was tutaj?; 268 Święta Góra; 269 W światłości Raju; 270 Matka Oczyszczenia; 271 Słudzy Odkupienia; 272 Moje najmniejsze dzieci; 273 Stoję pod Krzyżem; 274 Rola Aniołów; 275 Smok zostanie związany; 276 Wódz jedynej armii; 277 Na drogach Afryki; 278 Potrzebne wam lekarstwo; 279 Nowe Boże Narodzenie; 280 Powróćcie do waszego Odkupiciela;

1984 – Proszę wszystkich o poświęcenie się (Orędzia nr 281 – 301)

281 Nabierzcie odwagi!; 282 Moja książka; 283 Moje znaki; 284 Mój Dar dla was; 285 Dusza przeszyta; 285* Jestem waszą Matką, jestem Królową Polski; 286 Patrzcie na Józefa, Mojego małżonka; 287 Proszę wszystkich o poświęcenie się; 288 Obok każdego ołtarza; 289 Nawróćcie się; 290 Tajemnica Mojego Niepokalanego Serca; 291 Matka Jezusa - Kapłana; 292 Chodźcie w Światłości; 293 Matka Wiary; 294 W Wieczerniku ze Mną; 295 Bądźcie Moimi apostołami; 296 Walczcie synowie najmilsi!; 297 Moje Orędzia; 298 Moje naglące zaproszenie; 299 Wola Boża; 300 Wszystko zostało już objawione; 301 Znaki waszego czasu;

1985 – Jestem początkiem nowych czasów (Orędzia nr 302 – 319)

302 Ja jestem początkiem nowych czasów; 303 Widzę waszą małość; 304 Moje słowo; 305 Moja Czystość i wasza; 306 O jaki post proszę; 307 Godzina nowej agonii; 308 Twoja bolesna męka; 309 Wasze wynagradzanie; 310 Przyjdź, Duchu Miłości; 311 Narzędzia Mojego Pokoju; 312 Nie lękajcie się; 313 Godzina waszego publicznego świadectwa; 314 Dwa zastępy; 315 Moja droga; 316 Szczęśliwi w oczekiwaniu; 317 Wasza Matka-Pasterka; 318 Wielka cisza; 319 Wasza modlitwa ze Mną;

1986 – Królowa Pokoju (Orędzia nr 320 – 343)

320 Królowa Pokoju; 321 Droga Bożej Woli; 322 Boża Tajemnica; 323 Czemuś Mnie opuścił?; 324 Jezus jest waszym Pokojem; 325 Matka Łaski i Miłosierdzia; 326 Kotwica zbawienia; 327 Duch radości i pociechy; 328 Arka Nowego Przymierza; 329 Wejdźcie na tę Górę; 330 Matka Eucharystii; 331 Wy udzielicie Pokoju serca; 332 Moje Serce krwawi; 333 Moje narodzenie; 334 Przygotowuję was do cierpienia; 335 Z wami w walce; 336 Różaniec prowadzi was do Pokoju; 337 Zadanie powierzone Kościołowi; 338 Wasze miejsce w Raju; 339 Droga prowadząca was do Jego Królestwa; 340 Moje lekarstwo na wasze choroby; 341 Moja niebiańska wspaniałość; 342 Kołyska Jego chwalebnego powrotu; 343 Pokój zstąpi na was;

1987 – Wschodząca Jutrzenka (Orędzia nr 344 – 370)

344 Jestem wschodzącą Jutrzenką; 345 Droga do Bożego Objawienia; 346 Moje promienie światła; 347 Na tej świetlistej drodze; 348 Wejdźcie z Jezusem do Getsemani; 349 Na Kalwarii obecnego wieku; 350 Sobota Mojego wielkiego bólu; 351 W jak wielką wpadliście przepaść!; 352 Powróci twoje światło; 353 Głębokie rany; 354 Jak bardzo to rani Jego Boskie Serce!; 355 Przyjdź, Panie Jezu!; 356 Ten Rok Maryjny; 357 Nadszedł Mój czas; 358 Poświęcone Mi rodziny; 359 Papież Mojego światła; 360 Matka adoracji i wynagrodzenia; 361 Wielkie cuda Pana; 362 Dlaczego znowu płaczę; 363 Do wszystkich narodów świata; 364 Niebo i ziemia się jednoczą; 365 Moje najbardziej umiłowane dzieci; 366 Położę kres waszemu niewolnictwu; 367 Przygotujcie się ze Mną; 368 Nie pozwólcie się oszukiwać; 369 Zwiastowanie radości; 370 Wielki ucisk;

1988 – Oświetlcie ziemię (Orędzia nr 371 – 396)

