List ks. Stefano Gobbi z okazji rozpoczęcia 2000 roku do odpowiedzialnych w poszczególnych narodach i regionach za Kapłański Ruch Maryjny

Mediolan, 1 stycznia 2000

Ave Maria! Najmilsi!

Na początku nowego wieku i nowego milenium przekazuję wszystkim najserdeczniejsze powitanie i moje życzenia pokoju.

Z Wielkim Jubileuszem, który świętuje Kościół, dla Kapłańskiego Ruchu Maryjnego jakiś okres zamyka się, a inny zaczyna. Zamyka się okres cichego, ukrytego przygotowania w Niepokalanym Sercu Maryi, a otwiera się nowa faza jego działania. Dlatego zachęcam wszystkich do odpowiedzenia na wielką łaskę, jaką otrzymaliśmy od Niebieskiej Mamy.

W 1999 roku mogłem udać się do kilku narodów Ameryki i Europy. Byłem w 70 miastach, 55 razy odbyłem podróż samolotem i przewodniczyłem 100 Wieczernikom, w których brało udział łącznie 45 biskupów, 2600 kapłanów i 400 tys. wiernych. W rekolekcjach, które odbyły się w Collevalenza wziął udział 1 kardynał, 25 arcybiskupów i biskupów oraz 300 kapłanów z 5 kontynentów.

Dziękuję o. M. Gaughran, który w moim imieniu przewodniczył Wieczernikom w kilku narodach Afryki, w Rosji, w Indonezji, na Filipinach, w Australii, w Nowej Zelandii, w Nowej Gwinei, na wyspach Fidżi. O. F. Geremia udał się do całej Kanady, do Hong Kongu, na Tajwan i do kilku miejsc w Chinach.

Moje wdzięczne uznanie wyrażam wszystkim odpowiedzialnym narodowym i regionalnym za ich gorliwość w opiece nad wieczernikami i w upowszechnianiu Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Gorąco zalecam czynić wszystko w całkowitej jedności ze mną, inaczej dojdzie do zagrożenia polegającego na tym, że Ruch rozproszą własnymi rękoma jego członkowie.

W najbliższym każdy otrzyma książeczkę pt. Ponad tysiąc podróży z Maryją do wszystkich krajów świata, w której są wymienione loty, jakie podjąłem, oraz ilość podróży do różnych narodów na każdym kontynencie. Obecnie ogłaszam program, jaki przygotowałem na ten rok. Jego urzeczywistnienie uzależniam od Woli Pana, od zamiarów Niebieskiej Mamy i od wszelkich wydarzeń, jakie nastąpią w tym niezwykłym Roku Świętym.

MIĘDZYNARODOWY WIECZERNIK DLA KAPŁANÓW

W Collevalenza, od 25.06 do 1.07, przy Sanktuarium Miłości Miłosiernej odbędą się Rekolekcje dla kapłanów z Europy, Ameryki, Afryki, Azji i Oceanii. Wybraliśmy te daty dlatego, że w niedzielę 25 czerwca w Rzymie zakończy się Kongres Eucharystyczny. Tak więc będzie łatwo biskupom i kapłanom, którzy będą uczestniczyć w tym Kongresie, udać się następnie do Collevalenza.

Kilka ważnych informacji:

  • Wszyscy będą zakwaterowani w tym samym domu 
  • Ze świeckich przyjęci mogą zostać wyłącznie nieliczni pełniący odpowiedzialne funkcje w Kapłańskim Ruchu Maryjnym 
  • Zachęcam kapłanów do braterskiego podzielenia się intencjami mszalnymi z innymi mającymi problem z pokryciem wydatków 
  • Zapisy kapłanów przyjmuje: P. Florio Quercia S. J. via Guerrazzi 14  40.125 Bologna fax (0039) 51/232559


WIECZERNIKI POZA GRANICAMI WŁOCH

Z powodu mego dość niepewnego stanu zdrowia radzono mi, abym tak zmienił program wyjazdów, aby w nie włączyć dni całkowitego wypoczynku. W 2000 roku wyjadę od 13.01 do 22.03 do Brazylii, od 23.03 do 6.04 do Salwadoru i do Miami w USA, od 20 do 28.05 do Słowenii i Chorwacji, od 12 do 15.06 do Szwajcarii francuskiej i Niemiec. Nie jestem jeszcze w stanie przedstawić programu szczegółowego programu od września do grudnia. Myślę, że udam się tam, gdzie moja obecność będzie najbardziej potrzebna. Od 11.04 do 8.06 będą się odbywać Wieczerniki w całych Włoszech (m. in. 27 i 30.04 w Rzymie, 9.05 w Collevalenza, 11.05 we Florencji, 16.05 w Turynie, 8.06 w Loretto).

WIELKI JUBILEUSZ: KTÓRA TO GODZINA NOCY? 

Aby pojąć głębokie znaczenie Wielkiego Jubileuszu chcę was skłonić do zastanowienia się nad zakończeniem Listu Apostolskiego, jaki Ojciec Święty Jan Paweł II napisał na światowy dzień Misji: „Ludzie pracujący na wysuniętych placówkach Kościoła są niczym strażnicy na murach Miasta Bożego, których zapytujemy: «Stróżu, która to godzina nocy?» (Iz 21, 11), a oni odpowiadają: «Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon» (Iz 52, 8). Ich ofiarne świadectwo, składane we wszystkich zakątkach świata, obwieszcza, że «na progu trzeciego tysiąclecia Odkupienia Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa, której początek można już dostrzec». Maryja, Gwiazda Zaranna, niech nam pomaga, abyśmy umieli zawsze z taką samą gorliwością odpowiadać «fiat» na zamysł zbawienia Ojca, aby ludzie wszystkich narodów i języków mogli ujrzeć Jego chwałę (por. Iz 66, 18)” (Watykan 23 maja 1999) 

Najdrożsi, w Niepokalanym Sercu Maryi, u progu tego jubileuszowego roku, wypowiedzmy z żarliwością nasze FIAT wobec planu ocalenia Ojca, który realizuje się w Jego Jedynym Synu, wcielonym, który umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, gdyż On jest Żyjącym, Bogiem z nami, On jedynie jest naszym Odkupicielem i Zbawicielem. Nie zostało nam dane żadne inne imię pod niebem, w którym ludzkość może zostać zbawiona, jak tylko Jezus Chrystus.

Jezus Chrystus jest pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem, Alfą i Omegą, promienną gwiazdą Poranka, która nas prowadzi do przeżycia nowego Dnia, oczekiwanego i przygotowywanego z tak wielkimi ofiarami. Z Maryją, Matką drugiego Adwentu, Jemu powierzajmy nasze gorące błaganie: „Przyjdź, Panie Jezu!”.

Ufam, że odpowiedzialni za Kapłański Ruch Maryjny upowszechnią ten list, aby do wszystkich członków Ruchu dotarło moje serdeczne pozdrowienie i kapłańskie błogosławieństwo.

W Niepokalanym Sercu Maryi, Wasz mały brat, don Stefano Gobbi