371 Oświetlcie ziemię; 372 W was jestem otoczona czcią; 373 Pan posyła Mnie do was; 374 Nawracajcie się i powróćcie do Pana; 375 Moje matczyne wezwanie; 376 Chwała Maryi; 377 Janowie Jezusa Eucharystycznego; 378 oto Matka twoja; 379 W boleści Mojego strapienia; 380 Cieszcie się ze Mną; 381 Ofiarujcie Mi pachnące kwiaty; 382 To są czasy; 383 Zstąpi Duch Święty; 384 Wielkie odstępstwo; 385 Z wiarą Piotra; 386 Zadziałam z mocą; 387 Oczy wzniesione ku Maryi; 388 Miłość nie jest kochana; 389 Okres dziesięciu lat; 390 Do Aniołów Kościołów; 391 Otwieram przed wami zapieczętowaną księgę; 392 To wasza godzina; 393 Będziecie prześladowani; 394 Znak nadziei i pocieszenia; 395 W nocy waszego czasu; 396 Matka wstawiennictwa i wynagrodzenia;

1989 “Przyjdź, Panie Jezu!” (Orędzia nr 397 – 416)

397 Przyjdź, Panie Jezu!; 398 Prowadzę was do Jezusa; 399 Jezus przychodzi; 400 Pozostańcie z Jezusem na Krzyżu; 401 W nowym grobie; 402 W oczekiwaniu na Jego chwalebny powrót; 403 Dwa skrzydła wielkiego orła; 404 Ogromny czerwony Smok; 405 Bestia podobna do pantery; 406 Bestia podobna do baranka; 407 Liczba Bestii: 666; 408Miejcie świadectwo Jezusa; 409 Musi się okazać wytrwałość świętych; 410 Znamię na czole i na ręce; 411 Wielki jest Mój ból; 412 Anioł pierwszej plagi; 413 Nowe Jeruzalem; 414 Korona z gwiazd dwunastu; 415 Czas się dopełnił; 416 Otwórzcie wasze serca;

1990 – Matka drugiego Adwentu (Orędzia nr 417 – 440)

417 Matka drugiego Adwentu; 418 Tylko w sercach dzieci; 419 Matka i Królowa Brazylii; 420 Kiedy Syn Człowieczy powróci; 421 Do końca ich umiłował; 422 Syn i Matka; 423 Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu; 424 Druga Wielkanoc w chwale; 425 Zstępuję z Nieba; 426 Czas Ducha Świętego; 427 Moje Niepokalane Serce jest otaczane czcią; 428Druga Pięćdziesiątnica; 429 Droga światłości; 430 Królowa Miłości; 431 Zadanie, które ci powierzyłam; 432 Ból nowych narodzin; 433 Godzina potęg anielskich; 434 Moje największe zwycięstwo; 435 Ujawniam Moją tajemnicę; 436 Niebo połączy się z ziemią; 437 Godzina wielkiej próby; 438 Otwórzcie wasze serca na nadzieję; 439 Przyjmijcie prorockie zapowiedzi; 440 Krople Moich łez;

1991 – Zapowiedź Nowej Epoki (Orędzia nr 441 – 463)

441 Zapowiedź Nowej Epoki; 442 Droga prowadząca do Nowej Epoki; 443 Nie samym chlebem; 444 Pascha Miłości i Bólu; 445 Człowiek wszystkich czasów; 446 Długa Wielka Sobota; 447 Matka Radości; 448 Czasy waszego świadczenia; 449 Papież Mojej Tajemnicy; 450 Zrozumienie całej Prawdy; 451 Apostołowie Ostatnich Czasów; 452 W was się ukazuję; 453 Nowa Epoka; 454 Apostołowie Nowej Epoki; 455 Korona z narodów słowiańskich; 456 W Imię Maryi; 457 Wielki jest Mój ból; 458 Wielki Znak na Niebie; 459 Dar udzielany przeze Mnie Kościołowi; 460 W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca; 461 Otwierająca się Brama; 462 Świetlista Grota; 463 Upadnijcie ze Mną na twarz;

1992 – Wasze wyzwolenie jest bliskie (Orędzia nr 464 – 485)

464 Wasze wyzwolenie jest bliskie; 465 Na spotkanie przychodzącego Pana; 466 Wyzwalam was z Niewoli; 467 Matka Drugiej Ewangelizacji; 468 Idźcie i ewangelizujcie; 469 Będziecie Kapłanami wiernymi; 470 Uwielbiajmy Jezusa Ukrzyżowanego; 471 Grób dla waszego niewolnictwa; 472 Zwycięstwo panujące nad światem; 473 Znak Mojej obecności; 474 Wasza kapłańska miłość; 475 Promienie Mojego blasku; 476 Wasza kapłańska wierność; 477 Godzina Mojego wielkiego bólu; 478 Zapowiedź trzech Aniołów; 479 Anioł niosący klucz i łańcuch; 480 Podnieście oczy ku Niebu; 481 W godzinie waszej śmierci; 482 Wyrocznia Pana; 483 Miasto Święte; 484 Gwiazda poranna; 485 Koniec Czasów;

1993 – Czasy wielkiej próby (Orędzia nr 486 – 509)

486 Czasy wielkiej próby; 487 W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca; 488 Zagrażające wam niebezpieczeństwa; 489 Chciałam, abyś tu był; 490 Służba miłości; 491 Odnawia się Jego bolesna męka; 492 Przy każdym grobie; 493 Pascha nowych czasów; 494 Moja matczyna obecność; 495 Krwawe lata bitwy; 496 W waszych łzach – pocieszenie; 497Moje Dzieło; 498 Misja powierzona wam przeze Mnie; 499 Blisko was wszystkich; 500 Na drodze pokory; 501 Przyczyna Mojej wielkiej boleści; 502 Zadanie Aniołów Stróżów; 503 Miejcie ufność i wielką nadzieję; 504 W sercach małych; 505 Chwalebne Królestwo Chrystusa; 506 Wasze światło zabłyśnie; 507 Lata Mojego tryumfu; 508 Ta Święta Noc; 509 Wielka jest Moja troska;

1994 – Otwórzcie wasze serca na nadzieję (Orędzia nr 510 – 535)

510 Otwórzcie wasze serca na nadzieję; 511 Dar Mojej ufności; 512 Jestem pocieszona; 513 Biednych napełniam dobrami; 514 Na skale wiary apostolskiej; 515 Pozwólcie się posiąść Jego Miłości; 516 Promieniejący Krzyż; 517 Szabat, który właśnie się kończy; 518 To jest radość paschalna; 519 Godzina Kalwarii; 520 Orędzie apokaliptyczne; 521Przyjdź, Duchu Święty; 522 Wasze schronienie; 523 Moje Niepokalane Serce zatryumfuje; 524 Święto radości; 525 Czujni wartownicy; 526 Z najmniejszymi; 527 Dusza przeszyta; 528 Aniołowie waszego czasu; 529 Nadeszły Moje czasy; 530 W blasku Świętych; 531 Niech będzie wielka wasza nadzieja; 532 Źrenica Moich Oczu; 533 Apostołowie ostatnich czasów; 534 Tajemnica tej nocy; 535 Matka bolejąca i zatroskana;

1995 – Matka Miłosierdzia (Orędzia nr 536 – 560)

536 Matka Miłosierdzia; 537 Godzina waszej ofiary; 538 Obmyjcie się w źródle; 539 Moja tajemnica; 540 Pocieszacie Mnie; 541 Gorąco pragnąłem; 542 Łzy i krew; 543 Czuwajcie wraz ze Mną; 544 Tryumf Bożego Miłosierdzia; 545 Módlcie się za Papieża; 546 Języki ogniste; 547 Dla zbawienia świata; 548 Białe płatki śniegu; 549 Znak niezawodnej nadziei; 550 Światło, miłość i matczyna czułość; 551 Jezus ukrzyżowany jest waszym Zbawicielem; 552 Coraz dalej; 553 Czasy zostaną skrócone; 554 Moje zwycięstwo; 555 Jestem otaczana chwałą; 556 Raj jednoczy się z ziemią; 557 Rozlewajcie Moje Światło; 558 Mój plan; 559 Miłosierna Miłość; 560 Wielki znak Bożego Miłosierdzia;

1996 – W Moim bezpiecznym schronieniu (Orędzia nr 561 – 586)

561 W Moim bezpiecznym schronieniu; 562 Dzieło miłości i miłosierdzia; 563 Idźcie w Moje Imię; 564 W duchowej Świątyni; 565 Moce piekielne nie zwyciężą; 566 Zadanie, które ci powierzyłam; 567 Stróż i obrońca; 568 kielich pocieszenia; 569 Jego rany; 570 Pocieszcie Mnie w bólu; 571 Jego chwalebny powrót; 572 Bezpieczna droga; 573 Czas Wieczernika; 574 Druga Pięćdziesiątnica; 575 Mój matczyny plan; 576 Popatrzcie w Niebo; 577 Zło waszego wieku; 578 Siłą małych; 579 Uczestniczcie w Mojej boleści; 580 Nie lękaj się, mała trzódko; 581 Wielki znak; 582 W tym mieście; 583 Ziemia błogosławiona i zagrożona; 584 Z radością i ogromną nadzieją; 585 Bóg z nami; 586 Módlcie się i wynagradzajcie;

1997 – Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem (Orędzia nr 587 – 604)

587 Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem; 588 Na drodze błogosławieństw; 589 Niepokalane Poczęcie; 590 W Wieczerniku Jego Boskiej Miłości; 591 Przyciągnę wszystkich do Mnie; 592 Matka Odkupiciela; 593 Świadek zmartwychwstania; 594 posłanie z Fatimy wypełnia się; 595 W światłości Jego prawdy; 596 Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem; 597 Król wiecznej chwały; 598 Jaśnieje Królowa po Twojej prawicy; 599 Wokół Mojej kołyski; 600 Miłość miłosierna; 601 Podobni do Jezusa Ukrzyżowanego; 602 Otwórzcie drzwi Chrystusowi; 603 Wejdźcie ze Mną; 604 Wszystko zostało wam objawione